Poselství voličům: Nevyplácí se pracovat! Jste idioti a nic si nezasloužíte, když jste čestní!!!

Zjistil jsem zajímavou věc, nad kterou mi zůstává rozum stát i po tom všem, co jsem tu i onde zažil. Jde o přídavky na dítě. Pokud totiž usilovně a úspěšně pracujete, nemáte na ně nárok, když je potřebujete. Pokud o práci přijdete, budete mít nárok (přibližně, možná) až za další rok, protože jako základ slouží vaše daňové přiznání z předminulého (?!) roku, kdy jste měl práci a nepotřeboval jste příspěvky. Když ale nepracujete trvale (tedy nikdy), pobíráte podporu, dávky, příspěvky atd., a máte na příspěvky na dítě nárok rovnou.

Chudáčci - je to námaha tahat se s tolika zlatem

Chudáčci – je to námaha tahat se s tolika zlatem

Nevěříte? Také jsem nevěřil. Toto mi napsal můj právník: Podle zákona č. 117/1995 Sb., Zákona o státní sociální podpoře, se přídavek na dítě počítá z celkových příjmů rodiny, a to včetně invalidního důchodu, který je jinak posuzován jen jako dávka osobní. To znamená, že na rozdíl od výpočtu jiných sociálních dávek, při výpočtu přídavku na dítě bude jako základ pro jeho výpočet ve Vašem případě sloužit součet Vašeho invalidního důchodu a příjmu otce dítěte. Přičemž jako maximální součet příjmů rodiny je pro rodinu se dvěma dospělými členy a jedním dítětem do šesti let stanovena částka 18.504,- Kč. V případě, že výše Vašich společných příjmů přesáhne uvedenou částku, nárok na přídavek na dítě nemáte.

Dále jsem zjistil, že přídavek na dítě má specifické rozhodné období, za které jsou posuzovány příjmy. Rozhodným obdobím je totiž kalendářní rok, který bezprostředně předchází roku, do kterého spadá počátek období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku. Jinými slovy – do 30. 9. 2012 se vychází z příjmu za rok 2010 a od 1. 10. 2012 až do 30. 9. 2013 se budou posuzovat příjmy dosažené v roce 2011.

Takže naši zákonodárci se opět vyznamenali. Poselství voličům, jak jej chápu já je tedy: Jste idioti a nic nezasloužíte. Žijte čestně, nic nechtějte a nic nedostanete. Dostanou to ti, co v tom umí chodit. Žít zde pohodlně a bez práce je totiž opravdu možné, stačí k tomu pár začleňovacích agentur, nevládních humanitárních organizací a aktivistů, kteří dotyčné zasvětí do spletitých děr našeho právního systému.

Podobný problém nastal před cca 15 lety ve Francii, když severoafričtí uprchlíci dostali status uprchlíků s veškerými benefity (byt, teplou vodu, elektřinu, kapesné – prostě podmínky, které neměl ani jejich místní král a byli šťastni do doby než k nim dorazili aktivisté, kteří jim vysvětlili, že jsou obětmi rasismu, že je systém šidí, protože mají nárok navíc a dokázali je vzbouřit tak, že na mnohých předměstích hořela auta.

Škoda, že se tito aktivisté nevěnují i přizpůsobivým občanům, kteří pomoc potřebují také a většinou musí žebrat v různých sbírkách – jenže to asi není tak lákavý ani ziskový podnik, ani nenastartuje politickou kariéru.

Tak nevím, co si o tom mám myslet.

Zdroj: EUportal.cz