Západ nešíří svobodu, ale dělá z lidí otroky. Ti tomu nadšeně tleskají

Nelegální výroba a prodej alkoholu? Nelegální provozování hracího automatu? Nelegální pěstování rostlin? Nelegální držení zbraně? Nelegální stavba domu? Nelegální provozování přepravy osob? Nelegální pracovní smlouva? Nelegální kácení stromu na vlastní zahradě? Jen otrok musí mít na všechno povolení. Líbivým programem (konáme trvale udržitelné dobro) konatelé dobra možná zlákají některé občany, aby sami na sebe demokratickou volbou uvalili otroctví. Touha zajistit naprosto dokonalé bezpečí vede do totalitní klece. Ve jménu budování občanské společnosti se zlikviduje společnost svobodných občanů.

Otroci NWO

Otroci NWO

Demokracie sama o sobě nezaručuje vůbec nic. Demokraticky se můžete dostat do totality. Dostanete se tam velmi snadno, pokud si myslíte, že je v nějaké záležitosti správné demokraticky rozhodovat o cizím majetku. Příště totiž, v jiné záležitosti, se bude demokraticky rozhodovat o tom vašem. Nerespektování vlastnictví jen pomáhá postupnému prosazování Komunistického manifestu. Pokud žijete ve společnosti, kde většina demokraticky rozhoduje o tom, jak má být naloženo s vaším majetkem, potom žijete v diktatuře (zastupitelské, nebo přímé). Oproti tomu liberální demokracie respektuje přirozená lidská práva: právo na život, svobodu a majetek.

Kde je svoboda, tam je i prosperita. Protože jsou dosud v kurzu neliberální myšlenky a činy vládnoucích a po vládě toužících, pro které svoboda člověka není tou nejvyšší hodnotou, naše svoboda se neustále omezuje, neustále se z ní ukrajuje. Bude to znamenat a už to znamená hospodářskou stagnaci, hospodářský pokles. Netýká se to jenom nějakých makroekonomických veličin, velikosti HDP a podobně. Týká se to každého člověka. Dopřejme mainstreamu konkurenci myšlenek svobody.

Zdroj: Blog autora