Schizofrenie pachatelů dobra: Chceme gender, podporujeme islám

Boj proti nerovnosti pohlaví, boj proti údajnému rasismu, xenofobii a násilí na straně jedné, podpora islámu na straně druhé. Přesně tak vypadá politicky korektní schizofrenie, když mají pachatelé dobra dotační žně, a když většina mlčí, protože se bláhově domnívá, že se jí to netýká.

František Matějka

František Matějka

„Muslimové jsou v České republice co do počtu takřka zanedbatelnou skupinou, přesto však vzbuzují značné emoce. V televizních zprávách, novinách a internetových diskuzích se témata spojená s muslimy či islámem objevují takřka denně, v rámci výuky ale žáci toto téma probírají povětšinou jen velmi okrajově a nejsou tím pádem schopni informace podávané médii kriticky hodnotit. Tento stav vede k přejímání a následnému upevňování předsudků a stereotypů, které jsou podpořeny i latentní islamofobií, která se v české společnosti, podle slov helsinského výboru, vyskytuje.“ Tak těmito slovy je uveden tzv. výzkumný a vzdělávací projekt – Muslimové očima českých školáků, placený Evropskou komisí a zaštítěný Ministerstvem školství a kultury České republiky, který si klade za cíl „přispět ke zlepšení tohoto stavu“ skrze workshopy ve školách.

Na straně jedné zavádíme povinné genderové kvóty. Když mluví řada politiků o rodiči, myslí tím, bohužel, automaticky matku. Ochraňujeme menšiny, ze kterých se pomalu na některých místech tvoří většina. Oběti aby se bály útočníka srovnat, protože by mohly skončit v base. A například výchovnou facku stavíme pomalu do roviny trestného činu, hodného odebrání dětí z výchovy rodičů. To jen namátkou. To tvoříme lepší svět, jako že férovější a rovnější. Na straně druhé vznikají v Evropě islámská ghetta. Místo asimilace muslimů a přizpůsobení se našim pravidlům hry jim udělujeme výjimky z našeho práva a umožňujeme aplikovat na územích našich států právo šaría. Do některých míst už ani nechodí policie, aby nedostala přes čumák, neměla problémy s obviněními z xenofobie a nezavdala příčinu k nepokojům, které by mohly přerůst přes politicky korektní hlavu.

Nesouhlasím se současným pojetím tzv. lidských práv, protože jsou podle mě pokrytecky zneužívána k masovému ovládnutí lidí, území a zdrojů, nicméně jsou tady. Když už si na ně ale hrajeme, pak k nim má jen máloco větší kus cesty, než islám. Nesouhlasím s umělými genderovými kvótami, ale jsou tady. Když už si na tu uměle budovanou rovnoprávnost skrze nařízení hrajeme, nemá k ní nic dál, než islám. Hrajeme si na boj proti xenofobii, rasismu, nebo utlačování žen, „bojujeme“ proti genocidám a kmenovému násilí všude ve světě. To vše by mohli muslimové vyučovat.

Místo toho, abychom naše děti uchránili před vlivem cizího agresivního modelu chování vůči nesprávně věřícím nebo nevěřícím, umožníme teď muslimům u nás politicky korektně informovat o pomyslných plusech multikulturního soužití s jinou kulturou, zatímco o mínusech taktně pomlčíme. V tomto projektu není a nebude islám nestranně představen také jako utlačovatel žen, nebo jeden z původců fatálního násilí proti ostatním. Přece byste nechtěli strašit děti. To se přece nedělá. V tomto projektu budeme dětem gumovat hlavy. Preventivně.

Propagační materiály projektu, na kterých se usmívají naši středoškoláci a s multikulturním zájmem sledují malé muslimy, nevznikly spontánně. Každý student gymnázia a střední školy ve věku od 15 do 18 let, který se 2. dubna zúčastnil natáčení ilustračního videa k projektu, dostal za dvě hodiny 250,- Kč z dotací. Jo, plebejci, takhle se dělá veřejné mínění, takhle se dělají materiály, ze kterých vyzařuje multikulturalistická pohoda z očí našich dětí. Nesouhlasíte? No a co jako?

Považuji výše uvedené za ukázkovou nebezpečnou schizofrenii pachatelů dobra, když mají plnou hubu lidských práv a rovnosti a zároveň podporují indoktrinaci našich dětí islámem na školách. A je nebetyčnou prasárnou, že se tak bude dít dokonce pod patronací našeho vlastního Ministerstva školství a kultury České republiky.

Zdroj: Blog autora