V Praze proběhl VI. sněm signatářů Manifestu D.O.S.T.

V sobotu 25. ledna se po více než dvou letech sešli na sněmu v Praze signatáři Manifestu D.O.S.T. S projevy vystoupili nejen představitelé občanského sdružení Akce D.O.S.T., ale i mnoho z přítomných signatářů. Shodli se na tom, že „dosťáci“ v uplynulých měsících a letech vykonali navzdory skromným prostředkům v boji za obranu tradičních hodnot, občanských svobod, ale i uchování zbytků zdravého rozumu více, než běžná veřejnost tuší. Předseda Michal Semín připomněl akce, které sdružení zorganizovalo, a vydaná prohlášení, jež v některých případech prorazila i jinak pevnou blokádu mediálního mainstreamu. Nemohl se nevrátit k epizodě s volebním blokem Hlavu vzhůru, v níž Akce D.O.S.T. také sehrála svou úlohu.

AKCE_DOST
Tento pokus byl podle něj součástí snah vytvořit konzervativní politický subjekt, který by zaštítil množství menších již existujících stran a hnutí. Avšak poté, co účast v něm odmítl Václav Klaus, se Akce D.O.S.T. stáhla, protože nevěřila, že by projekt mohl bez bývalé hlavy státu získat ve společnosti potřebnou podporu. To se pak ve volbách potvrdilo.

Důvodné obavy

Akce D.O.S.T. sehrála jedinečnou úlohu v boji proti levicovým ideologiím, které chtějí zničit tradiční rodinu. Ta je totiž jednou z posledních překážek k rozbití přirozených vazeb ve společnosti. Michal Semín varoval před tím, že s nástupem Babišovy „protektorátní“ vlády se konzervativci mohou dočkat i kriminalizace svých postojů a jejich propagace. I z toho důvodu se „dosťáci“ chtějí připravit na sociální a právní pomoc obětem šikany, k níž ve jménu tolerance a lidských práv začne velmi pravděpodobně brzy docházet.

K nedávné minulosti se ve svém vystoupení vrátil i místopředseda Petr Bahník. „Možná se v tom ruchu kolem voleb trochu pozapomnělo, co je smyslem naší iniciativy,“ prohlásil. „Tím je boj za svobodu a tradici, tedy hodnoty, které jsou od sebe neoddělitelné – a také boj za důvěru a objektivitu.“

Odlišné pojetí svobody

Ke stále se vyhrocující společenské atmosféře přispívají zásadním způsobem média hlavního proudu, jimž je objektivita naprosto cizí. „Je neuvěřitelné, jakou míru lží, polopravd a nepravd současná média bez přestání chrlí do světa,“ konstatoval Petr Bahník. Již zcela nepokrytě fungují jako nástroj levičácké propagandy, jejímž cílem je zajistit rozvrat našich tradic a zničení zbytků svobody. „Naše pojetí svobody je odlišné od toho, jak ji vnímají různí svévolníci, ultraliberálové a jim podobní,“ uvedl dále v souvislosti s tím, že svobodu nelze oddělit od jejích kořenů v tradici a absolutizovat ji.

Triumf havlismu a eurohujerství

„Možná máme před sebou nejtěžší období polistopadových dějin,“ domnívá se Petr Bahník. Předčasnými sněmovními volbami, v nichž u nás – byť věřme jen přechodně – zvítězil levičácký havlismus, se změnilo hodně. Zvítězila „nepolitická politika“ a eurohujerské patolízalství. Proto někteří z nás právem hovoří o konci polistopadového režimu, o tvrdé „normalizaci“ v epoše „postdemokracie“.

Petr Hájek, bývalý vicekancléř prezidenta Václava Klause, který také patří mezi signatáře manifestu, prohlásil, že volebním vítězstvím havlismu v jeho různých podobách se zviditelnilo celkové nové politické a společenské paradigma. „Je to doslova nový politický systém. Zatím ho ještě zcela neznáme. Víme jenom to, že se něco stalo. A my konzervativci bychom se měli snažit to pochopit – tedy nejprve se v přicházejících poměrech zorientovat.“

Poraženectví není namístě

Výrazem změny společenských poměrů, režimu, je podle Petra Hájka i fragmentace tradičních politických sil. K ní dochází především na pravé straně politického spektra. Zdá se, že místo sjednocování pravice se děje opak. Vždyť v poslední době vzniklo hned několik subjektů. Podle Hájka jde ale o přirozený proces, a proto umělý tlak na sjednocování existujících stran by v nové situaci pokládal za chybu. Naopak aktuálním řešením jsou spíše názorová fóra – jako třeba právě iniciativa D.O.S.T. Měla by vznikat v regionech, nejen se jednou za čas potkat v Praze.

Adam Bartoš, předseda obnovené Národní demokracie, zdůraznil, že doba si žádá novou taktiku. „Není čas na zákopovou válku, jakou jsme až doposud vedli. Je třeba chopit se iniciativy, nastolovat témata, a dostat tak protivníky do defenzívy,“ prohlásil. Poraženectví odmítl i předseda Akce D.O.S.T. Michal Semín. Sílící tlak na konečnou likvidaci všech „přežitků minulosti“ – rodiny, víry, národa a státu – musí naopak všechny ty, kterým tyto drahocenné hodnoty nejsou lhostejné, mobilizovat. „Dosťáci“ jsou na to připraveni.

Usnesení VI. sněmu signatářů Manifestu D.O.S.T.

Jako občané, jimž nejsou lhostejné otázky svobody, hodnot a prosperity České republiky, sledujeme s vážným znepokojením publikované výsledky jednání o programu a personálním složení připravované vlády designovaného premiéra Bohuslava Sobotky.

Příčinou našich obav není formální středolevá orientace chystané vlády, ta vyplynula z platného výsledku loňských předčasných voleb, ale fakt, že hlasy sociálně demokratických a středových voličů jsou aktuálně zneužívány k instalaci vlády, v níž budou mít nezanedbatelný, ne-li dominantní vliv osoby dlouhodobě spojené s falešným výkladem lidských práv a agresivními, občanským svobodám nepřátelskými ,ideologiemi multikulturalismu, radikálního feminismu a genderismu. Ideologiemi, jimž by, pokud by byly otevřeně deklarovány, čeští voliči ve své většině nikdy hlasy nedali.

Tyto zběsilé ideologie vycházejí a jsou trvale podporovány z vlivných nadnárodních neomarxistických center a přinášejí s sebou vysoce nebezpečnou „antidiskriminační“ agendu, jejíž právní a praktické důsledky (povinnými kvótami pro počty žen ve veřejných funkcích počínaje a uznáním „práv“ pedofilní „komunity“ konče) deformují společnost v celém euroatlantickém prostoru. Nespokojí se totiž s málem a jejich stále zjevnějším cílem je totální mravní, hodnotová a konečně i fyzická destrukce Západu, jehož stavební kameny, mravní řád, vlast a rodinu, nejprve zpochybnily a posléze postavily na pranýř. Masivní propagandou na jedné straně dehonestují stoupence tradičních hodnot jako „kryptofašisty“, „šovinisty“ a podobně, na druhé straně idealizují „přínos“ multikulturního „soužití“, zamlčují jeho negativní jevy a systematicky likvidují zbytky sebezáchovných společenských mechanismů.

Vzhledem k tomu, že mezi navrhovanými ministry Sobotkovy vlády jsou stoupenci uvedených ideologických směrů hojně zastoupeni, vznikají důvodné obavy o její ideové směřování, zejména v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací, jakož i o osud základních občanských svobod v naší zemi.

Tím větší je ovšem také význam obranných aktivit „zdola“, jako je působení signatářů Manifestu D.O.S.T.

U vědomí této své spoluodpovědnosti za stav veřejné diskuse a budoucnost České republiky vyslovujeme své výše zmíněné obavy a svůj rozhodný nesouhlas s jakýmikoli zásahy do práv a svobod občanů ve jménu uvedených ideologií, jakož i ochotu podle možností poskytnout pomoc a podporu každému, kdo se stane jejich obětí.

V Praze 25. ledna 2014

Účastníci sněmu signatářů Manifestu D.O.S.T.

Zdroj: Akce D.O.S.T.