Cikáni si za vše mohou sami. Problém není v rase, ale v tom jak se „chovají“

Jiří Dienstbier se mi čím dál více jeví jako víc než zdařilá parodie na ministra pro lidská práva. Jeho poslední názorový úlet – pozitivní diskriminace Romů a jejich zapojování ( nebo spíše protěžování ) při obsazování míst ve státní správě a na manažerských postech je toho zjevným důkazem. Tento ministr zcela zjevně nepochopil, že problematika lidských práv je o jejich rovnoprávnosti, tedy o tom, aby každý měl práva pokud možno stejná a nikoliv, aby některé skupiny osob nebo menšiny byly protěžované nebo upřednostňované.cikáni s mačetama

Problém cikánů není primárně v jejich rase, ale primárně je v tom, jak se ve společnosti chovají!

A to žádná pozitivní diskriminace nevyřeší a neodstraní, naopak, vyvolá ještě větší nevůli těch, kteří pracují, odvádějí daně a pojištění, a proti jejich vůli je jejich daněmi mrháno ve prospěch těch, kteří normy, zvyklosti ( a zákony ) společnosti respektovat nehodlají. Kdy pan ministr začne hájit zájmy i těch, kteří tento systém dotují ? Nebo tito snad nemají právo chtít, aby se všem měřilo stejně ?!


Jak už z dřívějška víme, ministr Dienstbier je také proti tomu, aby si o ústavě a jejím znění mohli rozhodovat občané. Je proti tomu, aby si občané mohli v referendu rozhodovat o zásadních věcech ( např. zrušení Senátu ) a mohli se tak přímo podílet na dění ve svém státě. Tyto práva občanů „ministr pro lidská práva“ jaksi neuznává, přiznává je pouze skupině vyvolených.

Nuceně prosazovat do míst a pozic ve státní správě příslušníky romské komunity, to je tedy skutečný názorový paskvil ….

Je to opravdu zvláštní ministr pro lidská práva, já bych řekl spíše zdařilá parodie ….

Zdroj: EUportal.cz