Odsun „nepřizpůsobivých Rusů“ z Pobaltí by zajistil klid v Evropě

Poválečný odsun německého obyvatelstva z Československa mnozí vnímají jako spravedlivý trest za nacistická zvěrstva II. světové války. Také prý zajistil klid ve střední Evropě a vyloučil do budoucna národnostní konflikty. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale ze stejných důvodů by mohly pobaltské republiky poslat zpátky do Ruska tamní ruskou menšinu. Svým způsobem na toto řešení mají Litva, Lotyšsko a Estonsko větší právo než poválečné Československo. Češi poslali pryč Němce, kteří v pohraničí žili dlouhá staletí, v případě pobaltských Rusů by se jednalo o ty, kteří do těchto zemí přišli se sovětskou mocí v roce 1940 a pomáhali zde nastolit bolševický okupační teror.

Jan Ziegler - Bloger

Jan Ziegler – Bloger

V žádném případě se tedy nejedná o místní obyvatelstvo! Zločiny Rusů vůči Pobalťanům byly genocidou! Pro srovnání, v Lotyšsku žilo před sovětskou okupací 75% Lotyšů, pro obnovení nezávislosti v roce 1991 se podíl domácích obyvatel snížil na 52%. Ruský komunistický režim násilím likvidoval litevské, lotyšské a estonské intelektuální elity, povraždil desítky tisíc místních obyvatel, mnohé deportoval na Sibiř a místo nich osídloval okupované Pobaltí Rusy.

Vladimír Putin rád zdůrazňuje, že ti, kdo chtějí žít v Rusku, musí respektovat zdejší kulturu a místní zvyklosti, přistěhovalci se musí přizpůsobit Rusku s nikoliv Rusko přistěhovalcům. A jestli se jim to nelíbí, ať jdou zpátky. V tom musím s ruským prezidentem souhlasit – zlatá slova. Jenomže tato slova musí mít univerzální platnost a tedy Rusové v Pobaltí jsou povinni přizpůsobit se zdejší kultuře, naučit se místní jazyky atd. Problém však je, že to nedělají. Naopak provokují zdejší obyvatele a slouží jako pátá kolona Kremlu. Chovají se prakticky stejně jako mnozí sudetští Němci v třicátých letech v Československu. Opakovaně vyvolávají nepokoje, tu kvůli odstranění sochy rudoarmějce jako v Tallinnu, tu kvůli soudu nad údajným partyzánem, ve skutečnosti vrahem, jako v Lotyšsku. A Putin v tom zdejší Rusy ještě podporuje, inu pokrytectví je politikům vlastní všude.

Ruská menšina v Pobaltí ohrožuje mír v této části Evropy a měla by dostat na vybranou, buď se přizpůsobí místní kultuře a zvyklostem nebo může žít v Rusku, které je jejich povaze přirozenější. A bylo by to vlastně pro jejich dobro.

A celý blog je vlastně také výzva těm, kteří obhajují poválečné vysídlení německého obyvatelstva z Československa. Nemohou přece bránit toto řešení pouze tehdy, když se jim to hodí a upírat ho jiným.

Zdroj: Blog autora