Více než 110 tisíc Němců vyjádřilo nesouhlas s výukou homosexuality ve školách

Učitel střední školy inicioval petici za zrušení vyučovací reformy, kterou schválila vláda spolkové země Bádensko-Württembersko v Německu. Tato reforma obsahuje „prohloubenou výuku“ sodomského hříchu v německých školách. Petici (https://www.openpetition.de/) „NE vzdělávacím standardům 2015 s duhovou ideologií“ podepsalo více než 112 000 lidí a bude zaslána parlamentu spolkové země. Přestože do zakončení sbírání podpisů zůstaly ještě dva týdny, počet podpisů již překročil potřebnou hranici 100 tisíc.

Homodevianti

Homodevianti

Předmět s názvem „Schválení různorodosti sexuálních vztahů“ již byl schválen vládou spolkové země a má být zaveden ve školách Bádenska-Württemberska v roce 2015. Žáci se budou muset seznamovat s „jevem“ homosexuality a různými formami sexuálních zvrhlostí. Cílem inovace je „boj proti diskriminaci sexuálních menšin“. Podle průzkumů veřejného mínění mají nyní 2/3 studentů negativní postoj k homosexuálům.

41letý Gabriel Stängle, učitel ze školy v Nagoldu poblíž Karlsruhe, který inicioval petici, je přesvědčen, že vyučovací plán je zaměřen na sexuální převýchovu dospívajících a věnuje příliš velkou pozornost „osvětě“ právě v oblasti sexuálních zvráceností. Petice vyvolala kritiku ministerstva kultury Bádenska-Württemberska, kde ji označili za „diskriminační“. Ministerstvo dokonce oznámilo, že chtějí na učitele podat žalobu a obviňují ho z fundamentalismu. Stängle sám řekl, že nebude reagovat na výhrůžky ministerstva školství: „Uplatnil jsem jen své základní právo a vyjádřil svůj názor.“

Není to poprvé, co se státní politika v oblasti sexuální výchovy setkává v Německu s odporem. V roce 2009 bylo pět rodičů uvězněno za to, že zakázali svým dětem navštěvovat podobné demoralizační hodiny. Podle mezinárodní organizace Alliance Defense Fund (ADF) bylo za stejný „trestný čin“ v období 2006-2011 v Německu zatčeno 35 rodičů a odsouzeno k vysokým pokutám od 200 do 2000 eur.

Zdroj: freeglobe.cz