Dozví se občané pravdu o palestinském muničním skladu?

Ve čtvrtek, 6. února se již možná dozvíme další podrobnosti k přechovávání výbušnin a zbraní na palestinské ambasádě, tedy pokud policie a Palestinci budou ochotni na zasedání pražské městské části Suchdol říci pravdu. Veřejné zasedání svolává starosta městské části Suchdol a mají se ho zúčastnit jak zástupci Policie ČR, tak i palestinské ambasády. Vzhledem k dosud zveřejněným informacím je možné, že se na tomto zasedání česká veřejnost konečně dozví, kolik vlastně výbušnin Palestinci na ambasádě měli a na co jim bylo několik samopalů?

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Webové zpravodajství Aktualne.cz například zveřejnilo informaci, že prvotní ohledání pyrotechniky výbušniny neodhalilo, ty byly kriminalisty nalezeny až po pozdějším ohledání. Vše je svalováno na nekvalitní práci pyrotechniků, jenže co když výbušniny byly speciálního „určení“? Tedy takové, jež nejdou odhalit klasickými metodami?

Zbrojní arzenál 8 pistolí a 4 samopalů je také dosti podivný (hovoříme o českou policií nalezených zbraních, kdoví kolik dalších zbraní mohlo být v diplomatických zavazadlech k nimž nemá česká policie přístup). Na co Palestinci v Praze potřebovali například samopaly? A to nehovořím o nálezu knihy uzpůsobené ke skrytému umístění nálože – ta se dá použít jak k údajnému zabezpečení trezoru, tak i k teroristickému útoku. Kdyby se ukázalo, že danou knihou byl korán, bylo by to více než symbolické …

A teď si ještě vezměme fakt, že neznámé množství výbušnin musel někdo převážet ze staré ambasády do nové přes celou Prahu! Tedy představa, jak nám po Praze jezdí automobil s proprietami palestinské ambasády a neznámým množstvím výbušniny je víc než znepokojující.

Na všechny tyto otázky by měli Palestinci odpovědět, je však otázkou, jestli vůbec budou mít zájem odpovědět. Zároveň je otázkou, zdali s novou vládou vůbec budou mít politici a státní správa zájem zveřejnit pravdu neboť by si tím mohli dost narušit vztahy nejen s Palestinou, ale i s dalšími arabskými a islámskými zeměmi. Kupříkladu náš ministr zahraničí Zaorálek je mírně řečeno pro-arabský.

Postoj radnice je zřejmý z jejich oficiálního prohlášení dostupného na jejich webu. Radnice v něm konstatuje, že: „Skutečnost, že diplomaté na ambasádě pod diplomatickým krytím uchovávali nelegální zbraně a výbušninu a tím tak ohrozili bezpečnost především v okolí ambasády, zásadně zkomplikovala působení palestinské ambasády v Suchdole.“

Zdroj: Blog autora