Největší investiční pobídkou současnosti: Propuštění státních úředníků z práce, co mají již důchodový věk

Důchodci ze státních institucí a firem musí odejít do důchodu. Rozhodně nechci jitřit generační vášně, ale situace na trhu práce je skutečně kritická! Nezaměstnanost již několik měsíců po sobě láme historické rekordy a naděje na zlepšení je v nedohlednu. Stát by měl být určitým regulátorem trhu práce, ale bohužel tomu stále, tak není.  Nová vládní garnitura má velkou šanci s tímto neutěšeným stavem něco dělat. Bohužel jsem z úst nových ministrů neslyšel žádné návrhy na zlepšení situace. Možná až dořeší bitvu o náměstky, tak se jim vytvoří prostor i na projednání dalších důležitých věcí. V soukromém sektoru mohou důchodci pracovat do roztrhání těla, ale ve veřejném musí uvolnit místo mladším. Je třeba si uvědomit, že mladší učitel, úředník nebo technik je pro stát i levnější, protože má nižší platový stupeň.

úřad práce

Soudci dovršením 70 odchází automaticky do důchodu. Policisté mají důchodovou hladinu nastavenou na 65 let, pokud to ovšem někdo vydrží. Proč toto pravidlo nemůže platit i pro další zaměstnance státní a veřejné správy. V současné době pracují tisíce důchodců ve státní správě a nikoho to nezajímá. Celá řada z nich pobírá starobní důchod a plat úředníka. Rozhodně zajímavý příjem na stáří, ale státní pokladna pláče a lidé v produktivním věku tvoří fronty na úřadech práce. Tato poměrně rozšířená praxe, ale přináší zvýšené náklady na výkon státní správy, protože úředník má na konci své kariéry nejvyšší platovou třídu a mnohdy zastává i vedoucí funkci. Stát by mohl vytvořit tisíce pracovních míst, ale nemá zájem. Kraje, obce a další organizace ovládané státem nebo samosprávou nabízejí další tisíce pracovních míst, které jsou obsazené důchodci.

Každý člověk bez práce by se měl ptát „svého“ ministra, hejtmana, primátora, starosty kolik v jeho úřadě pracuje důchodců. Prodlužování věku pro odchod do důchodu rozhodně není žádné koncepční řešení. V současné době se často skloňuje termín „hospodařit s péčí řádného hospodáře“. Vyplácet podpory v nezaměstnanosti a na druhé straně zaměstnávat tisíce důchodců ve státní správě mi rozhodně odpovědné nepřipadá.

Za skutečně skandální považuji informaci, že ve službách České pošty, s. p. pracují desítky lidí z východního bloku. Přesné číslo se mi přes „ochotu“ tiskového oddělení nepodařilo zjistit. Mám významnou obavu, že podobná situace bude i jiných státních firmách. Stále více mladých lidí nemá práci a odpovědné politiky to moc nezajímá. Podle mého osobního názoru, by největší investiční pobídkou současnosti, bylo „očištění“ státu od pracujících důchodců!

Zdroj: ePortal.cz