Blahopřejný dopis prezidentu Asadovi ke zvolení prezidentem

Vážený pane prezidente, s velkou radostí Vám jménem české vlastenecké a konzervativní strany NE Bruselu – Národní demokracie blahopřejeme k jednoznačnému vítězství v historicky prvních prezidentských volbách. Jde o vskutku významný a šťastný okamžik v dějinách Sýrie. Syrský lid doma i v zahraničí se vyslovil zcela jasně – naději v konečné vítězství a v návrat míru spojuje s Vámi. Od počátku tragický konflikt v Sýrii sledujeme a snažíme se přinášet objektivní informace o dění ve Vaší zemi. Rozrušit oficiální verzi „demokratických“ západních elit, kterou mainstreamová média poslušně šíří, je však obtížné. Navzdory tomu se zdá, že si čím dál více lidí uvědomuje pravdu. Sýrie se stala další z obětí americké imperiální politiky, již maskují vzletné fráze o boji za svobodu, demokracii a lidská práva. Pochopitelně o ně nejde ani v nejmenším.

Bašár Al Asad

Bašár Al Asad

Jednoznačně odsuzujeme pokrytectví západních elit a Washingtonu především a jsme přesvědčeni o tom, že podporu teroristů nelze ničím ospravedlnit. Odsuzujeme rovněž negativní postoj, který k prezidentským volbám některé západní státy zaujaly, a který dokonce vyústil v zákaz voleb na příslušných zastupitelských úřadech Syrské arabské republiky. Došlo tím ke vměšování do vnitřních záležitostí suverénního státu a k omezení ústavních práv syrských občanů.

Ujišťujeme Vás, pane prezidente, o naší plné podpoře. I my jsme si dobře vědomi toho, že dosáhnout vítězství nad teroristy, podporované Západem a ropnými monarchiemi Zálivu, ochránit křesťanskou menšinu a započít obnovu země může Sýrie jedině pod Vaším vedením. Třebaže utrpení syrského lidu je nezměrné a napáchané škody jsou nevyčíslitelné, věříme, že tato těžká zkouška a bolestná zkušenost Váš národ posílí a všem ostatním národům ukáže, že temným silám terorismu a amerického imperialismu má cenu vzdorovat a že je lze nakonec přemoci.

Bůh žehnej Vám a celé Vaší zemi!

V Praze dne 5. června 2014

Adam B. Bartoš, předseda NE Bruselu – Národní demokracie
Ladislav Zemánek, místopředseda NE Bruselu – Národní demokracie

Jeho Excelence
Bašár Háfiz al-Asad
Prezident Syrské arabské republiky