Vladimír Putin v Rakousku jednal o plynu. Čeští propagandisté znervózněli: Sešel se snad ve Vídni anti-Bilderberg? Rusko stojí v čele kontrarevoluce jako před 200 lety

Petr Hájek komentuje „konspirační odhalení“ českých novinářů, kteří jako obvykle stojí na straně pokroku, jenž naši civilizaci neomylně vede k zániku. V souvislosti s pracovní návštěvou Vladimíra Putina v Rakousku zlostně zaržáli naši bdělí havlističtí obránci „svobodného Západu“. Stojí opět jako kdysi „na stráži míru a socialismu“, pouze změnili gard. A tak když ve Vídni Rusko právě podepsalo dohody o stavbě další větve plynovodu, rozhořčení novináři nelenili. Zatímco odvážná školačka Petra Procházková chválila soudruhy z České televize za objektivní zpravodajství z Ukrajiny, její kolegové z Babišových LN pátrali. A vypátrali: Je tu nový Bilderberg! Či spíše „antibilderberg“, což je zvlášť odporné…

Putinova socha svobody

Putinova socha svobody

Staří známí v jiných tělech

Slova zrazují i prozrazují své autory. Ještě poměrně dlouho po převratu 1989 se zdálo, že pojmy jako „reakční“ či „zpátečnický“ a další tohoto typu, kterých byly plné učebnice (nejen) dějepisu za dob „reálného socialismu“, zmizí navždy spolu s ním. Postupně však bylo jasnější, co je dnes už nepochybné: Socialismus sovětského typu – správněji bychom měli hovořit o „totalitním státním kapitalismu“ – nezanikl, jen změnil sídlo Centrály. Z Moskvy se přestěhoval do Bruselu respektive do Washingtonu a jeho „budování“, jak vidíme i na současné ukrajinské krizi, nabírá na obrátkách.

V závěsu, ba často v předstihu před „hlavouny“, postupují podle zdejších bolševických tradic mediální propagandisté. A protože jsou kromě jiných ctností také příkladně líní, nenamáhají se nic nového vymýšlet a ve svých opusech pouze obnovují starý slovník – což jejich ideové zázemí ovšem dokonale prozrazuje. A tím zrazuje. Staří „kádři“ v nových tělech.

AntiBilderberg?

Velmi pěknou ukázku praktického uplatnění „příkladně pokrokových postojů“ předvedli právě nyní Petr Janoušek s Kateřinou Šafaříkovou. V článku Přísně tajné. Rusové jednali ve Vídni s krajní pravicí EU odhalují „reakční pozadí“ schůzky ruských konzervativců a evropských „extrémistů“. Tak unijní mainstream nazývá strany, které stojí v opozici proti Bruselu, a proto podstatně zabodovaly v posledních volbách do Evropského parlamentu.

Setkání, k němuž došlo ve Vídni již na konci května, označují autoři článku za „přísně tajné“ a dokonce je srovnávají s jednáním Bilderberg Group. Nějak je ani nenapadne, že je docela podivné, že z vídeňské schůzky proudily docela volně informace, takže mají o čem psát. Narozdíl právě od Bilderbergu. Protože nelze předpokládat, že kromě „pražské kavárny“ ještě někdo tento plátek čte, některé obzvlášť hezké části textu Babišových elitních komentátorů stojí za to čtenářům Protiproudu přiblížit:

„Na konci května se v Kodani uskutečnila další utajovaná schůzka. Zasedání tzv. bilderberského klubu se účastnili elitní světoví politici, bankéři či podnikatelé. Tisk i zde měl omezenou možnost, jak získat informace. Jenže srovnávat tuto akci s vídeňskou schůzkou nejde.

Cílem bilderberských setkání je otevřená diskuse, zatímco v Rakousku šlo o „oslavu“ zpátečnického myšlení. Ostatně bilderberský klub vznikl jako výraz nesouhlasu se sovětským systémem.“

Dokázat nakupit na tak malém prostoru tolik perel mimořádné hlouposti – k tomu už musí být člověk vskutku pevně ideově vyškolený a oddaný agitátor Nového světového řádu (NWO). Podívejme se tedy, co tak tajemného se mezi ruskými konzervativci a evropskými „extrémisty“ ve skutečnosti událo.

Reakcionáři se radili

Vídeňská schůzka chtěla především připomenout, že před dvěma sty lety právě v tomto městě proběhl kongres prakticky všech evropských zemí. Po napoleonských válkách šlo tehdy o to zastavit vlnu revolucí a udržet křesťanský půdorys civilizace, který tak zásadním způsobem narušila Velká francouzská revoluce. To se ovšem nakonec nepodařilo. Její sestry – zvláště pak ta bolševická v Rusku – nastartovaly proces, který dnes opět vrcholí: Obecně jej lze charakterizovat jako další pokus o vytvoření totalitní světové vlády, zničení mravních a vůbec hodnotových norem evropské křesťanské civilizace. Brzká další „oslava“ homosexualismu Prague Pride nám také v ulicích našeho hlavního města opětovně připomene, o co jde.

A jakými slovy však tuto připomínku Vídeňského kongresu hodnotí naši soudruzi novináři?

„..Před 200 lety účtoval s napoleonskou Evropou. Vyústil mimo jiné ve vznik Svaté aliance, což byl reakční spolek uzavřený nejprve mezi ruským a pruským panovníkem. Ruský car Alexandr si od něj sliboval náboženskou obrodu, ve výsledku šlo také o pakt proti liberalismu. Podobný cíl mělo i vídeňské setkání na konci května.“

Ta reakce si prostě nedá pokoj. Zatímco noví Napoleonové ve Washingtonu a noví revolucionáři v Bruselu hledají dnem i nocí všechny cesty, jak urychlit nastolení Nového světového řádu (NWO) destrukcí posledních zbytků duchovních základů, na nichž tato civilizace před dvěma tisíci roky vznikla, ten zločinec Putin se tomu snad vážně chce postavit do cesty! Zrovna jako ten jeho reakcionářský předchůdce, car Alexandr. Atomovky na ně, jak pokrokově radí nečekaně náhle uzdravená ukrajinská hvězda paní Tymošenková.

Bilderberg to vidí stejně

„Putin nyní do Vídně přijel nejen jako uzurpátor Krymu, nýbrž i jako reprezentant konzervativního a nacionalistického Ruska, které hledá spojence v boji proti demokratickým hodnotám, které vyznává EU“, varují LN a citují našeho významného člena amerických tajných služeb: „Rusko aktivizuje svoje tajné služby a rozkládá Evropu. Vzhledem k tomu, že největší starostí EU jsou práva homosexuálů, konzervativní proudy společnosti na to Putinovi skáčou“ podotýká bývalý vicepremiér Alexandr Vondra.“

CIA v tom má tedy jasno. A co na to pokrokový Bilderberg a jeho sestra Trilaterální komise?

Předseda zahraničního výboru a znalec rakouské politiky Karel Schwarzenberg případné riziko vidí v již zmíněné snaze nabourat EU. „Jobbik, pan Strache a jejich souputníci putují do Moskvy jako do svého novodobého Říma. Putin jich využívá k tomu, aby mu pomohli poškodit nebo rozbít Evropu. Je to velmi nesvatá aliance a musíme tyto strany a straničky bedlivě sledovat.“

Potrhlý stařík? Nikoli. Vzhledem k tomu, že nám docela nedávno pan Schwarzenberg prozradil, jak v devadesátých letech se soudruhy v Trilaterální komisi hlasoval o (on údajně proti) napadení a bombardování Srbska, nelze brát jeho slova na lehkou váhu. Ostatně také lidovci, jejichž předseda před vstupem do Babišovy vlády absolvoval dvoutýdenní školení ve Washingtonu, jsou podobného názoru. Ondřej Benešík, který tuto stranu v našem parlamentu zastupuje jako „předseda evropského výboru“, míní:

„Krajní pravice dlouhodobě představuje Putinovu „pátou kolonu“. S Kremlem ji pojí důraz na nacionalismus a snaha rozleptávat EU. (…) Nebral bych to na lehkou váhu, ačkoli s tím těžko můžeme něco dělat.“

Proč, soudruhu, takový pesimismus? Pohleď k Ukrajině! Ještě chvíli a další Napoleon překročí ruské hranice, aby konečně tuto klíčovou zemi modernizoval a civilizoval podle západních norem. Jsou přece tak úspěšné, že vedou své vlastní země od krize ke krizi, od války k válce – vše ve jménu vývozu naší skvělé demokracie tam, kde o ni nikdo nestojí. I když, pravda, Napoleonové si až dosud na Rusku obvykle vylámali zuby. Ale musíme být historičtí optimisté, jako všichni praví revolucionáři!

Naděje umírá poslední

Setkání evropských a ruských konzervativců ve Vídni nelze přeceňovat. Něco však přece jen naznačilo. Na kontinentě je stále více lidí, kteří si uvědomují, že současné mocenské elity vedou Evropu – a potažmo celý svět – do zkázy. A že pokud slušní lidé chtějí mít šanci něco proti tomu dělat, musí o sobě vědět, scházet se, vzájemně se informovat – prostě obnovit zatím alespoň ducha „Svaté aliance“. Toho „zpátečnického“ spolku, jak praví čeští bolševičtí propagandisté.

A pokud Rusko, dnes opět jedna z hlavních světových velmocí, se staví do čela evropské a možná i světové „kontrarevoluce“, je v tom velká naděje. S bolševismem mají totiž právě Rusové ještě docela nedávné zkušenosti. Právě oni se stali první obětí revoluční sovětské tyranie. A jako poslední se jí zbavili. Ještě si pamatují. A jak vidno, ani někteří z nás na slova jako „reakční“ či „zpátečnický“ v ústech a perech bolševických propagandistů dosud ještě nestačili zapomenout.

Tohle soudruzi z Babišových LN, ve snaze být k těm ze současného Bruselu a Washingtonu papežštější než římský biskup František, podcenili. Podceňují nás. V tom je naše výhoda a naděje.

Zdroj: protiproud.cz