Putin: Ruská federace zůstává otevřenou k pokračování rozhovorů

Vážení kolegové, začátkem dubna jsme se na vás obraceli s návrhem o neodkladném započetí rozhovorů za účelem vypracování jednotného postupu při stabilizaci ukrajinské ekonomiky a zabezpečení stabilních dodávek a přepravy ruského plynu v souladu se smluvními podmínkami. To bylo více než před měsícem. V Moskvě proběhly porady s představiteli několika zemí, které nejsou součástí EU, během nichž naši partneři zcela sdíleli znepokojení se situací ohledně platby ze strany Ukrajiny za dodaný plyn z Ruské Federace, a také vyjádřili znepokojení ohledně rizikového a nedostatečného čerpání plynu z podzemních uložišť na Ukrajině.

Vladimír Putin

Vladimír Putin

Co se týče zemí, které jsou členy EU, uskutečnilo se za tuto dobu jediné setkání ve Varšavě s delegací vedenou komisařem Evropské komise pro energetiku G. Ettingerem, za účasti představitele ukrajinské strany J. Prodanem. Bohužel musíme konstatovat, že konkrétní návrhy ohledně stabilizace situace, za plnění smluvních povinností ze strany ukrajinského kupce a zabezpečení tranzitu, jsme od našich partnerů nedostali.

Navíc se za tuto dobu situace se splácením ruského plynu pouze zhoršila. Na adresu společnosti Gazprom nepřišla ani jedna platba za plyn dodaný na Ukrajinu. Celkový dluh ukrajinské strany vzrostl z 2,237 mld USD na 3,508 mld.

Nehledě na to, že ukrajinská strana získala první z půjček finanční pomoci od Mezinárodního měnového fondu v hodnotě 3,2 mld. USD.

Za takovýchto podmínek ruská strana vystavila, v přímém souladu se smlouvou, účet na předplacení dodávek plynu na Ukrajinu, a počínaje 1.červnem bude uskutečňovat dodávky plynu v objemech, které byly z ukrajinské strany předem zaplacené.

Chci ještě jednou zdůraznit to, že je toto vynucené rozhodnutí. Ruská federace zůstává otevřenou k pokračování rozhovorů a k společným, s evropskými státy, krokům, které povedou ke stabilizaci situace. Za nás doufáme ve více aktivní vedení dialogu ze strany Evropské komise s cílem najít konkrétní spravedlivá řešení stabilizace ukrajinské ekonomiky.

Zdroj: parlamentnilisty.cz