Ne Bruselu – Národní demokraté v palbě levičáků: Nová strana to rozhodně nebude mít snadné. Nejen eurohujeři v konkurenčních stranách a v médiích zvoní na poplach

Ladislav Zemánek si všímá počínající kampaně proti nové konzervativní politické straně, která se nesmiřuje s Evropskou unií a pokrytectvím „politické korektnosti“ Sotva vznikla strana NE Bruselu – Národní demokracie (ND), už na jedné straně musí čelit pochopitelné mediální blokádě, na straně druhé „zasvěceným“ výrokům politických konkurentů i mediálního mainstreamu. Ve svém komentáři se o ní zmínil místopředseda ODS a europoslanec Jan Zahradil a následně o ni v Právu jen tak mimochodem zavadil pan Mitrofanov. Že o ND oba pánové mluvili s hlubokým despektem, netřeba dodávat. Již se objevily i texty nazývající předsedu nové strany Adama Bartoše antisemitskou přísavkou či antisemitským prasetem, na které by byl prý hrdý i nacistický antisemita par excellence Julius Streicher.

NE Bruselu - Národní demokracie

NE Bruselu – Národní demokracie

Žádná tabu

Národní demokracie bude levičáckou „Národní frontou“ bezpochyby postupně cejchována ještě mnoha dalšími odpuzujícími nálepkami. Obvinění z údajného antisemitismu jejího předsedy k nim patří. Píše-li o vlivu řady osobností sionistického hnutí z tohoto „chráněného“ etnika na současnou společnost, nejde však o antisemitismus ani náhodou. Pouze tím narušuje obruče „politické korektnosti“, pro niž je toto téma tabu. Pokud národní demokraté budou hovořit i o dalších záměrně tabuizovaných tématech, je to pro resuscitaci našeho polomrtvého politického prostředí jenom dobře.

Národní demokracii její kritici vytýkají třeba domnělé „antiněmectví“. Opět na základě jediného Bartošova článku, v němž polemizuje s novým předsedou ODS Petrem Fialou a jeho prosudetskými a proeurounijními postoji. Kde mu vytýká dlouholeté styky s vůdcem Sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndem Posseltem. Jak také jinak, když Národní demokraté důsledně odmítají neustávající sudeťácké pokřikování a touhu po revanši. To však neznamená, že je to strana principiálně protiněmecká.

Opatrnost má historické kořeny

Národní demokracie kritizuje příliš silný vliv Německa na Českou republiku. Obává se současně, že prohlubující se „integrace“ Evropské unie bude tento vliv dále upevňovat a zesilovat. A Národní demokraté reprezentují tu část veřejnosti, která si přeje, aby reálná moc v naší zemi byla v rukou českých politiků a aby v naší ekonomice měli podstatné slovo čeští podnikatelé. Pokud je tento národní zájem vydáván za „antiněmectví“, je to stejné jako vydávat kritiku sionismu za antisemitismus.

A konečně: Úplně absurdní je vytýkat v této souvislosti Národním demokratům orientaci na slovanské země. Jde přece o vazbu navýsost přirozenou a tradiční, třebaže byla v posledních desetiletích uměle přetržena. Chce snad někdo popírat slovanský charakter českého národa? Vymazat jeho trpké historické zkušenosti s německým elementem a v nich pramenící střízlivost a opatrnost ND ve vztahu k našemu mocnému západnímu sousedu? Mlčet o něm jen proto, že velká část politického a mediálního hlavního proudu je na jeho penězovody a vliv napojena? To už tady nejednou bylo. Důsledky byly tragické. A Národní demokraté jen odmítají „prodat“ českou historickou paměť.

Proto, ačkoli existují sotva pár dnů, se už na ně snesla soustředěná palba Páté kolony eurohujerů.

Obavy věčných mládežníků

Úsměvně smutné je třeba vyjádření mladého funkcionáře ODS, zaměstnance Evropského parlamentu Jana Zedníka. Vyjádřil nelíčené zděšení, že v naší zemi vůbec existují takové radikální proudy, které chtějí „rozbít Evropu“, přestat spolupracovat s významnými hospodářskými partnery (patrně Německem), a dokonce snad oprášit ostnaté dráty na hranicích. To není ubohý vtip ze show Jana Krause, ale slova občanského demokrata.

Vloni jsem na těchto stránkách komentoval televizní projev předního českého eurohujera, sociálnědemokratického europoslance Libora Roučka. S ním by si občanský demokrat Zedník mohl podat ruku. Podobná dikce, podobné argumenty. Že oba ztotožňují Evropu s Unií také není náhoda. To je skutečně donebevolající demagogie. Jak pan Zedník přišel na to, že chce ND ukončit spolupráci s Německem? O něčem takovém není nikde ani zmínka. Důvodně kritický postoj k Evropské unii přece nutně neznamená hysterický odpor k Německu ani volání po naší izolaci. Koneckonců možných cest po vystoupení z EU se naskýtá vícero.

Alternativy k EU

Jednu z nich nastínil například Petr Mach ve své knize „Jak vystoupit z EU“: Vstoupit do Evropského sdružení volného obchodu, které umožňuje volný obchod mezi členskými státy a dalšími osmnácti zeměmi. Dnes jej tvoří Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island. V rámci sdružení se nepřerozdělují žádné peníze, jednotlivé státy – které při hlasování mají po jednom hlase – nejsou zvenčí utlumovány a svazovány regulacemi, a tak jednoduše řečeno jde o spolupracující suverénní státy, jež si samy řídí svou daňovou, hospodářskou, imigrační, měnovou i jinou politiku. To je něco, o čem si v područí Bruselu můžeme nechat jenom zdát.

Další legitimní cestou by mohlo být připojení k Celní unii, která členským státům, garantuje společný hospodářský prostor. Je ovšem třeba dodat, že již existující Celní unie je předstupněm pro vytvoření mnohem širšího Eurasijského svazu. Nabízí se proto okamžitě otázka, zda se nestane východní variantou EU. V takovém případě by jej bylo nutno jednoznačně odmítnout.

Obavy, že snad Národní demokracie a koneckonců každý, kdo volá po vystoupení z Unie, chce Českou republiku izolovat a odtrhnout od okolního světa, jsou směšné. Ti, kteří to Národním demokratům vytýkají, buď ničemu nerozumějí, anebo – což je pravděpodobnější – vědomě lžou. U neslýchaně honorovaných zaměstnanců Evropského parlamentu by to nijak nepřekvapovalo. Národní demokraté mají národní program. A říkají-li již ve svém názvu NE Bruselu, je to jeho druhý hlavní pilíř. Ostatně – byli jsme před Bruselem, budeme i po něm. Nebo tomu už někteří občané ani nevěří? Národní demokraté jsou o tom přesvědčeni. Není právě toto hlavní důvod, proč po nich levičáci tak pálí?

Zdroj: protiproud.cz