Kdyby povolili referenda v EU, balili by si kufry a sháněli letenky

Obdobu fráze „lid je zdrojem veškeré státní moci“ najdete v ústavách států napříč EU. Tak se podívejme na aktuální výsledky Eurobarometru. Jak by to dopadlo, kdyby ta fráze opravdu platila, a nebyla notně ořezána dalšími podmínkami v podobě delegace práv lidu skrze volby výš, a mnohdy dokonce mimo vlastní stát?

František Matějka

František Matějka

Svoboda cestování, studia a práce, ty základní kameny unijního soužití, považuje podle výsledků Standardního Eurobarometru 80 – Veřejné mínění v zemích Evropské unie, podzim 2013 – za důležité jen 43% obyvatel EU. Méně než polovina. Že je EU zárukou míru, tomu věří jen 25% lidí. Jistě rána všem mírotvorcům. To není jen méně než polovina. To je prostě jen čtvrtina. Jen pro 19% obyvatel EU znamená Evropská unie demokracii, jen 17% věří, že Evropská unie má díky svému spojení členských států silnější slovo ve světě, jen 19% je vděčných Unii za kulturní rozmanitost. Tezi, že Evropskou unii charakterizuje ekonomická prosperita, věří jen 12% obyvatel. Jen 9% se domnívá, že Unie nabízí sociální ochranu. To je naprosto žalostný výsledek, který by si u nás jistě zasloužil samostatný pořad nejen v České televizi. Místo toho si Václav Moravec pozval před volbami do Evropského parlamentu jeho předsedu Martina Schulze, který jako lék na výše uvedené nabízí „více Evropy“.

Oproti tomu je 27% obyvatel EU přesvědčených o tom, že Unie plýtvá penězi (toto procento v podstatě kopíruje optimistickou variantu počtu těch, kteří jsou opravdu ekonomicky aktivní a živí ostatní skrze státy svými daněmi), 24% lidí vidí největší problém v přemíře byrokracie, 19% v nezaměstnanosti, a například 16% považuje za největší problém nedostatečnou ochranu vnějších hranic.

V České republice dosáhla neobliba EU letos v únoru historického maxima. Důvěřuje jí jen 34% občanů, přičemž důvěra v Evropský parlament je na úrovni 30%. Zatímco 25% lidí u nás si myslí, že Unie by měla být při své další existenci založena primárně jen na ryzím ekonomickém propojení, spojeném s volným pohybem osob a zboží, stejný počet lidí se dokonce domnívá, že Evropskou unii by bylo nejlepší zrušit.

Už chápete, proč je u politiků zásadní referendum, které by mohlo znamenat opravdovou změnu směřování politiky v Evropě, a které není správně připravené předem, tak neoblíbené? Ono je totiž ve skutečnosti jedinou férovou aplikací té fráze „lid je zdrojem veškeré státní moci“, a pokud by bylo v současné době uplatněno napříč členskými státy (neplést s volbami do Evropského parlamentu, protože volby opravdu nejsou referendum), mohli by si ti panáci v Bruselu, zcela odtržení od reality, zabalit kufry.

Zdroj: Blog autora