Miloš Zeman kapituloval a jmenuje protektorátní „eurovládu“. Odpověď euroskeptiků: Nová strana. Na českou politickou scénu se vrací Národní demokracie. Má šanci?

Ladislav Zemánek představuje nový projekt protiunijních sil v naší zemi, který chtějí konzervativci nabídnout veřejnosti již v jarních volbách do Evropského parlamentu. Příští týden se pravděpodobně ujme moci Babišova vláda Bohuslava Sobotky. Z hlediska českých zájmů půjde zjevně o nejhorší sestavu od listopadu 1989. Zatímco se mainstream dál zabývá jejími „střevy“, ve snaze vyvolat dojem, že stále ještě o sobě doma rozhodujeme, mnohým uniká to podstatné: Jde o první vládu, která je nezastřeně protektorátní. Již dnes mluví o „těsnější integraci“ s Bruselem. Společně s prezidentem chce rychle zlikvidovat poslední znak naší samostatnosti, českou korunu – a vnutit nám polomrtvé euro. A odpověď národních konzervativních sil?

Miloš z Eman pod Parou

Miloš z Eman pod Parou

Právě v těchto dnech na scénu vstupuje nová politická strana, která se ostře vymezuje vůči Evropské unii, multikulturalismu a pokrokářství. Vznikla 11. ledna na sněmu v Praze z již existující národně konzervativní strany Právo a Spravedlnost s názvem, který je současně motto i základ programu: „NE Bruselu – Národní demokracie.“ Zvolené vedení deklarovalo, že se strana zúčastní již květnových voleb do Evropského parlamentu.

Národní demokracie má ambici sjednocovat i další protiunijní síly, a nabídne proto jednání o společném postupu všem subjektům, které chtějí vystoupení České republiky z EU. S touto ideou je připravena otevřít kandidátku dalším politickým stranám a organizacím, které sdílejí podobné přesvědčení. V tiskovém prohlášení Národní demokracie říká, že „vnímá nadcházející volby jako referendum o dalším setrvání v „bruselském vězení národů“ a vyzývá k vystoupení z EU“.

České versus velmocenské zájmy

Obnovení národní svrchovanosti považují národní demokraté za nutnou podmínku naší budoucí prosperity. Proto jsou i proti členství České republiky v těch mezinárodních organizacích, které samostatnost země omezují. Odmítají účast ve vojenských intervencích vedených velmocenskými zájmy, které se zájmy českých občanů nemají nic společného.

Chtějí kontrolu zahraničních nevládních organizací, vyvození politické odpovědnosti politiků, kteří pracují proti zájmům České republiky a zastavení dalšího výprodeje státního majetku do zahraničí. Národní demokracie chce rovněž přísnou kontrolu přistěhovalectví a dlouhodobý pobyt na našem území podmiňuje ochotou imigrantů přizpůsobit se většinové české společnosti.

Obrana tradičních hodnot

Podstatným bodem programu je ochrana tradičních křesťanských hodnot. Mezi ně patří i obrana standardní klasické rodiny proti pokrokářům, kteří ji ničí kromě jiného také homosexualistickými nároky. Národní demokraté proto chtějí zrušení registrovaného partnerství, zákaz propagace homosexuality a trvají na nepřípustnosti adopce dětí homosexuálními páry. Přesvědčeni, že lidský život musí být chráněn od početí až do přirozené smrti, stavějí se proti liberálním potratovým zákonům.

Strana navazuje na tradici prvorepublikové Národní demokracie, kterou založil první československý premiér Karel Kramář. Ten byl znám svou náklonností ke slovanským národům a zemím. Podobnou orientaci má i strana současná. Například současné démonizování Ruska odmítá jako ryze účelové. Západ vede sice dramatickou kampaň proti údajnému porušování lidských práv a občanských svobod v Rusku, Evropská unie však současně drasticky omezuje občanské svobody v členských zemích. I proto národní demokraté požadují maximální svobodu slova, přesvědčeni, že za žádný politický názor nesmí být člověk pronásledován či dokonce trestán.

Odpor proti Bruselu

V následujících týdnech hodlá strana představit kandidáty do evropských voleb, rozšířit a zpřesnit svůj program a zahájit řádnou činnost. Doufejme, že se tak v České republice rodí síla, která stane v čele otevřeného odporu proti Bruselu, podobně jako se to nyní děje napříč evropskými zeměmi.

Podle vedení nové strany budou na kandidátce Národní demokracie do Evropského parlamentu mnohé respektované osobnosti, které osvědčily své občanské a politické kvality zejména v boji proti vstupu České republiky do Evropské unie před zmanipulovaným referendem, jež před deseti lety zavleklo naši zemi do bruselského prostoru nesvobody.

Zakladatelé, či spíše obnovitelé strany věří, že svou politickou činností přispějí alespoň skromným dílem k rozpadu eurounijního molocha. Říkají: „Tak jako byli Národní demokraté důležitou silou při obnově samostatnosti českého státu v roce 1918, mělo by tomu tak být i dnes. Odkaz Karla Kramáře k tomu naši generaci zavazuje.“

Zdroj: protiproud.cz