Al Džazíra: „Česká policie v mešitě záměrně urážela islám“

loading...

Islámská televizní stanice al Džazíra zveřejnila informaci o protestech českých muslimů před budovou českého ministerstva vnitra. V článku čeští muslimové tvrdí, že cílem policejního zásahu nebylo zabránění distribuce knihy hlásající nenávist, ale šikanovat a urážet všechny muslimy shromážděné v mešitě. Jak jsem již varoval před několika dny, islámská propaganda českých islamistů se rozjíždí na plné obrátky. Před českou veřejností se vůdcové českých mešit snaží tvářit mírumilovně a přátelsky. Muneeb Hasan Alrawi rozdává úsměvy a líbivá slova, muslimský duchovní adoruje islám jako nejmírumilovnější náboženství na světě s bezbřehou tolerancí. Tomu všemu přizvukují kněží Tomáš Halík či Mikuláš Vymětal, křesťanský bratr Joel Ruml a další. Jenže to je jedná tvář.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Druhou tváří jsou výzvy českých muslimů souvěrcům, aby mobilizovali muslimy v zahraničí. A tak jsou české úřady vystaveny tlaku jak z řad českých obhájců islámu, tak i zahraničních ambasád a islámských propagandistů. Islámská televize al Džazíra informuje své čtenáře na webu, že čeští hnusní policisté a státní zástupci šli do mešity se záměrem šikanovat muslimy a urážet je.

Al Džazíra ve svém zpravodajství také lže. Neboť tvrdí, že zatčení byli propuštěni bez jakéhokoliv obvinění. Přitom česká policie jasně řekla, že někteří ze zadržených byli na území České republiky nelegálně a budou vyhoštěni. Jenže proč čekat, že informátor al Džazíry v Praze Osama Abbas, přítel Muneeba Hassana Alrawiho, bude psát pravdu, že?

To, před čím varuji již delší dobu, se stává realitou. Čeští muslimové mají dvě tváře. Jednu propagandistickou vůči české veřejnosti a druhou islámskou pro muslimský svět.

Co vlastně kniha Základy tauhídu tvrdí?

loading...

„Jelikož termín ibada znamená naprostou poslušnost a Alláh je považován za nejvyššího zákonodárce, zavedení světských právních systému, jež se nezakládají na Alláhových zákonech (šaría) je aktem nevíry v Alláhem zjevené zákony“, píše Philips na 26. straně své knihy.

Co mají tedy podle něj muslimové dělat? Na to Philips odpovídá o stránku dále slovy: „a proto značná část víry v jedinečnost uctívání Alláha si žádá zavedení islámské legislativy šaríi, zvláště v zemích, kde muslimové tvoří většinu populace. Alláhův zákon musí být znovu zaveden v takzvaně muslimských zemích, kde vlády vládnou podle dovezených kapitalistických či komunistických ústav a kde islámské právo buď úplně vymizelo, nebo bylo vytlačeno do několika málo vcelku nevýznamných oblastí. … Ti, kdo mají moc to změnit, musí tak učinit, zatímco ti kdo tuto moc nemají, musejí veřejně vystupovat proti uplatňování světských zákonů a vyžadovat zavedení šaríi. A pokud ani to není možné, je nutno své neislámské vlády upřímně nenávidět a pohrdat jimi k uspokojení Alláha a udržení víry v jeho jedinečnost (tauhíd).“

Jako blahodárný prostředek pro napravení zločinců propaguje Philips v knize na straně 44 mrzačení odsouzenců. „Podobně skutek může vypadat jako špatný, i když je ve skutečnosti dobrý. Například někdo může namítnout, že useknutí ruky za krádež je barbarské, nebo že zbičování za pití alkoholu je nelidské, a tak může takové tresty považovat za příliš tvrdé a tedy vůbec ne dobré, a přitom jde o tresty nařízené Alláhem a jeho prorokem, a jejich dobrý vliv na společnost mluví sám za sebe,“ píše Philips.

Zavedeme šaríu všude

V závěru knihy Philips vysvětluje jednu z mála známých zákonitostí islámského práva šaría, a tím je nerovnoprávnost nevěřících s muslimy před Alláhem a jeho zákony. „Obnáší to i skupinový závazek, že zavedeme Alláhovy zákony všude na zemi. A proto jsou věřící v Alláhových očích vysoko nadřazeni nevěřícím, protože přijímají své odpovědnosti,“ konstatuje Philips.

Jestliže jsou v české muslimské komunitě takovéto myšlenky šířeny státem uznanou muslimskou obcí a za odborného dohledu samotného předsedy Muslimské obce v Praze Vladimíra Sáňky, můžeme se pak divit tomu, že mají lidé o budoucnost mírového soužití s muslimy obavy?

loading...

Výklad islámu hlásaný v českých mešitách říká jasně – učte muslimy nenávisti k nevíře v Alláha, tak jako kniha říká, učte k nenávisti v neislámské vlády:

Zdroj: Blog autora

Čtěte dále:

Co má Muneeb Hassan Alrawi společného s Hitlerem? ... Šéf českých muslimů Muneeb Hassan Alrawi vydal prohlášení, v kterém o masové vraždě francouzských novinářů tvrdí, že „podobné jednání nemá nic společn...
František Matějka: Odjeďte pryč, než vás tu někdo ... Jsou na Zemi místa, kde lidé vyznávají jiné hodnoty, než my tady. Prasete se tam nedotknou, psa považujou za špínu a hodnota ženy je poloviční hodnoto...
Už jsou tady! Ozbrojte se! Krvelační vetřelci dobý... Před několika dny jsem zde spekuloval o neobyčejně vysokém počtu černochů a Arabů, kteří se v posledních měsících začali objevovat v českých městech j...
Islamofobové vs. multikulturalisté V poslední době se nějak vyrojily články multikulturalistů o tom, jací jsou prý odpůrci islámu rasisté, xenofobové, nevzdělanci, no prostě islamofobov...
Experti z Ruska a Izraele varují Evropany před isl... V roce 1948 to byli Čechoslováci, kdo největší měrou přispěl pomocí Židům při jejich zápase o holý život proti Arabům, kteří se rozhodli tři roky po k...
Schwarzenberg je větší zlořád, než si vůbec myslít... Jsou situace, v nichž s předsedou TOP09 Karlem Schwarzenbergem souhlasím a jsou situace, v nichž s ním nesouhlasím. Schwarzenbergův útok na adresu pre...
Syrští islamistické zrůdy vraždí tamní křesťany uk... Britský deník Daily mail zveřejnil příběh s fotografiemi o zavádění brutálního mučení a poprav formou ukřižování na územích obsazených povstalci proti...
Muslimské bratrstvo je zločinnou a teroristickou o... Muslimské bratrstvo ( al-Ichwán al-Muslimún) je jedno z největších islámských hnutí se znaky panislamismu, (Panislamismus je politické hnutí obhajujíc...
Nacistické praktiky Bruselské říše. Mají členské z... Evropská komise koncem prosince podala návrh na zahájení procedury vůči Polsku dle čl. 7 Lisabonské smlouvy, tj. za porušení čl. 2 téže smlouvy, kde s...
Islámská republika Mauritánie je středověký islami... V zemi, kde bylo otroctví zrušeno v roce 1981, žije dál možná až pětina obyvatel jako otroci. Jeden člověk tu byl minulý týden odsouzen k trestu smrti...
loading...