Začne Ústavní soud konečně hájit právo dětí na oba rodiče?

V posledních dnech se hodně hovoří o usnesení Ústavního soudu III.ÚS 650/14, kterým potvrdil střídavou péči o malé, předškolní dítě, přestože s ní matka nesouhlasila. Dlužno podotknout, že matka neprotestovala proti tomu, aby sama dítě vychovávala. Nechtěla se ale o péči o společné dítě dělit s otcem, který měl zájem se o něj starat. Toto rozhodnutí Ústavního soudu je samozřejmě chvályhodné. Tím spíše, že feministky a mnohé soudkyně dělají ze střídavé péče strašáka. Je namístě ocenit zejména tento právní názor Ústavního soudu: „Střídavou výchovu je pak třeba chápat jako snahu o co nejúplnější naplnění práva dítěte na oba rodiče, pokud spolu oba rodiče nežijí, neboť tato forma výchovy umožňuje dítěti nejen zachování fungujících vztahů s oběma rodiči, ale rovněž mu umožňuje zůstat součástí běžného každodenního života obou rodičů.“

Aleš Hodina

Aleš Hodina

Na druhou stranu je třeba říci, že podobný právní názor vyjádřil Ústavní soud již v roce 2010, v nálezu III.ÚS 1206/09: „Zájmem dítěte nepochybně je, aby bylo především v péči obou rodičů… Nesouhlas matky se střídavou péčí může být relevantní pouze tehdy, je-li vybudován na důvodech, jež jsou způsobilé intenzivním způsobem negativně zasahovat do zájmu dítěte. “

Mezitím však Ústavní soud vydal řadu rozhodnutí (např. II.ÚS 1993/10, I.ÚS 2834/11 a mnoho dalších), v nichž tuto základní premisu zachování péče obou rodičů popírá. K tomu si vždy najde nějaké důvody. Tu je to „stabilní výchovné prostředí“ (čímž se bohužel nemyslí stabilita zachování obou rodičů, ale naopak zbavení dítěte výchovy jednoho z nich), tu jsou to přehnané požadavky na komunikaci mezi rodiči, atd.

Chce-li tedy Ústavní soud skutečně hájit právo dětí na oba rodiče, měl by tak činit ve všech svých rozhodnutích. Ne jen pouze v některých z nich a v dalších pak umožnit obecným soudům připravit dítě o jednoho z rodičů. Ostatně podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, „péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči“. To se týká samozřejmě obou rodičů.

Napsáno pro web Česká justice
Zdroj: Blog autora

loading...

Čtěte dále:

Unie nás před justiční mafií nezachrání, Unie jí p... Dovolil bych si doplnit výborný článek pana Františka Hučka: „Alimenty – Nástroj likvidace rodin a mužů“. Jedná se totiž o velice rozsáhlé téma s dale...
Agenti StB mezi námi; Nakonec soudy prohlásí, že S... Nedávno jsme si připomínali oběti komunistického režimu. Nedlouho poté vysoudil Andrej Babiš „křišťálovou čistotu“ svému spisu navzdory.  Nejde mi pře...
České vězeňství je o stupeň pozadu Jako člena Ústavně-právního výboru Senátu mě na zahraničních cestách většinou berou na prohlídky věznic. Viděl jsem jich hodně – od Spojených států až...
Migranti jsou super, jsou skvělí. Takto vymývají z... Pokud jde o manipulaci s názory na uprchlíky, je Česká televize mistrem, ovšem co v pondělí předvedla na svém programu Déčko, je snad už za hranicí sl...
Do rodiny žádný sexuální partner otce nepatří... To, k čemu spěje moderní společnost, je bohužel postupné rozbíjení tradiční velké křesťanské rodiny. Ještě na počátku dvacátého století rodinu tvořili...
Mají se političtí agitátoři vtírat na akce pro dět... Přelom května a června je tradičně plný nejrůznějších akcí pro děti. Je to samozřejmě dobře. Ale nelíbí se mi, když se někteří političtí agitátoři na ...
Lehce mentálně retardovaná ministryně: Žáci s lehk... Ministerstvo školství pošle po zrušení praktických škol do běžných ZŠ až 15 tisíc žáků s lehkou mentální retardací. Role praktických škol v našem vzdě...
Jde nám po krku zase to staré strašidlo. V jiném k... Evropský neomarxismus a soudobá levice se vskutku činí. Slyšeli jste už o kampani s „módním“ názvem EUROPE 4ALL (tedy Evropa pro všechny)? Pokud ne, o...
Jako za bolševika. Také dnešní propaganda míří na ... Včera bylo ve Zprávičkách hlavním tématem "cestování". Píšu to slovo do uvozovek, protože z cestování nakonec byla proEU agitka. Jak jedete z ČR do Ně...
Soudní zhovadilost: Konopí je hrozbou, Hitler a St... Česká spravedlnost dokáže být slepá jako štěně a zakonzervovaná jako vyřazený obrněný transportér. Vydavatele veřejně kšeftujícího s hrnky a tričky s ...
loading...