Vandas je Židům ukradený, DSSS je mrtvá. Burcují proti Bartošovi

Výroční zpráva pražské židovské obce o stavu antisemitismu v roce 2013 je opět dokument k popukání. O tom, že dvě třetiny tzv. antisemitských incidentů na internetu, které zpráva prezentuje, je vylhaných, protože Židé schválně započítali i antisemitské incidenty z let předchozích, aby mohli hrát na city a stavět se do role ublížených, se už psalo. Neodpustím si ale šťouchanec na adresu ostatních kategorií. Počítat mezi fyzické útoky incident popsaný jako „vhození petardy na zahradu rodinného domu v Teplicích, v němž bydlí členové tamní židovské obce“, je vskutku směšné. Zvlášť, když je u něj uvedené datum 23. 12. To se tak zpravidla stává, že na silvestra létají petardy. Pokud Židé chtějí na antisemitismus upozorňovat tímto stylem, jen se ztrapňují.

Ladislav Bátora a Adam Benjamin Bartoš při Obřezání knihy - Obřezaná republika

Ladislav Bátora a Adam Benjamin Bartoš při Obřezání knihy – Obřezaná republika

Neméně komické (tím, jak dramaticky jsou podávány) vyzní i „incidenty“ z kategorie „vyhrožování a obtěžování“. Co je „vyhrožování u Staronové synagogy v Praze“? Nějaký zazobaný muslim si šel nakoupit do butiku v Pařížské ulici a vrazil do pejzatého člena židovské obce a ulevil si sprostým slovem?

„Obtěžující email adresovaný židovské obci v Praze“? Že by spam? A i kdyby to byl nenávistný mail, já takových dostávám pravidelně více než na židovské obci (hádám, že pocházejí většinou z židovské obce), ale nikoho tím neotravuji a nenaříkám nad tím v jakési výroční zprávě.

„Obtěžování u židovské radnice v Praze“ bude ten samý případ, jako před Staronovou synagogou – to je ten muslim zabloudil kousek doprava a když viděl těch Židů před radnicí ještě trochu více, zanadával si podruhé. Z otevřeného okna to uslyšel pan Pavlát a už si udělal další čárku. „Obtěžování na novém židovském hřbitově“? To se asi Žid pohádal s Židem, protože nevím, co by Nežid dělal mezi všemi těmi náhrobky Kohnů, Bendů a Ledererů.

Ale nyní trochu vážněji. Na výroční zprávě je zajímavá ještě jedna věc. Jedno se Židům upřít nedá – že mají čuch. Cítí, když se někde něco děje, něco se mění. Tak varovali před pár lety před Bátorou a DOSTem, že je to prý „nebezpečí pro demokracii“. Pak ho (Bátoru) pro jistotu mediálně zlikvidovali.

A před kým Židé varují letos? Kdo by si myslel, že to bude Dělnická strana sociální spravedlnosti s panem Vandasem v čele, ten by se mýlil. Vandas Židy vůbec netrápí, ostatně, o Židech se vůbec nevyjadřuje, hraje si svou omšelou cikánskou otázku a uniká mu podstata problému.

„Podobně jako v předchozích letech se DSSS veřejně nevěnuje tématům Židé či Izrael. A ani v roce 2013 se žádná z akcí pořádaných DSSS neodehrála v blízkosti židovských instalací. (…) Není na místě očekávat, že by se situace v DSSS v nejbližší době radikálně změnila. Strana doplácí na dlouhodobý nedostatek charismatických lídrů a na vyprázdněnost ideologie. DSSS v roce 2013 stejně jako v minulých letech nepředstavovala pro českou židovskou komunitu riziko,“ shrnují Židé postoj k DSSS na konci podkapitoly věnované Vandasovi.

Na jiném místě pak ještě dodávají, že DSSS je „vnitřně nekonzistentní“ a pokračují v ní hluboké rozpory, štěpení a „pochyby o schopnostech samotného předsedy Vandase“.

„V září předseda Vandas hovořil ve Vítkově opět k prázdnému náměstí. Tento nevyrovnaný proces je důsledkem ideové vyprázdněnosti strany. Ve chvíli, kdy protiromské nálady začaly ustupovat, neměla DSSS nic dalšího, co by svým sympatizantům a potenciálním voličům nabídla,“ analyzují politickou situaci na židovské obci.

Kdo je tedy tím nepřítelem, pokud jím není Vandas? Alespoň soudě podle četnosti zmínek, bude jím nejspíše Adam B. Bartoš. Tomu se Židé věnují ve svých výročkách už pravidelně třetím rokem.

„Adam B. Bartoš ani v roce 2013 nepolevil v publikování článků na svých blozích a dalších serverech. Na webové stránce „Čechy Čechům“ se sloganem „Nedopusťme, aby se z naší vlasti stal nový Izrael“, umisťoval početné texty o liberálních domácích osobnostech převážně ze světa kultury a politiky, kterým podle svého uvážení, často zcela nedůvodně, přisuzoval židovský původ. Bartoš tuto rubriku nazývá „Dvorana židovské slávy“ s podtitulem „Slavní Židé mezi námi“. Bartoš svou posedlost Židy v roce 2013 vystupňoval a své texty radikalizoval. Některé z uveřejněných článků odpovídají návodu pro identifikaci antisemitismu podle FRA. Leitmotivem byly i v loňském roce zejména konspirační teorie. Nejméně jeden z jeho článků se stal podnětem pro podání trestního oznámení. Novinku představuje facebookový profil, na němž Bartoš sdílí odkazy ke svým článkům. Takto získal možnost své blogy lépe propagovat a dostat se do povědomí širší veřejnosti. Bartošovy články jsou k nalezení také na webových stránkách www.freeglobe.paralemtnilisty.cz či pro protiproud.parlamentnilisty.cz.“

Zde je třeba říci, že Židé opět trochu dramatizují situaci nebo alespoň předbíhají, protože Bartošův profil na facebooku vznikl až v roce 2014 a ve výroční zprávě za rok předchozí by se vůbec objevit neměl. Takových podpásovek ale najdeme ve zprávě několik. V tomto ohledu je zajímavé, jak se bude zpráva za rok 2014 věnovat vzniku strany NE Bruselu – Národní demokracie, která na židovskou otázku jako jediná politická strana v České republice upozorňuje. Vznik strany se totiž vztahuje na rok 2014 a tato výroční zpráva si tohoto fenoménu správně nemá vůbec všímat (přesto ho zmiňuje).

Bartoš ale Židům nedá spát. „I v případě Adama B. Bartoše se potvrzuje, že ultrakonzervativní pravice se personálně propojuje s pravicově extremistickou scénou, což dokládají například Bartošovy kontakty na Patrika Vondráka a další PEX. Dokladem propojení může být tradiční zářijová svatováclavská demonstrace PEX na Václavském náměstí. Mezi přítomnými byli i členové Dělnické mládeže a DSSS. Patrika Vondráka na akci zachytila kamera TV Barrandov. Na této akci kromě dalších vystoupil jako řečník právě Bartoš. „

Zmínek o něm najdeme ve zprávě vícero. Co to vše znamená? Je Bartoš nějakým ohrožením pro Židy? Ubližuje jim nějak, hrozí jim ublížit v budoucnosti?

Nemyslím si to. Jeho texty si drží jistou úroveň a nesklouzávají za hranu. Spíše chtějí na židovský problém poukázat a vyprovokovat k nějaké širší debatě o tématu, které je jinak zapovězené. To sice může být pro Židy nepříjemné, ale stěží to může být považováno za nějaký útok proti jejich komunitě.

Otázka se nabízí spíše jiná. Nepotřebují Židé ve skutečnosti nějakého „Bartoše“ jako sůl? Zvláště ve chvíli, kdy Vandas a spol. se židovské otázky vůbec nedotýkají, není pro Židy někdo jako Bartoš „manou z nebe“, jakýmsi „požehnáním“? Není to důvod, proč o něm píší židovské noviny New York Times? Proč o „Ne Bruselu“ mlčí média v Česku, ale hlavní sdělovací prostředky v Británii či v USA se o této straně zmiňují? Není to proto, že tato média patří židovským rodinám a že je v židovském zájmu vytvářet dojem, že „na Židy opět někdo útočí“, protože bez toho údajného antisemitismu by nejenže nebyl vznikl Izrael, ale Židy roztroušené i v době Izraele po celém světě by nic tak nespojovalo jako právě pocit domnělého nebezpečí, které je potřeba nestále posilovat?

A nebo mají Židé opravdu ten „čuch“ a dovedou vycítit nejen to, že DSSS a Vandas končí a nastupuje jiná strana, která konečně může oslovit širší veřejnost, ale že se na židovskou otázku konečně pořádně posvítí a na povrch vyleze mnoho nepravostí a neřesti?

Uvidíme v příštích měsících. A kdybychom náhodou nevěděli, co si myslet, židovská výroční zpráva za rok 2014 nám příští jaro ukáže, jaký názor zaujmout.

Zdroj: freeglobe.cz