Dienstbier jako ministr pro lidská práva je ohrožením lidských práv

Jiří Dienstbier, bude-li jmenován ministrem pro lidská práva, představuje jejich přímé ohrožení. Těch, která chápeme jako přirozená, (vše)lidská práva a svobody. Dienstbierovo neomarxistické pojetí „lidských práv“ nehájí práva a svobody každého člověka. Hájí zvláštní, uměle vykonstruované výhody vybraných skupin, které jsou pouze pro lepší stravitelnost označovány jako „práva“. To, že jsou prosazovány na úkor ostatních lidí, jejich práv a svobod, snad není třeba zdůrazňovat

Jiří DienStBier - homosexualista, neomarxista a feminista

Jiří DienStBier – homosexualista, neomarxista a feminista

Senátor Dienstbier je zapáleným homosexualistou a feministou. Homosexuální (LGBTI) i feministické hnutí už dávno nebojují za rovnoprávnost, ale za svá zvýhodnění. Jak ukázal například americký profesor Stephen Baskerville ve studii „Nebezpečný rozmach genderové politiky“, obě hnutí mají k sobě také velmi blízko (i personálně). Prosazují podobné cíle a volí i podobné metody. Výsledkem je rozklad rodiny a přirozených, tradičních hodnot.

Dienstbier je známý dlouhodobou podporou obscénního homosexualistického festivalu Prague Pride. Ví se i o jeho silných vazbách na feministickou lobby, kam patří mimo jiné Dienstbierova stranická kolegyně Michaela Marksová Tominová. Stane-li se tento senátor ministrem, je pravděpodobné, že její jméno se objeví na novém ministerstvu ve vysoké funkci. Feminismus je přitom ukázkovým příkladem prosazování zvláštních výhod, nerovnosti pod rouškou rovnosti. A nejde zdaleka jen o kvóty na lukrativní pozice, bez ohledu na schopnosti.

Patrně největší dnešní nerovností mezi muži a ženami nejsou drobné rozdíly v platech, ale mnohonásobně menší šance mužů vychovávat své děti po rozvodu. Když náš parlament nedávno projednával zákon, který by přiblížil rovná práva na výchovu oběma rodičům, nejhlasitěji proti němu vystupovaly – feministky. Zákon pak zablokoval Senát. A zkuste hádat, kdo byl senátním zpravodajem, který kolegům nedoporučil jeho přijetí…

Jiří Dienstbier by jistě nebyl prvním – a ani posledním – kozlem zahradníkem mezi našimi ministry. Na rozdíl od většiny ostatních by za ním ani nemusely zůstat velké materiální škody. Ty nemateriální však mohou být pro další vývoj naši společnosti fatální. Ještě je čas se nad tím zamyslet…

Argentina, 24.11.2013: Okolo 7000 radikálních feministek a LGBTI aktivistů se snaží zaútočit na katedrálu, kterou chrání asi 1500 mužů pouze modlitbou a živým řetězem ze svých těl.

Zdroj: Blog Aleše Hodiny