Halík a přiznání českých muslimů aneb bát se islámu je správné

Katolický kněz Tomáš Halík chtěl nejspíše pomoci českým muslimům s pozitivní propagací před českou veřejností. A tak jim napsal dopis k případu súdánské křesťanky odsouzené k trestu smrti a vyzval je, aby to odsoudili. Čeští muslimové mu ovšem vlastně odpověděli, že odsuzují jen konkrétní případ, ale v případech jiných by bylo správné odsoudit konvertity ke křesťanství k smrti. 

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

V tomto dopise (odkaz zde) Tomáš Halík muslimy prosí: „prosím Vás, muslimy v českých zemích, ve jménu Boha milosrdného a slitovného, zastaňte se té ženy a využijte tak vzácné příležitosti dokázat české i světové veřejnosti, že islám vede k milosrdenství a nikoliv k bezpráví, barbarství a násilí.“

Vcelku lišácké. Otec Halík se vlastně přiznává, že ho zajímá pouze případ této ženy a chce, aby muslimové reagovali na tento případ. Jenže otče Halíku, proč nevyzvete české muslimy, aby odsoudili další desítky tisíc případu pronásledování křesťanů v islámských zemích? Například to, že podle islámského práva šaría v zemích jako je Saúdská Arábie či Írán hrozí za odpadnutí od islámu smrt? Anebo vám, otče Halíku, moc dobře dochází, že čeští muslimové by nikdy tyto země neodsoudili? Protože vědí, že se tam řídí pravým islámem, v který věří i oni?

A jak reagovali čeští muslimové? Podle tohoto textu (celý text zde) odpověděli:
„Ohledně Vaší výzvy, týkající se případu súdánské křesťanky Meriam Ishag, které hrozí za údajné odpadlictví trest smrti, lze z naší strany vyjádřit jen souhlasné stanovisko, kterým se i my hlásíme k Vašemu apelu k toleranci a dodržování univerzálních pravidel lidskosti, ke kterým shodně vybízí jak Korán a Sunna … vyjadřujeme přesvědčení, že Boží Zákon je nejspravedlivější a nejdokonalejší a že každý lidský zákon je pouze chabým odleskem … jím stanovené odstrašující tresty nelze aplikovat tam, kde není jejich místo …rovněž se objevily i informace, že obviněná žena není duševně zcela zdráva. Zde pak nutno upozornit, že podle konsensu učenců sunny nelze hovořit o odpadlictví v případě nepříčetné osoby. …budeme požadovat spravedlivé posouzení případu, který vrhá zlé světlo na spravedlivé islámské zákonodárství, které je neprávem obviňováno z nelidskosti.“

Šílené, co? Oni čeští muslimové vlastně přiznávají, že:
A) Sice v tomto případě je špatné odsoudit odpadlíka od islámu k smrti, ale v jiných případech je to správné.
B) Že sekulární zákony neuznávají.
C) Že lidskost je v jejich pojetí zvrácenou představou tyranie Alláha.

Reakce českých muslimů na výzvu otce Halíka je vlastně klasickou ukázkou islámské přetvářky, která lidem znalým islámské problematiky ovšem neunikne (podrobněji zde). Otec Halík je z reakce českých muslimů nadšen a dále s nimi rozvíjí mezináboženský dialog a pomáhá jim pozitivně prezentovat islám v české společnosti. Kladu si ovšem otázku: je opravdu tak slepý, aby neviděl, jak se přetvařují a mezi řádky přiznávají, že jeho představu humanismu a lidských práv neuznávají?

Již ve svých knihách Islám a islamismus v České republice a Ježíš Kristus a islám jsem podal dost důkazů, jak si vedoucí představitelé české muslimské obce představují toleranci a správný islám, a není to nic příjemného. Jen samá přetvářka, netolerance a nenávist. Je mi líto, že otec Halík se propůjčuje k tomu, aby sloužil jako nástroj islámské propagandy a šíření islámu v Čechách a na Moravě.

Zdroj: Blog autora