Švýcarsko řeší imigraci. A co my? Necháme se převálcova nucenou islamizicaí z nařízení Evropské unie

loading...

Rozhodnutí Švýcarska ohledně limitu počtu přistěhovalců do jejich suverénní země vyvolá v EU rozhodně spoustu rozporných tedy negativních reakcí. Je třeba se na takové rozhodnutí dívat z několika úhlů pohledů.

JUDr. Richard Novák

JUDr. Richard Novák

Pár poznámek :

– žádný stát není „nafukovací“ a je tedy pochopitelné, že jakousi přirozenou reakcí je znesnadnit příliv imigrantů a to ze všech zemí světa

– takové rozhodnutí bude tvrdě napadáno právě politiky EU- okamžitá reakce německého ministra zahraničních věcí je typická – Švýcarsko neudělalo dobrý krok a bude mít potíže – Nezní to jako výhrůžka ?

– v žádném případě se nejedná o rasově motivované nebo diskriminační rozhodnutí, naopak se jedná o demokratické rozhodnutí co se týče způsobu jeho předložení, projednání a následného schválení

loading...

– EU příliv imigrantů neumí řešit, a neumí to řešit ani jednotlivé země EU resp. nemohou tento problém si řešit svým vlastním rozhodnutím díky tomu, že pravomoc rozhodovat o této záležitosti je předána do Bruselu

Takové rozhodnutí má samozřejmě i velmi preventivní účel – dopředu dává najevo všem imigrantům, že nemohou spoléhat na neomezené možnosti dané země a tedy příliv imigrantů se začne snižovat. Pochopitelně i toto je důvod proč takové rozhodnutí bude EU silně napadáno.

A co naše země ? Jsem přesvědčen, že reakce našich politiků budou očekávané- velice opatrná ale tvrdá kritika , co že si to Švýcaři dovolují a jaký to může přinést problém pro všechny ostatní země EU. Opatrně proto, že nyní jde i o posty v europarlamentu.

Ano problém to ale již dávno je, ale bruselští úředníci jej evidentně řešit nedokážou. Jejich úřednický způsob rozhodování totiž postrádá jednu dimenzi –důsledné projednání problému v rámci celého evropského společenství a je nahrazován klasickým byrokratickým způsobem řešením resp. neřešením… tabulky, směrnice a příkazy, toť je vrcholem tzv. politického rozhodování administrativy EU.

Bude zajímavé jak se tato reakce našich vládnoucích a ostatních parlamentních stran bude „slaďovat“ s právě začínající eurokampaní těchto stran . Slogany typu –Hájíme zájmy ČR a Budeme usilovat o prosazování českých zájmů apod., tedy strany by logicky v duchu těchto hesel měly schvalovat švýcarské rozhodnutí. Ale uvidíte, že to tak nebude a nakonec se možná dozvíme, že zájmem EU a tedy i naší republiky je regulovaný /pozn.autora – co to znamená?/ příliv imigrantů … a že tomu už tak v podstatě stejně již dávno je.

Zkusme našim politikům položit jednu jedinou otázku a požadovat jednoznačnou odpověď – Jak si představujete řešení téhož problému v České republice ? Sám jsem zvědav, zda se dočkáme alespoň jedné jediné konkrétní odpovědi.

loading...

Rozhodně tento článek nedává prostor k zodpovězení, jak řešit imigraci, ale jedno již naznačuji výše, je třeba věci řešit velice přísnými pravidly a nastavit tedy takový stav , aby se i z dlouhodobého výhledu nestala Evropa pro nás cizinou.

Autor je stínovým ministrem spravedlnosti Občanské konzervativní strany

loading...