Zákon o státní službě. Prý jsme poslední v EU. Tak se na to mrkneme

Jsme prý poslední, kdo ho nemá. Jenže co ten zákon přinesl ostatním státům EU? Kastování a dluhy. A také jisté voliče, kteří jsou zárukou neměnnosti systému, protože kdo by si přece řezal větev sám pod sebou. Podle vyjádření politiků je cílem zákona o službě státních zaměstnanců profesionalizace státní správy a usnadnění hladkého využívání evropských prostředků v dalších letech. Pojem „profesionalizace“ se ujal stejně, jako „reformy“, „v zájmu lidu“, nebo „pro blaho všech“. Dobře to vypadá a hodně se za to schová. Ten zákon už mají všechny členské státy a je prý ostuda, že ho ještě nemáme. Považují ho, společně s různými iniciativami, za jeden z pilířů nového fungování naší země, nápravu neblahého stavu.

František Matějka

František Matějka

Ostatní státy ho už mají, a tudíž jsou nám dávány za vzor. Brusel dokonce vyhrožuje tím, že pokud ho mít nebudeme, zkomplikuje to využívání unijních fondů. Co tedy znamená služební zákon v členských zemích EU? Existenci trvalých pracovních míst, definitivních, bez měřitelnosti výkonu, s tabulkovou mzdou navyšovanou podle inflace, s třináctými, čtrnáctými a někdy dokonce jistými patnáctými platy, dovolenými delšími, než je v sektoru soukromém, ale také vysoké důchody s odchodem dřív, než v jiných oborech. Nemožnost propuštění a garance, že zaměstnavatel nemůže zkrachovat. Zkrátka splněný sen o zaměstnání, přinášející zabezpečení, výhody a privilegia spojené se statutem „státního úředníka“.

Poslanecká rozprava o služebním zákoně byla včera přerušena. Dnes bude pokračovat

Součástí existence těchto zákonů v členských zemích jsou každoroční stávky státních zaměstnanců, které ochromují chod státu. K naprosté dokonalosti ho dovedli v Řecku (ale pozadu nejsou ani Španělsko, Portugalsko, Itálie a další), na kterém lze nejlépe ukázat, jak funguje heslo „vlk se nažral a koza zůstala celá“ – tedy zákon máme a tudíž jsme papírově z obliga, stát nám funguje. Kromě patnáctých platů měli občas i šestnácté, průměrný věk odchodu do důchodu činil u státních zaměstnanců 53 let, přičemž na odchodnou dostávali desítky tisíc eur, k tomu právo na osmitýdenní dovolenou, dalších šest dnů navíc, když jste dělali pět hodin denně s počítačem, nebo průměrný plat 2,5 krát vyšší, než v soukromém sektoru. K tomu všemu jsem nikde v Evropě nezaznamenal faktický úbytek byrokratických pozic, jen jejich přesouvání jinam, když naoko „reorganizovali“ a „zeštíhlovali“.

Zákon o státní službě se tak ve svých důsledcích v řadě členských států paradoxně podílel na hospodářském úpadku a nutnosti sanace z peněz ostatních, a přinesl zbytečná nová zadlužení, protože bez nich by existenci „hladkého profesionálního chodu“ rozežraného státu nebylo možné ufinancovat. Ve skutečnosti pak tento zákon absolutně neřeší samu podstatu věci, a to zdaleka nejen u nás, ale v celé EU, tedy nutnost žádoucích změn ve vztahu stát versus občan, tedy zmenšení rolí států a posílení pozic občanů. Zabetonovává naopak současný stav a posiluje roli byrokratů nad životy ostatních, přičemž vytváří novou kastu nedotknutelných. Hlavní podstatou existence zákona o státní službě v členských státech EU je vytvoření voličské základny, která se bude za výše popisované jistoty zatraceně snažit, aby se pokud možno ze současného vývoje v Evropě nic nezměnilo.

Z výše uvedených důvodů nevidím v přijetí tohoto zákona žádné spasení. Naopak. Ostatně žádná legislativní norma ještě nikdy ani o píď nehnula s morálkou, kterou prostě uzákonit nelze, přičemž služba ve prospěch občanů a jejich státu při správě veřejných statků není o ničem víc, než právě a jedině o morálce těch, kteří ji vykonávají.

loading...

Zdroj: Blog autora

Čtěte dále:

Evropská unie je čirý socialismus; Předběhli sovět... Člověk nemusí být politolog, stačí mít paměť sahající alespoň 35 let a poslouchat média veřejné služby. Lidem v západní Evropě to ani nepřijde. Pamětn...
Další bruselský špek – boj proti plýtvání s ... Mám pocit, že instituce EU už nemohou se svými výplody překvapit naprosto nikoho, ať by byly sebeabsurdnější. Dávno jsme si zvykli jako na samozřejmos...
Asad v Sýrii bojuje i za osud tradiční Evropy. Pok... Informační válka vedená žurnalisty je v případě konfliktu v Sýrii až naprosto neúnosná a nepochopitelná. Často se dá omluvit všeobecně špatnou profesi...
Sto let od první barevné revoluce Letos na podzim, přesněji 7. listopadu 2017, uběhne 100 let od Říjnové revoluce. Říjnová revoluce (jinak také Bolševická revoluce, Ruská revoluce, kom...
Evropská unie zakázala tradiční zabíjačky vepřů, a... Do Evropy se prý společně s uprchlíky dostávají i bojovníci Islámského státu. Je to pro ně skvělá příležitost ke splnění slibu o rozšíření svých hrani...
Proč se i my účastníme šikany Ruska? "Z mnoha zjevných důvodů bude Rusko i nadále představovat hlavní hrozbu pro bezpečnost Evropy v dalších pěti letech a dále,“ - poslední věta textu NAT...
Drž hubo otrocká holoto: Policejní stát zavádí zpě... Nebudou posuzovat, kdo je větším idiotem. Zda úřednici nebo hejno úředníků, kteří vymysleli možnost evidence přechodného pobytu pro osoby, které se v ...
Vezme nám EU právo bránit se zločincům? Evropská unie nevyhnutelně začíná připomínat učebnicový příklad institucionalizovaného mistrovství světa ve střelbě na nesprávný cíl. Do řad vlastních...
Výsměch Ústavního soudu českým rodičům: Inteligent... Erika Hájková komentuje skandální rozhodnutí nejvyšší soudní instance, motivované zjevně i zájmy farmaceutického byznysu, a hledá cestu, jak vlastní...
A tak vzhůru do eurozadele na věčné časy Zdroj: paulczynski.cz |V úterý 2. dubna přicestuje do Prahy předseda Evropské komise José Manuel Barroso, aby byl přítomen vyvěšení protektorátní vlaj...
loading...