Užitečný idiot Libor Rouček podporující islám označil ty, co nepodporují politiku podpory nacistů na Ukrajině za Putinovy užitečné idioty. Roučku klecové lůžko volá

Nejspíše končící europoslanec za ČSSD Libor Rouček označil ty, co nepodporují politiku USA a EU na Ukrajině za idioty. Přesněji za Putinovy užitečné idioty. To, že on sám je již mnoho let užitečným idiotem Turecka a turecké lobby, mu ovšem vůbec nevadí. Pan europoslanec a zároveň i stoupenec Turecka v EU se snaží vyvolat dojem, že on je ten správný socialista, který je sice pro socialismus, ale proti Rusku. Je to víc než příznačné, že dnes je centrem světového socialismu a snění o socialistickém ráji Brusel a Washington a naopak Moskva se staví do role obránce konzervativních evropských hodnot a křesťanství.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Rusko se odklonilo od klasické demokracie směrem k autoritativnímu stylu vlády a k řízené demokracii právě také kvůli tomu, že vidí, k jaké národní a civilizační sebevraždě vede tzv. demokratický vývoj v Evropě, který se proměňuje v tyranii menšin vůči (zatím) většinové evropské populaci. Ovšem v tomto se mnou nemusíte souhlasit a rozhodně se nehodlám stavět na obranu Ruska. Spíše si kladu otázku, čím se před jeho potencionální imperiální politikou chce dnešní evropská společnost bránit? S omezenými výdaji na obranu, ekonomickými problémy, enormní zadlužeností a bez vlastních surovinových zdrojů jistě představujeme pro Rusko sílu, jíž je schopné vzdorovat.

A proč píši o panu europoslanci jako o užitečném idiotovi Turecka? Jím citovaný Leninův výrok se totiž perfektně hodí na jeho chování v otázce přijetí Turecka do EU a politiky vůči němu.

Víte například, že Turecko již desítky let okupuje území Kyperské republiky? Vytvořilo si tam svůj vlastní protektorát, kde se během okupace dopustilo etnických čistek, když vyhnalo z domovů kolem 200 tisíc nemuslimských Kypřanů. Ovšem to Bruselu a panu Roučkovi asi moc nevadí, naopak se to přehlíží.

Rusko se v případě Krymu dopustilo mnohem menšího násilí a neprovádí etnické čistky jako Turecko na Kypru a přesto je zde taková mediální kampaň. Kdy pánové Rouček, Zaorálek, vedení města Liberce či bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a další, odsoudí Turecko a budou proti němu také tak aktivně vystupovat? Asi až dostanou pokyn z Bruselu?

A proč evropští socialisté, včetně pana Roučka, tak touží po Turecku v EU? Odpovědí nám může být tato pasáž z Revuepolitika: „Evropská demokratická levice většinou podporuje vstup Turecka do EU. Odpovídá to její vizi multikulturní Evropy.“

Ano. EU již desítky let toleruje to, že muslimské Turecko okupuje území Kypru a dopustilo se tam válečných zločinů. Inu, pro Brusel a naše socialisty je zkrátka bližší turecký muslim než pravoslavný Kypřan či Rus. Jenže ten Rus nám dodává mnoho nerostných zdrojů a kupuje naše výrobky. A pokud se nám to nelíbí, tak Čína ráda převezme všechny tyto naše kontrakty. A kde pak vezme EU zdroje a čím zaměstná své obyvatele? Už teď máme díky politice Bruselu a našich elit v Evropě kolem 30 milionů nezaměstnaných a budoucnost našich dětí vypadá nevábně.

Ale co, copak našim elitám jde poslední roky o nás lidi? Hlavně, že si kopnou do Ruska. Oni svůj blahobyt mají jistý a lid se vždy nějak oblbne.

Pan europoslanec Libor Rouček je dalším člověkem blízkým současnému vedení ČSSD, který by asi viděl rád kritiky islámu ve vězení nebo aspoň podrobené cenzuře svobody slova. V jednom ze svých blogů totiž napsal: Existují u nás i významné osobnosti, které neváhají přišít teroristické akce islámských fundamentalistů na vrub islámu jako náboženství. Takovéto projevy netolerance a záměrné porušování politické korektnosti jsou na západ od našich hranic i za Atlantikem obvykle trestány nejen veřejnou kritikou, ale i společenskou ostrakizací.