Tohle se může stát i vám, vy oškliví rasisté!

Svoboda projevu je v Ústavě Spojených státu amerických zaručena v prvním dodatku. V posledních letech se však zdá, že možnost svobodně vyjádřit svůj názor je nahrazena politickou korektností a pokrytectvím. Naposledy se o tom přesvědčil majitel basketbalového týmu LA Clippers Donald Sterling. Stačilo jen několik slov v soukromém rozhovoru a ze Sterlinga se stal psanec. Sice velmi bohatý, ale přesto psanec. Navíc s ošklivou nálepkou „rasista“.

B. Hussein

B. Hussein

Sterling se přitom nedopustil ničeho nebezpečeného. Nehajloval na veřejnosti, neplánoval bombový útak na místa, kde se zdržují přistěhovalci. Ani nebyl členem Ku Klux klanu. Nic takového. 80-ti letý miliardář pouze přítelkyni nabádal, aby se „netahala s černochy a nevodila mu je do jeho haly“. Sám je přitom majitelem klubu 33 let a jak je i nesportovně založeným čtenářům známo, NBA tvoří především hráči tmavé pleti. Jednoduše proto, že jsou nejlepší. Těžko si proto myslet, že by on sám cítil vůči afroameričanům odpor. Jako podnikatel dobře ví, že bez hráčů tmavé pleti by NBA nikdy takového věhlasu nedosáhla. Ale i kdyby si této skutečnosti nebyl vědom, tak by na svůj názor měl mít dle výše zmíněného dodatku právo.

Ihned po zveřejnění Sterlingova soukromého hovoru se strhla opravdu bouře pokrytectví a neúcty ke svobodě projevu. Kvůli veřejnému mínění dostal tento „rasista“ doživotní zákaz působení v profi basketbalu a pokutu ve výši 2, 5 miliónů dolarů. Navíc jej bude asociace nutit, aby svůj tým prodal. Nevím, jaké k tomu má asociace NBA páky. Pokud ještě v USA alespoň částečně funguje kapitalismus, nikdo nemůže „násilím“ nutit soukromého podnikatele, aby zanechal svého podnikání. Snad jen v případě, kdy poruší zákon. Zatím jsem ovšem nikde nečetl, že by Sterling nějaký zákon skutečně porušil.

Své si k celé kauze řekl i prezident Obama. Znechucení dokonce vyjádřila i samotná Sterlingova rodina. S nadsázkou by se dalo říci, že se celé USA spojily, aby mohl každý správný Američan veřejně odsoudit rasismus. Opravdu dokonalé pokrytectví.

Svoboda projevu je přitom základním pilířem americké demokracie. Je ovšem drcen mlýnkem politické korektnosti, že brzy zůstane tento dodatek jen na papíře. Možná dokonce nejsme daleko ode dne, kdy bude úplně zrušen a nahrazen novým a moderním dodatkem, který bude svobodu projevu v rámci politické korektnosti „demokraticky“ omezovat.

Člověk si musí klást otázku, proč a jakým způsobem byl vůbec ryze soukromý rozhovor zveřejněn. Jisté je, že cílem tohoto činu bylo Sterlinga absolutně zdiskreditovat a znemožnit. V současných Spojených státech je po podobných „krvelačných honech“ ve jménu politické korektnosti velká poptávka. Před několika týdny musel odstoupit šéf Mozzily jen proto, že kdysi věnoval 1000 dolarů na podporu organizce bojující proti schválení sňatků mezi osobamy stejného pohlaví. Jistá soukromá televize zase ze své reality show na čas vyloučila člověka, který se v rozhovoru nelichotivě vyjádřil o homosexuálech. A podobných případů by se dala najít spousta.

Svoboda projevu přitom není nijak limitována. Ve zmiňovaném dodatku se nic nepraví o tom, že v tom a v tom bodě už neplatí. Američanům tento vynikající vynález umožňuje říkat i věci nepříjemné, které se ostatním nemusí líbit. I názor ne zcela férový a odporující dobrým mravům má dostat prostor. Pokud najednou kdosi určuje, co projít smí a co už ne, dostávají se USA do slepé uličky. Z ní vede cesta pouze k socialismu a režimu odpovídajícímu aftmosféře Orwellova románu 1984. Jakýmkoli způsobem okleštěná svoboda projevu je mišmaš, který nemá naději na přežití.

V případě Sterlinga navíc mluvíme o názoru, který zazněl v soukromí. Ať měl jakýkoli podtext, nikdo se nezabývá tím, proč se z něho stal názor veřejný. To je smutné.

Na jednu stranu USA veřejně podporují současnou ukrajinskou vládu, jejíž součástí je prokazatelně antisemitská politická strana Svoboda. Na straně druhé Američané proti rasismu údajně bojují. Bojují proti němu tak, že se dobrovolně účastní nespravedlivé štvanice po 80-ti letém starci. Podivný způsob demokracie, ze kterého by pánové Lincoln, Jefferson a Washington stěži mohli mít radost.

Jsem si jistý, že USA ještě stále nemluví jedním hlasem. Ještě stále na tomto kontinentu žijí milióny či snad desítky miliónů rozumných lidí, kteří dokáží rozpoznat skutečný rasismus. Jsou bohužel slyšet čím dál tím méně. Je šance, že se to v dohledné době změní?

Nemusíme se ovšem dívat až za velkou louži, abychom mohli vyjmenovat mnoho případů, kdy „občanská společnost“ a média udělali rasistu i z lidí naprosto nevinných. Se slovíčky jako je rasismus, xenofobie či homofobie se zachází velmi lehkovážně. Vyslat jedovatý šíp s nálepkou „rasista“ je jednoduché a jeho snadným terčem se může stát doslova kdokoli. Česká republika v tomto ohledu není výjimkou.

Socialisté a multikulturalisté tvrdí, že politická korektnost je pouze synonymem slušnosti a dobrých mravů. Kdo ji odsuzuje, je tedy neřád a špatný člověk. Mýlí se. Politická korektnost je uměle vytvořený utopistický novotvar, který se v rukách nezodopovědných socialistů stává zbraní hromadného ničení. Ta má za úkol jediné – odstranit z cesty názorové oponenty. Zatím se jí to daří velmi dobře. Bez kapky prolité krve. Bez nutnosti použití fyzického násilí. Jak důmyslné.

Celá tato „rasistická kauza“, jak ji chtivě popisují americká, česká a vůbec všechna světová média (jako hlavní nositelé politické korektnosti), je přitom pouze příběhem obstarožního seladona, který nechce, aby se mu v klubu vysmívali, že nedokáže uspokojit díky svému malému mužství přítelkyni a ta se tedy musí „tahat“ s obrovskými černochy. Takto udělat z komára velblouda umí opravdu jen naši milí mediální pracovníci a jejich spřízněné duše z řad lidskoprávních aktivistů, socialistů, multikultralistů atd. Sterling je bohatý a to je našim rovnostářským jelimanům trnem v oku.

Pokud by byl Sterling tmavé pleti a nabádal svou přítelkyni, aby se netahala s „bílou hubou“, také by se kolem toho strhl takový povyk? Pochybuji. Silně pochybuji. Mě osobně by tím nijak neurazil. Ať si každý říká, co chce, když už máme tu demokracii, potažmo svobodu projevu….nebo už byla definitivně nahrazena politickou korektnosti?

Zdroj: ePortal.cz