Proislámská propaganda v hávu objektivity na českých školách

loading...

Projekt multikulturní propagandy – Muslimové očima českých školáku. Ano, přesně tak jsem tento projekt označil. Jako ukázku toho, jak se dnes dělá proislámská propaganda a v českém školství se ovlivňují děti ve prospěch pozitivního pohledu na islám, bez jakékoliv kritičnosti. Organizátoři projektu se snaží vyvolat dojem odbornosti projektu a jeho vyváženosti. Té docilují asi tím, že jejich projekt je podporován známými českými islamofily z akademické obce, a je koordinován ve spolupráci s lidmi známými svými radikálními islámskými postoji.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Jak vlastně vypadá ona vyváženost a kritičnost projektu?

Na webu projektu naleznete pouze informace, jež jsou k islámu pozitivní či neutrální, nenaleznete tam ani jednu informaci, která by vypadala kriticky či negativně vykreslovala nějaký aspekt islámu. Kde je tedy ta vyváženost?

Dále ve zveřejněném seznamu spolupracovníků naleznete jen známé tváře islamofilů či muslimů, není tam ani jeden kritik islámu či exmuslim. Člověk by čekal, že odborný projekt, jenž se údajně snaží české žáky vzdělávat v otázkách islámu, bude opravdu vyvážený a objektivní a budou do něj zapojeni i bývalí muslimové a kritici islámu, jakož i informace, které islám nevykreslují jen pozitivně či neutrálně, ale prezentují i jeho negativní rysy.

Ovšem nic z toho v projektu nezaznívá. Proto trvám na tom, že tento projekt se sice tváří odborně a je obhajován jeho organizátory jako nezávislý, ale ve skutečnosti je to trojský kůň snahy ovlivňovat české studenty k pozitivnímu vnímání islámu a islamofilii. Byť organizátorka projektu Klára Popovová tvrdí opak a obviňuje mne ze lži. Zkrátka je to projekt dobře propagandistický připravený.

loading...

Přesto je tento projekt přínosný, protože nám umožňuje poznat několik zásadních otázek, které by neměly byt zapomenuty:
1. Kdo rozhodl o tom, že se čeští žáci budou povinně podrobovat multikulturní výchově a pozitivnímu vztahu k islámu? Které rozhodnutí vlády či parlamentu to schválilo?
2. Pokud to není rozhodnutí politických volených představitelů, kdo z úředníků českého ministerstva školství učinil toto politické rozhodnutí a rozhodl o tom, že naše děti budou ovlivňované ideologií multikulturalismu a islamofilie?
3. Co učinili čeští politici proti tomu, aby nějaký úředník ministerstva školství učinil toto politické rozhodnutí?
4. Je přijatelné, aby v České republice Evropská unie bez souhlasu našich volených zástupců prováděla politiku výchovy českých studentů směrem k multikulturní ideologii a islamofilii? A to nejen za peníze z Bruselu, ale i z našeho státního rozpočtu?

Ano milí čtenáři. Česká republika nemá peníze na svou armádu, policii, pro naše důchodce, ale má peníze na podporu multikulturalismu a islamofilie.

Jak jsem již upozornil ve své knize Islám a islamismus v České republice, tak čeští muslimové již od 90. let 20. století propagují islám v rámci multikulturní výchovy po stovkách českých škol a v mnoha z nich každoročně. Z mého pohledu je projekt Muslimové očima českých školáku jen vyšší stupeň této propagandy, která je zaobalena do údajné objektivity a kritičnosti, ale přitom sleduje stejný cíl. Přesvědčit české školáky a tedy budoucí voliče, aby nekladli odpor přílivu muslimských přistěhovalců a šíření islámu v České republice.
Má reakce na tvrzení Kláry Popovové na webu Parlamentních listů:

Tvrzení Kláry Popovové:
„Předně bych chtěla poděkovat mnohým poslancům a senátorům za jejich otevřenost a podporu iniciativy, která má českým školákům přiblížit zásady kritického vnímání informací a dopomoci tak k větší toleranci ve společnosti a snad i omezit míru předsudků.“

Má reakce:
Jak jsem uvedl výše, jak může projekt šířící pouze pozitivní či neutrální informace o islámu a ignorující exmuslimy a kritiky islámu vést ke kritickému vnímáni informací a objektivitě?

Tvrzení Kláry Popovové o mé osobě:
„Tento člověk (Lukáš Lhoťan) staví většinu svých vyjádření na vlastních domněnkách a s informacemi pracuje natolik kreativním způsobem, že si nejsem jista, zda ho lze pokládat za hodnověrný zdroj.“

loading...

Má reakce:
Ať paní Klára Popovová dokáže svá obvinění, nebo je to jen další nástroj její strategie jak diskreditovat odpůrce islamizace České republiky? Když nemůže zpochybnit má tvrzení, tak mne napadne jako osobu a snahou očernit vágními tvrzeními se snaží docílit mé diskreditace? Připomíná mi to reakci českých islamofilů na mou knihu Islám a islamismu v České republice. Když nemohou zpochybnit její obsah, snaží se ji diskreditovat tvrzeními, že když autor nemá titul z orientalistiky, tak je jeho kniha špatná a nemá se na ni brát zřetel.

Tvrzení Kláry Popovové o mé osobě:
„Není jen bývalým muslimem monitorujícím extrémistické tendence, ale především aktivistou v boji proti islámu, který v mnoha svých vyjádřeních přestupuje jakékoliv meze slušného chování a respektu vůči jiným lidem.“

Má reakce:
Může paní Klára Popovová dokázat svá tvrzení? Nebo je to jen nářek nad tím, že jsem upozornil na neobjektivitu a zaujatost jak jejího projektu, tak její osoby a dalších spolupracovníků na tomto projektu?

Tvrzení Kláry Popovové:
Velvyslanectví USA nebylo však iniciátorem projektu, byla mu pouze předložena žádost o grant, která byla podpořena výzkumem na českých školách a názory odborníků. Na základě této žádosti byl grant udělen. Projekt získal i záštitu MŠMT, což svědčí o tom, že se jedná o iniciativu, kterou by velvyslanectví USA podporovalo proti vůli České republiky.

Má reakce:
Tedy odteď víme, že někdo v českém ministerstvu školství podporuje nejen ideologickou výuku multikulturalismu v českém školství, ale také to, že to našim voleným zástupcům nevadí.

Tvrzení Kláry Popovové:
„Pan Dobrava si zřejmě nepřečetl, že projekt není zaměřen primárně na nějaké vnucování islámských hodnot či životního stylu, ale na kritické vnímání informací, schopnost odhalit předsudky a toleranci a považuje ho za iniciativu šířící určité náboženské přesvědčení, tato jeho domněnka je však mylná.“

loading...

Má reakce:
Jak jsem již reagoval výše. Kde je ta údajná objektivita? Když projekt podporuje jen šíření pozitivních a neutrálních informací o islámu a ignoruje bývalé muslimy a kritiky islámu a zapojuje do činnosti jen muslimy?

Muslimové zapojení do tohoto propagandistického projektu:

Šádí Shanaáh Spoluzakladatel projektu. Znám svým napojením na české islamisty. Přijímá finanční podporu od islámských diktatůr a žadonil i o podporu od šéfa českých muslimů Muneeba Hassana Alrawiho. Podrobnosti zde. Šádí Shanaáh je podporován také islamisty a příjmáním financí od islámských státu na své aktivity. Podrobnosti zde.

Kateřina Gamal Richterová absolvovala roční stipendijní pobyt na univerzitě v Kuvajtu. V současné době se věnuje studiu islámu a islámské teologie na Islamic Online University sídlící v Kataru, kterou vede Bilal Philips, jehož knihu považuje česká policie za extremistickou a šířící nenávist (podrobnosti zde). Má také zákaz vstupu do některých evropských zemí, a to kvůli podpoře islámského extremismu.

Zdroj: Blog autora

loading...