Svoboda slova znásilněná: Proč je vydání historického pramene „ADOLF HITLER PROJEVY“ v ČR trestné?

Minulý týden jsme se zamýšleli nad tím, proč je trestné vydávat program NSDAP. Dospěli jsme k zásadnímu zjištění, že program nacistický je úplně stejný jako program komunistický a tím, že dnes v rámci Evropské unie vládnou různě zabarvení a maskovaní komunisté, tak ukázání na stejnost mezi ideologii komunistickou a nacistickou prostě trest zasluhuje. Nesmí zůstat bez trestu fakt, že někdo poukáže na to, že mezi těmito zrůdnými a nelidskými ideologiemi není skoro žádný rozdíl. Jediný je ten, že komunisté jsou většími vrahy, zavraždili mnohem a mnohem více milionů lidí.

Adolf Manuel Barroso

Adolf Manuel Barroso

Kniha ADOLF HITLER PROJEVY obsahuje vybrané projevy Adolfa Hitlera, které pronesl. Všichni víme, jakým řečníkem byl Hitler, který byl strůjce války a vraždění nejen v Evropě. Ovšem dosáhl by v rámci Německa takových úspěchů, kdyby ve svých projevech nelhal? To nemůžeme posoudit, ovšem co posoudit můžeme, je to, že Hitler ve svých projevech lhal. Proč je tedy trestné vydat historickým pramen, který z Hitlera navíc ještě dělá lháře?

Svoboda slova znásilněná: Proč je vydání historického pramene Program NSDAP v ČR trestné?

Trestné na tom je především to, že po prolistování a nemusíte tu knihu ani detailně číst, tak zjistíte, že dnešní propaganda Evropské unie je úplně stejná a na stejných principech založena jako propaganda nacistická. Po krátkém a nepříliš detailním zjištění zjistíte, že dnešní evropští vůdci, kteří se snaží integrovat Evropu, jsou ve šlépějích nacistického vůdce Hitlera. Cíl a prostředky jsou v obou případech stejné.

Svoboda slova je pošlapána a nachází se někde v kanále aneb Jak pěkně po bolševicku zničit Guidemedia

Hitler lhal Němcům a celé světové veřejnosti stejným způsobem, jak dnes lžou různí Barrosové či jiné evropští šílenci a pomatenci. Mluvil o dobru, aby mohl páchat zlo. Historie se zcela opakuje, proto nesmíte tyto prameny znát. A lidé, kteří Vám dají možnost toto zjistit, musí být po zásluze potrestání.