Spokojený penzista a prosperující Česká pošta aneb v ČR je vše možné

Druhý pilíř důchodové reformy neměl úspěch u občanů. A současná koaliční vláda hledá cestu k jeho ukončení. Současná situace starobních důchodců není moc optimistická, ale mnohem horší je situace čekatelů na státní důchod. V současné době je minimálně 120 000 lidi ve věku padesát plus nezaměstnaných. Určité statistické odhady hovoří o tom, že dokonce každý druhý ve věku padesáti let nemá práci. Současní padesátníci rozhodně nemají moc radostné vyhlídky na stáří. Státní důchod rozhodně stačit nebude, penzijní fond se státním příspěvkem je určitě dobrá věc, ale hospodářské výsledky jednotlivých fondů vyvolávají určité rozpaky. Další pilíř vyvolal velké politické vášně, ale stejně bude zrušen.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Přichází stabilní penzijní pilíř Krakonoš. Lidé hrají, vyhrávají a zároveň si spoří na důchod. Spoření na důchod musí být dobrovolné, zábavné, výhodné a bezpečné. Všechna tato kritéria splňuje státní loterie pod křídly České pošty. Tento státní podnik hledá další činnosti pro své zaměstnance, aby nemusel uzavírat venkovské pobočky. Státní penzijní loterie mu může výrazně pomoci. Každý funkční systém je ve své podstatě jednoduchý. Nechci to již více zdržovat a napínat vaši zvědavost.

Česká pošta by podle mého návrhu provozovala klasickou číselnou loterii se slosováním vždy v neděli ve 13.00 hodin. Každý účastník by se musel nejprve zaregistrovat na pobočce, kde by uvedl základní osobní údaje a ustanovil osobu pro výplatu penze, která by inkasovala peníze v případě úmrtí klienta. Občan by zcela dobrovolně a podle svého uvážení sázel v číselné loterii. Na sázence by ovšem vždy uváděl své rodné číslo nebo číselný kód, který by mu byl přidělen při registraci. Na každé sázence by bylo pět sloupců a každý by stál 100 korun. Občan by mohl vyplnit libovolný počet sloupců. Zatím se ve své podstatě jedná o popis stávajících číselných her. A nyní přichází vlastní podstata. Občan by do loterie musel vstoupit minimálně pět let před nárokem na důchod.

Pro zjednodušení budeme pracovat s věkem 60 let. Prvních pět let by občan klasicky hrál a bonus přichází v okamžiku nástupu do důchodu. V tomto okamžiku by došlo k výpočtu průměrné sázky za posledních pět roků. Pro naši potřebu budeme vycházet z částky 1.000,- Kč měsíčně, tak právě tuto částku by klient dostával dalších pět let a k tomu bonus dva měsíce za každý rok sázek. Celkem sečteno 70 měsíců! Pokud by se občan v důchodu nedožil těch 70 měsíců, tak zbytek peněz dostane ustanovená osoba. Myslím i na případ, že klient zemře ještě před nárokem na výplatu loterijního důchodu. V tomto případě by ustanovená osoba obdržela 50% prohrané částky. Každý klient by jednou ročně dostal výpis ze svého loterijního účtu, kde by se dočetl, kolik vyhrál, kolik činí jeho měsíční průměrná sázka (budoucí důchod).

Občané by do systému mohli vstupovat po dovršení plnoletosti a nejpozději pět let před důchodem. Jedinou podmínkou by bylo, si minimálně jednou ročně vsadit. Za každý hrací rok by občan obdržel jeden měsíc výplaty jako bonus. Pro názornost uvedu příklad. Občan by začal hrát v pravidelně v padesáti letech. Za prvních deset hracích let by získal 10 měsíců jako bonus a za posledních pět let by získal dalších 10 měsíců bonus, protože posledních pět let by bylo zvýhodněno. Měsíční částka by se vypočítala jednoduchým vydělením vsazené částky počtem let. Klient hraje pravidelně posledních 15 let a jeho průměrná vsazená částka činí 500,- Kč. Bude tedy dostávat důchod ve výši 500,- měsíčně následujících 15 let a 20 měsíců jako bonus. Mám připravenou variantu pro mladé do čtyřiceti let. Věrnostní renta.

Minimální měsíční důchod by v tomto systému činil 100,- Kč a strop by činil 5.000,- Kč. Občané by samozřejmě mohli hrát i po dovršení 65 let věku. Prvních pět let se systém tváří jako loterie a v delším časovém období se jedná o druhý pilíř důchodové reformy.

Spokojený penzista a prosperující Česká pošta aneb nic není nemožné.

Zdroj: ePortal.cz