Uváčiková, která schvalovala vraždu dítěte matkou, byla v minulosti odsouzena za napadení soudkyně

loading...

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím se nám podařilo získat rozsudky nad psycholožkou Alenou Uváčikovou. Ta je známá především tím, že na objednávku některých matek vypracovává zprávy, v nichž pod záminkami nejrůznějšího „nevhodného chování“ otců nedoporučuje ani, aby se s nimi děti běžně stýkaly, natož aby byly v jejich standardní péči. Sama Uváčiková se však opakovaně chovala – mírně řečeno – nevhodně a dopustila se tak trestného činu. Soudkyni a státní zástupkyni, figurující v trestní kauze jejího manžela, hrubě a vulgárně nadávala a vyhrožovala jim a jejich rodinných příslušníkům smrtí. Podrobnosti o jejím podmínečném odsouzení v nedávné minulosti se dočtete v přiložených soudních rozhodnutích.

Alena Uváčiková - Feminonacistka

Alena Uváčiková – Feminonacistka

Není bez zajímavosti, že Uváčiková má velmi blízko k organizacím, které je možno označit za feminacistické (feminacismus = radikálnější forma feminismu, usilující nejen o výhody pro ženy, ale i o jejich nadřazené postavení, rozbití rodiny, odstavení mužů od svých dětí, např. pod záminkou domácího násilí, apod.). Tyto organizace u nás mohou působit zcela legálně.

Rozsudek k trestu odnětí svobody s podmínečným odložením jeho výkonu i rozsudek, kterým odvolací soud zamítl odvolání nad Úvačikovou ke stažení zde.

Uváčiková není znalkyní. Nezhotovuje proto posudky, ale „pouze“ psychologické zprávy. Bohužel, i zprávy takovýchto psycholožek bývají zakládány do soudních spisů jako „důkaz“. Paradoxně jsou však méně nebezpečné než zprávy a posudky jiných, na první pohled umírněnějších psychologů, kteří také směřují k odstavení jednoho rodiče od výchovy dětí. Činí tak ovšem méně nápadně, takže jejich manipulace působí důvěryhodnějším dojmem.

Tato lidská zrůda obhajovala vraždu dítěte. Podívejte se na ní

V poslední době takto řešíme například působení pražského znalce HUMHALA, karlovarské znalkyně KOPÁRKOVÉ a dalších. Uvítáme i vaše podněty k činnosti znalců a psychologů v opatrovnických řízeních.

Text byl původně napsán pro server střídavka.cz

loading...
loading...