Politici zase perlí, ale plzeňský student práv Chovanec by měl mlčet nejvíce

A další, kdo dnes perlí, jsou i ostatní naši politici . U mě vyhrává Marek Benda, aneb náš věčný poslanec. Chápu, že je rozhořčen trestním příkazem u Jany Nagyové. On ale neví, že se to týká jen jediné a zcela bagatelní části celé činnosti, pro kterou je trestně stíhána? On neví, že i kdyby to tím celé mělo skončit, že není absolutně oprávněn se stejně o rozhodování soudů takto otírat? On neví, že pokud je někdo předtím z hlediska zákona bezúhonný a je stíhán v této jedné věci pro bagatelní přečin, tak je vydání trestního příkazu v této první věci zcela běžným rozhodnutím samosoudce? Nehledě na to, že trestní příkaz bude stejně zrušen podáním odporu státního zástupce, který se už o tom vyjádřil.

JUDr. Klára Long Slámová

JUDr. Klára Long Slámová

To není přeci „výsledek“ celé „policejní akce“, ale jen jedné z jejích dílčích částí, dokonce té nejbagatelnější. A i kdyby to celé skončilo úplně jinak – tedy třeba i zprošťujícím rozsudkem/rozsudky, tak ani pan Benda, ani jiný politik, nemá právo do toho tímto způsobem a z pozice politika jakkoliv zasahovat. Pan Benda si neuvědomuje, že vláda padla právě kvůli protiprávnímu chování některých jejích představitelů a jejich úředníků a jejich totální nezodpovědnosti a drzosti a ne z důvodů jiných?

Když už přestanou politici zasahovat do moci soudní a snažit se soudy a soudce v jejich rozhodování nepřípustně ovlivňovat? O vyjádření ministra vnitra Chovance se ani zmiňovat nemá smysl. Ten se svým (dle info z veřejných zdrojů) devítiměsíčním bakalářským studiem na Plzeňské právnické fakultě v dobách její „největší slávy“ by měl snad raději mlčet.

Zdroj: fb profil autorky