V ideálním státě je možné sekat lidem ruce. To nepřímo naznačil Alrawi

V ideálním muslimském státě. Kterým – naštěstí – zatím nejsme. Nevím, zdali byl v průběhu rozhovoru Alrawi zcela při smyslech. Mám jeho sdělení chápat tak, že ideálem islámu je stát založený na právu šaría, v jehož rámci je správné sekat zlodějům ruce? Alrawi to samozřejmě nevyslovil takto napřímo. V rozhovoru celou záležitost zahalil do slovní omáčky, že ideálem islámské nauky je právo šaría, ke kterému tresty jako sekání rukou neoddělitelně patří. Ovšem musí být zavedena až po dosažení ideálního islámského státu, v němž musí nejdřív proběhnout jakási „reforma společnosti“ která má jakýmsi tajuplným způsobem zapříčinit, že lidé se budou mít natolik dobře, že přestanou krást, takže sekat ruce pak bude nutné jen těm s nějakou „odchylkou“. Jeho slova jsem nicméně pochopil tak, že přes šaríu vlak nejede. Něco takového bych očekával od imáma ze Saúdské Arábie, ne od člověka žijícího ve střední Evropě.

Muneeb Hassan Alrawi

Muneeb Hassan Alrawi

Možná by spíš místo demonstrací před ministerstvem měl přemýšlet, zdali není takové pojetí ideálu spíš návratem do středověku. Znamená to, že kdyby žil zase v Iráku, tak by mu kamenování „nevěrných“ žen nevadilo? Opravdu považuje šaríu za ideální model pro stát? Zavedl by ji někdy i tady? Asi ne, jelikož my nejsme ideální muslimský stát…

V souvislosti se zatýkáním zazněl i názor, že ČR může být vnímána jako země „nepřátelská k islámu“. Pokud by se této „aféry“ zmocnil tisk v muslimských zemích, pak bychom se prý mohli dostat do hledáčku extremistů. To mi připomnělo „aféru“ s karikaturou proroka Mohameda, po jejímž zveřejnění se v muslimském světě strhla bouře, rozlícení věřící obléhali dánské ambasády a vyhrožovalo se bojkotem dánského zboží. Takže teď budou ulicemi pochodovat znovu davy se zaťatými pěstmi a protestovat proti „útlaku“, kterého se tu na muslimech dopouštíme?

Pan Alrawi by jim pak mohl alespoň vysvětlit, že my skutečně nejsme ideální islámský stát, jelikož věříme v úplně jiné hodnoty, se kterými je šaría naprosto neslučitelná.

Podle Alrawiho si tuto teorii o „ideálním“ státu nedovolí žádný muslim zpochybnit. Inu je nejvyšší čas, aby to alespoň zkusili. Jinak se nemohou divit, že v Evropě opravdu nejsou vítáni.

Zdroj: Blog autora