Dnes vraždí židovské děti, zítra třeba ty české

Skupina palestinských muslimů zavraždila tři mladé židy. Proč to udělali? To se dovíme s určitostí, až budou zatčeni. Ovšem již dnes víme, co si o vraždě tří židů myslí jejich matka. Tato „matka“ řekla, že je na ně hrdá, že zavraždili žida a že to dělají pro vítězství islámu. V posledních měsících si stále více našich spoluobčanů uvědomuje, že v České republice nezvratně roste počet muslimských přistěhovalců. Tento počet roste stále rychleji a dokladem toho je třeba fakt, že již dnes bydlí minimálně jedna muslimská rodina v skoro každém větším městě.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Češi vidí, jaké problémy přináší muslimské přistěhovalectví do Evropy a bojí se, že se něco podobného bude dít i za chvíli u nás. A v této situaci nastupuje armáda islamofilů z řad politiků, novinářů a multikulturních (převážně levicových) aktivistů. Ti říkají, že nemáme právo bránit muslimům v tom, aby osídlili naši vlast.

Bát se přílivu muslimů je podle nich rasistické a my máme naopak povinnost ulevit přelidněnému Blízkému východu a Africe. Podle jejich tvrzení islám nemůže za to, jak se chovají muslimové. To, že to je stejně absurdní, jako tvrdit, že nacismus nemůže za to, jak se chovali nacisté, jim jaksi nedochází.

V Evropě stojí za většinou fyzických útoků na židy muslimští přistěhovalci. Jejich chování vůči Evropanům stále více připomíná chování nacistů vůči méněcenným národům. Stále více dávají veřejně najevo, že Evropa je v budoucnu jejich a jsou spokojení kolik kolaborantů s islamizací se mezi námi objevuje.

Osud tří mladých židů zavražděných Palestinci již brzy může být i osudem vašich dětí a vnuků. Protože ti židé byli zavražděni ne, protože jsou židé, ale protože se nepodřídili nadvládě islámu.

Jak dokresluje projev matky palestinských vrahů. Pokud to udělali, je na ně hrdá a dělají to pro věc islámu. Kdo z Vás ví, že představitelé českých mešit podporují sebevražedné atentáty Palestinců na židovské děti? Že podle duchovního pražské mešity v Izraeli žádní civilisté nejsou a je správné útočit i na židovské děti?

Upozornil jsem na tyto jejich názory ve své knize Islám a islamismus v České republice a přesto, že jsou tyto jejich názory známé, se s těmito lidmi scházejí představitelé českých křesťanů (Halík) a židů (Sidon) na společných multikulturních dýcháncích a přátelí se. Inu, proč by si pak islamisté nemysleli, že zvítězí? Když jsou i přes své nenávistné projevy tak populární v mezináboženskm dialogu?

Zdroj: Blog autora