Fakta a mýty o ukrajinské krizi racionálně a bez hysterie

Sleduji mediální hysterii kolem událostí na Ukrajině a to jak se naše veřejnost opět rozdělila na dva zcela nesmiřitelné tábory –filů a –fobů a nemohu nevzpomenout na podobnou kampaň před rokem kdy nerudohnědá neprasata táhla společně s médii za podobně hysterické kampaně Karl von Schwarzenberga auf Prager Burg. V případě Ukrajiny se ale vynořila ještě jedna, a mám pocit že docela početná skupina lidí: ti kteří volají po objektivitě, napadají oficiální verzi událostí a snaží se hledat alternativní informace, aby si pak pomocí vícerozměrného pohledu dokázali utvořit vlastní názor.

Ukrajinský netvor

Ukrajinský netvor

Pominu teď  na chvíli propagandu, manipulace s fakty i vyložené lži, které  pustily z vodítka média na obou stranách konfliktu, tedy jak ta prozápadní, tak ruská resp. proruská. Zajímá mně spíše jiný fenomén. Tím fenoménem je neschopnost velkého množství lidí pohlížet na události, které se jakkoli dotýkají USA na jedné a Ruska na druhé straně bez ideologické zátěže. I inteligentní člověk s daleko více než průměrným přehledem o politických událostech jako je kolega bloger Rudolf Polanecký se neubránil ohýbání faktů a polovičatému vyhodnocování dostupných informací jen aby podpořil závěry diktované mu jeho vlastní ideologickou zátěží.

Ta polarizace probíhá více méně na ose USA = ochránce demokracie, představitel neagresivního svobodného světa versus Rusko = totalitní země vedoucí agresivní imperiální války, v jejímž čele stojí brutální diktátor.

Takovéto černobílé vidění světa je způsobeno hegeliánskou dialektikou, kterou dovedli k dokonalosti klasikové marxismu. Jejím základem je konflikt, antagonismus. Cílem diskuse vedené v duchu hegeliánské dialektiky je zvítězit nad protistranou, povýšit se nad ni. To ale může a často vyvolává pocit křivdy u poražené strany a může vytvořit řetěz reakcí počínajíc prvotní situací. A má to ještě jeden aspekt, který se dá nejlépe vyjádřit lidovým příslovím „když se dva perou, třetí se směje“.  Spousta konfliktů je vyvolávána proto, aby z nich měl prospěch někdo jiný. To je důsledek marxistické dialektiky.

Naproti tomu původní dialektika sledovala v prvé řadě dosažení konsensu. Podstatou dialogu bylo zaměřování se na to v čem jedna strana s tou druhou souhlasí a k tomu v čem se názor liší přináší diskutující argumenty na podporu svého názoru, tím se postupně zmenšuje oblast nesouhlasu až obě diskutující strany dospějí k společnému závěru.  Takovouto formou bylo organizováno rozhodování o směřování státu ve starém Egyptě a nikdo nemůže popřít, že se jedná o nejdelší a nejstabilnější státní útvar ve známé historii lidstva.

Pojďme se ale podívat na některá fakta  a mýty o ukrajinské krizi, z nichž mnohé byly vytvořeny diskutujícími pod oficiálními propagandistickými články v médiích hlavního proudu.

  1. Podílel se Západ na eskalaci převratu nebo se jedná o výron nespokojenosti lidu? Náměstkyně  amerického ministra zahraničí pro východní Evropu, neokonka Victoria Nuland, na tiskové konferenci přiznala, že  USA financovaly v posledních dvou dekádách a to souhrnou částkou 5 miliard USD neziskovky na Ukrajině, které připravovaly půdu pro vytvoření pro-amerického režimu. [1] Ukrajinská expertka na mezinárodní otázky Valentyna Lyulya  se prořekla v přímém přenosu v České televizi když oponovala informacím, že tvrdé jádro Pravého sektoru demonstrujícího na Majdanu jsou neonacisté s tím, že mnozí z nich jsou Židé vytrénovaní v Izraeli v tzv. Izraelské obranné armádě (Cahal – Cva Hagana LeJisrael) [2]. Sama Victoria Nuland se při sestavování kandidátky na novou ukrajinskou vládu scházela s pro USA přijatelnými kandidáty dávno před tím, než došlo ke svržení legitimní vlády a prezidenta (což se všude na světě nazývá státní převrat). [3]
  2. „Rusko je odjakživa agresivní imperialistická země a Putin v této tradici pokračuje.“ Ano, Rusko v historii podnikalo výboje (již Kyjevská Rus, předchůdce dnešního Ruska dobyla v roce 1048 říši Chazarů). Kateřina Veliká dobyla a přičlenila Krym k Rusku v roce 1783. Díky výbojné politice feudálních států, které byly předchůdci dnešní Ruské federace vznikl tento rozlohou největší státní útvar na Zemi. Protože bych se nerad dopouštěl omylu, který je u nás celkem běžný, nechci zde hodnotit války vedené Sovětským svazem a to jak před 2. světovou válkou, tak po ní v době Studené války. Jedním z důvodů je, že Sověstký svaz nebyl Rusko. Chování SSSR bylo do značné míry determinováno již zmíněnou marxistickou ideologií a navíc ve vedení komunistické strany většinou nebyli Rusové. Lenin a Trockij byli židovského původu, Stalin byl Gruzín, Chruščov Ukrajinec, Brežněv zpola taky Ukrajinec. Naproti tomu Putin od roku 2000, kdy se dostal k moci, nevedl žádnou výbojnou válku.  Čečenský konflikt v letech 1999-2009 začal napadením Dagestánu, který je součástí Ruské federace, čečenskou Islámskou mezinárodní brigádou pod vedením Šamila Basajeva. Rusko tedy bránilo své vlastní území. [4]  V případě Gruzie šlo o podobnou situaci. V noci 7. srpna 2008 zaútočila  Gruzie na Jižní Osetii. Ruská armáda následně v několikadenní kampani vytlačila gruzínské jednotky z Jižní Osetie za současného bombardování vojenských a logistických cílů v samotné Gruzii. Mezinárodní pozorovatelé se shodli, že agresorem v této válce byla Gruzie. [5] Rusko opět vytlačovalo agresora ze svého vlastního území.
  3. „Invaze na Krym je stejná jako Mnichov 1938 případně invaze 1968, zvací dopis, bratrská pomoc, bla bla bla.“ Tato srovnání vždy v něčem pokulhávají, ale hlavně: ti kdo tato přirovnání používají, hodnotí jen vnější podobnosti, vůbec neberou v potaz zásadní příčiny a hrozící důsledky, které současná situace s sebou pro hlavní aktéry nese. V roce 1938 zde sice byla ona „diskriminovaná“ národnostní menšina, která byla použita jako záminka pro připojení Sudet k Německu. Jenomže Hitlerovu Třetí říši nikdo z hlediska geostrategického neohrožoval. Rok 1968 je podobný v tom, že pro tehdejší Sovětský svaz bylo ČSSR strategicky důležitým územím, pro USA to však byla jen lapálie kdesi ve střední Evropě. Jediná srovnatelná historická paralela, která se pro anexi Krymu Ruskem dá použít, je kubánská krize z roku 1962. Sovětský režim chtěl zaparkovat nosiče jaderných zbraní 90 km od území USA, což je strategické ohrožení nejvyššího významu. Reakce Spojených států byla tak razantní, že se svět ocitl na hraně jaderného konfliktu. Nyní se USA pokoušejí ovládnout zemi, která je zápražím Ruska, integrovat ji do struktur NATO a instalovat obranné i útočné zbraňové systémy na ruských hranicích. Putin v podstatě nemá na výběr než ochránit černomořskou základnu pro ruskou válečnou flotilu. Totéž platí o oblasti na Rusko-ukrajinské hranici. Ochrana ruských občanů Ukrajiny je z tohoto úhlu pohledu vítaná propagandistická záminka. Zrovna tak, jako je pro Západ pouhou propagandistickou záminkou volání ukrajinského „lidu“ po demokracii. Na lid všichni zvysoka kašlou.
  4. „Narušení územní celistvosti jakéhokoli státu je bezprecedentní a tedy nepřijatelné.“ Zde stačí jediné slovo. Kosovo. Nechci se pouštět do podrobností, jestli jsou oficiální důvody odtržení Kosova pravdivé nebo smyšlené, jestli bylo  území etnicky čištěno od Albánců nebo naopak od Srbů. Faktem zůstává, že zde došlo zásahem vnější moci k odtržení části území suverénního státu. A k jeho následné okupaci armádou Spojených států, která zde vybudovala jednu z velkých vojenských základen mimo území USA (kapacita až 60.000 vojáků). Kosovo je v současnosti nejlépe hlídanou tranzitní zemí pro afghánský heroin.
  5. „Anexí Krymu by Rusko porušilo Budapešťšké memorandum.“  Budapešťské memorandum je mezinárodní smlouva podepsaná 5.12.1994 mezi Ukrajinou, USA, UK a RF. Smlouva primárně řeší otázku jaderného arzenálu na Ukrajině. Zároveň ale obsahuje i část, v níž se signatáři mimo jiné zavázali respektovat ukrajinskou nezávislost a suverenitu v rozmezí tehdy platných státních hranic, zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti Ukrajině, zdržet se použití ekonomického nátlaku na Ukrajinu ve snaze ovlivnit její politické směřování. [6] Ten, kdo četl přístupovou smlouvu k EU [7] musí pochopit, že již vyvíjením nátlaku na Janukovyče podepsat tuto smlouvu v době, kdy je stát Ukrajina ekonomicky prakticky zruinován, k porušení tohoto memoranda došlo. Ti, kdo mají lépe nastudován průběh takzvané oranžové revoluce, jdou ještě dál a tvrdí, že Budapešťské memorandum bylo Západem porušeno již v roce 2004 organizováním tohoto převratu.

Vedle těchto zásadních bodů je zábavné pozorovat drobné propagandistické střety. Jedním z nich byla cenzura značné části tiskové konference Vladimíra Putina při živém vysílání ČT, což bylo zdůvodněno technickou závadou, ale celou dobu bylo slyšet šustění papíru překladatele ve studiu. Cenzurovaný záznam najdete zde [8], plně přeložená tisková konference pak zde [9]. Další epizodou byl rozhovor soudružky baronky Ashton s estonským ministrem zahraničí Paetem, kde ministr informuje baronku Ashton o svém rozhovoru s ukrajinskou lékařkou, která jej informovala o tom, že oběti střelby odstřelovačů v Kyjevě (z řad policie i demonstrantů), byli zabiti z jedněch a těch samých zbraní a stejným způsobem[10]. Tuto informaci přinesla ruská média spolu se jménem zmiňované lékařky Olgy Bogomolecké. Vzápětí byl pro-západními médii s Olgou Bogomoleckou, která ošetřovala zraněné na Majdanu, přinesen rozhovor, ve kterém lekařka sdělila, že s ministrem o ničem takovém nehovořila. Ruská média byla obviněna ze lži. Ministr Paet ovšem příjmení doktorky ve svém rozhovoru se soudružkou baronkou nezmiňoval… Mimochodem  v jakém světě to žijeme, v němž jsou odposloucháváni vrcholní politici a tyto odposlechy unikají na veřejnost?

Nemám nejmenší iluze o velmocenské politice. O žádné velmocenské politice ať přichází z východu nebo ze západu. Jsem si jist, že desetiletá čečenská válka byla pro civilní obyvatelstvo v Čečně hotovým utrpením a že při něm docházelo ze strany ruských vojsk k excesům. Podobně jako je utrpením pro obyvatele Iráku okupace americká. To co bychom měli bedlivě vyhodnocovat namísto planého propagandistického žvanění je nebezpečnost současné situace na Ukrajině. Měli bychom vyhodnocovat stav současné světové ekonomiky a její podobnost kondici ekonomiky před první světovou válkou [11]. Měli bychom se snažit odhadnout budoucí vývoj a jeho dopad na naši zemi a na naši ekonomiku. Toto by bylo pozitivním naplněním funkce médií. Propaganda nám odpovědi na to, jak se připravit na nejbližší budoucnost nedá. Jen zmate nebo naštve ty, kdo jsou jí vystaveni.

Jsem přesvědčen, že Putin i Obama jsou jen královské figurky na šachovnici globálního hráče, který hraje sám se sebou a ve svůj prospěch. To je ten třetí, který se v duchu hegeliánské dialektiky směje, jak se mu daří tuto planetu postupně uvádět do všeobecného chaosu, aby se nakonec on a jeho kamarila z rodu penězoměnců a lichvářů (není náhodou, že současný premiér Ukrajiny vstoupil do politiky z bankovního sektoru) chopili absolutní moci výměnou za nastolení klidu a pořádku. Bude to ale klid a pořádek nové, otevřeně otrokářské společnosti, která z toho vzejde, a v níž oni budou otrokáři a my všichni ostatní otroci. Doufejme, že si předtím nebudeme muset projít hrůzami nukleárního inferna.

 

[1] http://www.globalresearch.ca/american-conquest-by-subversion-victoria-nulands-admits-washington-has-spent-5-billion-to-subvert-ukraine/5367782

[2] http://www.youtube.com/watch?v=doKQBUXZ51g

[3] http://www.voanews.com/content/ukraine-president-meets-with-predecessors-western-envoys/1807120.html

[4] http://www.independent.co.uk/news/world/rebels-stage-new-invasion-of-dagestan-1116858.html

[5] http://www.ceiig.ch/Report.html

[6] http://en.wikisource.org/wiki/Ukraine._Memorandum_on_Security_Assurances

[7] http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/eu-ukraine-association-agreement-english.pdf

[8] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/265081-putin-vyuziti-vojenske-sily-je-mozne-jen-v-krajnim-pripade/

[9] český přepis http://leva-net.webnode.cz/products/tiskova-konferece-v-putina-4-3-2014-transkript/

anglický přepis http://www.informationclearinghouse.info/article37889.htm

[10] http://wertyzreport.com/2014/03/05/nova-nahravka-podle-slov-estonskeho-ministra-zahranici-byli-na-majdanu-zabijeni-lide-z-obou-stran-stejnymi-kulkami/

[11] http://sichtarova.blog.idnes.cz/c/390146/Bude-lip.html

Zdroj: EUportal.cz