Začne Ústavní soud konečně hájit právo dětí na oba rodiče?

V posledních dnech se hodně hovoří o usnesení Ústavního soudu III.ÚS 650/14, kterým potvrdil střídavou péči o malé, předškolní dítě, přestože s ní matka nesouhlasila. Dlužno podotknout, že matka neprotestovala proti tomu, aby sama dítě vychovávala. Nechtěla se ale o péči o společné dítě dělit s otcem, který měl zájem se o něj starat. Toto rozhodnutí Ústavního soudu je samozřejmě chvályhodné. Tím spíše, že feministky a mnohé soudkyně dělají ze střídavé péče strašáka. Je namístě ocenit zejména tento právní názor Ústavního soudu: „Střídavou výchovu je pak třeba chápat jako snahu o co nejúplnější naplnění práva dítěte na oba rodiče, pokud spolu oba rodiče nežijí, neboť tato forma výchovy umožňuje dítěti nejen zachování fungujících vztahů s oběma rodiči, ale rovněž mu umožňuje zůstat součástí běžného každodenního života obou rodičů.“

Aleš Hodina

Aleš Hodina

Na druhou stranu je třeba říci, že podobný právní názor vyjádřil Ústavní soud již v roce 2010, v nálezu III.ÚS 1206/09: „Zájmem dítěte nepochybně je, aby bylo především v péči obou rodičů… Nesouhlas matky se střídavou péčí může být relevantní pouze tehdy, je-li vybudován na důvodech, jež jsou způsobilé intenzivním způsobem negativně zasahovat do zájmu dítěte. “

Mezitím však Ústavní soud vydal řadu rozhodnutí (např. II.ÚS 1993/10, I.ÚS 2834/11 a mnoho dalších), v nichž tuto základní premisu zachování péče obou rodičů popírá. K tomu si vždy najde nějaké důvody. Tu je to „stabilní výchovné prostředí“ (čímž se bohužel nemyslí stabilita zachování obou rodičů, ale naopak zbavení dítěte výchovy jednoho z nich), tu jsou to přehnané požadavky na komunikaci mezi rodiči, atd.

Chce-li tedy Ústavní soud skutečně hájit právo dětí na oba rodiče, měl by tak činit ve všech svých rozhodnutích. Ne jen pouze v některých z nich a v dalších pak umožnit obecným soudům připravit dítě o jednoho z rodičů. Ostatně podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, „péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči“. To se týká samozřejmě obou rodičů.

Napsáno pro web Česká justice
Zdroj: Blog autora