Pravdou třeba proti všem! NE Bruselu – Národní demokracie děkuje svým voličům

NE Bruselu – Národní demokracie děkuje všem svým voličům, každého jednoho hlasů si váží a vnímá ho jako závazek pro budoucí práci. NE Bruselu – Národní demokracie děkuje svým kandidátům za jejich příkladné volební nasazení, děkuje svým sponzorům za jejich dary, děkuje svým sympatizantům, kteří jí pomáhali v kampani. Mizivá volební účast ukázala, co si lidé o Evropské unii myslí. Zatímco v ostatních zemích EU projevili lidé svůj odpor k Unii volbou nacionalistických uskupení, v České republice povětšinou zůstali doma.

Adam B. Bartoš

Adam B. Bartoš

Před Národní demokracií, stranou, která vznikla před čtyřmi měsíci a čelila neskutečné mediální blokádě, tak stojí nesnadný úkol, jak obyvatele ČR přesvědčit, že hlas národovecké straně je lepší řešení než bojkot voleb. Zároveň se naskýtá otázka, zda volbami lze vůbec něco změnit a zda ti, kteří si přejí zachování národa, by neměli uvažovat o jiné formě politické práce.

NE Bruselu – Národní demokracie gratuluje Straně svobodných občanů, které se napočtvrté podařilo ve volbách uspět. Obává se ale zároveň, že to bylo za cenu velkých ideových ústupků, posunu SSO směrem k politickému středu a odklonu od myšlenky vystoupení z EU. Posunem SSO do středu se uvolňuje prostor pro skutečnou euroskeptickou a národoveckou stranu.

V tomto smyslu bude NE Bruselu – Národní demokracie nadále působit, navzdory současnému hubenému volebnímu výsledku. Národní demokracie vyzývá zájemce o členství k práci na tomto společném díle.

Naše odhodlání bránit tento národ není prchavé, není závislé na konkrétní voličské odezvě. Je to poslání, kterému hodláme zůstat věrni. V duchu odkazu Karla Kramáře chceme postupovat podle hesla „Pravdou třeba proti všem“

Nevzdáváme se, jdeme dál. Pojďte s námi.

Vlasti zdar!

Autor je předseda politické strany NE BRUSELU – Národní demokracie