Geneze problému ODS

Zdroj: blog.aktualne.centrum.cz | Nejhorším problémem ODS je to, že má v zásadě stejný problém už mnoho let.
Nezačal prohranými volbami v říjnu 2012, nezačal odvoláním Mirka Topolánka a prohranými volbami 2010, nezačal prohranými krajskými volbami 2008.

Nezačal ani příchodem Mirka Topolánka do čela ODS v roce 2002.
Každá z těchto porážek byla jen důsledkem neřešení trvalého a rostoucího problému ODS.
Každá z nich mohla být bodem obratu, mohla a měla vést k anylýze příčin poklesu důvěry voličů a prevenci, či nakonec zastavení jejich odlivu. Místo toho zůstal problém neřešen a vedl k eskalaci ztráty důvěryhodnosti ODS.
Každá z nich má mnoho příčin, ale konstatou je jeden zásadní fakt:
ODS je stranou, která zapoměla co dělá politickou stranu společenskou silou, co jí dává sílu a co je podmínku jejího úspěchu.
Zapoměla, že tím vším je pro politickou stranu volič. A že aby měla voliče na své straně, musí je získat a musí si je dokázat udržet.
Voliči jí musí věřit.
Velmi dobře to napsal již v roce 1999 Miroslav Macek, v článku, který cituje na Neviditelném Mackovi v Pondělní glose 22.10.2012:
„ODS musí nabídnout občanům solidní, férový obchod, jehož podstatou by měl být následující slib: když nám vložíte svými volebními hlasy do rukou patřičné nástroje k vládnutí, když nám svými hlasy umožníte vládnout bez nefunkčních kompromisů, slibujeme vám, že v takovém případě budeme vládnout pevně, nekompromisně a bez ohledu na různé zájmové skupiny, že se nebudeme zabývat politikařením, ale věcnými řešeními vládnutí. Slibujeme vám, že krátkodobé efekty takového vládnutí budou pro mnohé z vás nepříjemné, ale my se nedáme odradit vašim fňukáním a nadáváním a dotáhneme vše, na čem jsme se s vámi domluvili, do konce. Slibujeme vám dále, že vám budeme všechny problémy říkat na rovinu a bez vytáček a poctivě hledat jejich nejlepší řešení. Slibujeme vám, že se nenecháme nikdy znechutit nebo vyprovokovat sebenepříjemnějšími slovy a komentáři medií a politických protivníků a vždy na ně budeme reagovat věcně a s úsměvem.Slibujeme vám, že na nás bude zatraceně dobře vidět, že jsme se ze svých minulých chyb poučili a že je rozhodně nebudeme opakovat. Ovšem ani to ještě nestačí. Aby byly všechny tyto sliby důvěryhodné, musí se začít okamžitě naplňovat a musí se vždy začínat u sebe….a spoléhat na to, že upřímnou nápravu chyb a tvrdou práci občané ocení.“ (http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=135174)
V jejím závěru se Miroslav Macek obrací na pana premiéra s tímto osobním poselstvím, ke kterému se bezvýhradně připojuji:

Vážený pane premiére, milý Petře, pokud si sebekriticky uvědomíte, co z výše řečeného ODS (a její koaliční vláda a ministři) neplní, a přidáte k tomu tehdy ještě nerozbujelé krajské kmotrovské sítě a jejich (ať už faktickou nebo mediálně zvětšenou činnost), máte analýzu volební porážky již hotovou.
S přáním chladné hlavy,
Miroslav Macek
p.s. Kladu si však otázku, zda by to dnešním vrcholným představitelům ODS ještě někdo uvěřil.

A tady je krátký výběr článů, ve kterých popisuji stále větší problém ztráty důvěryhodnosti ODS a její genezi za posledních 8 let.

Může se česká pravice obejít bez ODS?
02. 05. 2012
Ve většině velkých měst a v krajích se zastupitelé ODS jak jen mohou přičiňují o to, aby se pro jejich voliče co možná nejvíc setřel rozdíl ve vnímání ODS a jejich „ideologických oponentů.“ ODS před volbami znovu a znovu varuje, mobilizuje, snaží se ve voličích vyvolat strach před obratem doleva, aby vzápětí po volbách obrátila a zjistila, že nejlepším partnerem pro věc pravice je, světe div se, Sociální demokracie. V posledních krajských a obecních volbách Sociální demokracie ovládla kraje a velká statutární města. Svůj neúspěch se ODS snaží vysvětlit tím, že se „odchýlila od svých kořenů“. Nevím, jak se to rýmuje s „návratem ke kořenům“, ale všímám si toho, že volič vnímá, že v mnoha krajích a velkých statutárních městech ihned po volbách ODS s ČSSD vstoupila do koalic. „Návrat ke kořenům“ za těchto okolností už na voliče nepůsobí právě přesvědčivě. ODS se chce bránit tomu, že Sociální demokraté chtějí v příštích volbách opakovat úspěšnou taktiku z minulých krajských voleb a chtějí je voličům prezentovat jako „referendum o vládě“. ODS, podle předsedy Nečase a předsedy poslaneckého klubu Stanjury, věří, že se jim taktiku Sociálních demokratů podaří zvrátit tím, že budou poukazovat na špatné hospodaření a zadlužení krajů pod hejtmany Sociální demokracie. Jak věrohodné to bude pro voliče, kteří právě prožili čtyřleté období spolupráce krajských a městských organizací ČSSD s jejich největším koaličním partnerem – ODS? ODS se chce vracet ke kořenům, a na cestě k nim doufá v příliv voličů právem nespokojených s hospodařením krajů. Nedochází jí, že pro mnohé voliče nebude řešením, ale spolupachatelem.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-haas.php?itemid=16312

Ještě jedno takové vítězství a končíme …
29. 04. 2012
ODS své kořeny nikdy neopustila. Její zásady stále trvají. Opustilo je její vedení, v pražské centrále, ale hlavně v regionech. Jak má volič věřit, že se ke kořenům vrací pod vedením těch, kteří jsou daleko více loajální ke svým protějškům a partnerům v ČSSD, než ke své vlastní straně a jejím zásadám. Jak má její volič věřit tomu, že vše, co je špatné, je vinou minulého vedení, vlastně ani ne vedení, jen minulého předsedy, protože všichni členové toho současného vedení byli i členy toho vedení minulého, jak na nejvyšších, tak na regionálních postech. Její voliči nějak nechtějí pochopit, že tím, že byl sestřelen bývalý předseda, byly vyřešeny všechny problémy světa a s nimi i malý problém ODS. Trochu to připomíná vtip o rumunské „sametové revoluci“. Cauşescu byl zastřelen a všichni ostatní o jeden post povýšili.
Tragédií v tomto případě není to, že ODS své pravicové kořeny opustila, tragédií je, že je její vedení dokázalo v očích voličů a příznivců zdiskreditovat. Tragédií je, že se nejen nedokázalo postavit „kmotroům“ na odpor, ale dovolilo jim stranu ovládnout. Není to jen vina současného vedení ODS, ale faktem zůstává, že toto vedení problém nejen neřešilo, ale zakázalo o něm dokonce i diskutovat.
Jakou důvěru může mít strana, jejíž předseda mění svá „jednoznačná“ prohlášení den po dni, jakou důvěru může mít vláda, která se odvolává na své programové prohlášení, aby pak týden co týden měnila, díky svým vnitřním koaličním konfliktům, své na základě jejího programu připravované návrhy. Jakou důvěru může mít vláda a její nejsilnější strana, pro kterou slovo „jednoznačně“ znamená „pro příštích dvacet čtyři hodin“.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-haas.php?itemid=16292

Příběhy velkých i menších měst II.
03. 12. 2010
ODS ztratila za poslední čtyři roky více než jeden a půl milionu voličů. Petr Nečas má vysvětlení – může za to „malá popularita některých představitelů ODS v regionech“. O tom, proč její regionální představitelé a s nimi celá ODS masově „ztrácí popularitu“, se v ODS nesmí mluvit.

Senátor Oberfalzer měl také sen, zlý sen. Popsal jej takto:
„Proces obnovy důvěry ODS vezmou kmotři do svých rukou, staronoví šíbři se sejdou a dohodnou se, jak bude vypadat nové, tentokrát už opravdu důvěryhodné vedení strany a rozjedou se každý do svého regionu. Říkám svého, protože jim ty regiony patří, a rozdají příslušné příkazy. V demokratické tajné volbě pak delegáti z jejich držav vykonají, co bylo doporučeno, čili poručeno. Tak to byl ten zlý sen.“
„Voliči přestali věřit, že nám jde o tuto zem, o její prosperitu, že nás zajímá něco víc než jen vlastní výdělky a kšefty s veřejnými penězi. A to jsme také věděli už před dvěma lety.“
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-haas.php?itemid=11460

Jak ODS handlovala až prohandlovala
30.6.2010
Slovy Winstona Churchilla „Měli jste volbu mezi hanbou a válkou. Zvolili jste hanbu a budete mít válku“. ODS zvolila ústup, aby zachránila vládu. Ztratila vládu nad nejdůležitějšími resorty, ztratila reformní iniciativu. Vzdala se odpovědnosti. Ztratí další díl důvěry. Ztratí nejen vládu, ztratí, a to je daleko horší, svůj reformní étos a s ním další z již tak malého počtu svých voličů.
Výsledek bude pro ODS zničující.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-haas.php?itemid=10214

ODS a prohrané volby
23. 06. 2010
Na rostoucí ztrátu důvěry a její hlavní příčinu, blahovolnou a přezíravou toleranci prorůstání politiky a byznysu a na rostoucí pnutí mezi ODS a jejími řadovými členy a voliči jsem už několik let upozorňoval. Před více než rokem jsem napsal, že pnutí už se nemůže příliš zvyšovat a cosi musí zákonitě prasknout. Došlo k tomu v letošních volbách. ODS se opět chovala ke svým členům a voličům přezíravě. Byznys a politika prorostly do takové míry, že dnes je již nemožné určit kde jedno končí a druhé začíná. ODS právě jen zázrakem a jen velmi těsně přežila katastrofu, prohrála volby se ztrátou více než tří čtvrtin milionu voličů, téměř poloviny těch, kteří ji volili v posledních volbách. Své voliče ztratila proto, že s nimi odmítá vést dialog, že nechce přiznat, že dělá něco špatně, že odmítá vážnou personální a systémovou změnu a že jim namlouvá, že odpovědnost za jejich zklamání nese Mirek Topolánek, první a až do chvíle svého odvolání jediný leader ODS, který nalezl odvahu problém veřejně identifikovat a hovořit o nutnosti jeho řešení. ODS se i po neuvěřitelné katastrofické ztrátě tváří jako vítěz voleb, tváří se, že se nestalo nic vážného, že nejde o nic, co by mělo stát za pozornost jejím zbývajícím příznivcům a voličům. I po katastrofálně prohraných volbách se politici ODS vazby na své „kmotry“ ani nesnaží zakrývat a ochotně a rádi se s nimi ukazují při všech možných příležitostech. V ODS je problém klientelismu stále tabu, stále se o něm nesmí hovořit.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-haas.php?itemid=10156

Presidium nejvyššího sovětu
24.03. 2010
Standardní by především bylo, kdyby z politiky odešli hejtmané, předsedové a jiní krajští pohlaváři ODS, kteří nedokázali reagovat na taktiku ČSSD a ve svých jejich krajích nechali ČSSD ovládnout témata voleb. Tolik se spoléhali na svou „popularitu“, že potom, co jejich kampaně postavené na připomínání jejich úspěšného vedení krajů, ČSSD ignorovala a podsunula jako téma voleb celostátní otázky, především reformu zdravotnictví, se nedokázali stmelit za obhajobou reformního programu ODS. Místo toho se snažili od programu ODS a jejího vedení co nejvíce distancovat. Dopadlo to jak to dopadlo a po volbách někteří z nich dokonce, tam kde jim to ČSSD dovolila, vstoupili ve svých krajích do koalic s ČSSD.
http://virtually.cz/journal/?q=node/545

ODS dokázala… co to vlastně dokázala?
26.03. 2010
Politoložka Dvořáková tvrdí, že to byla „vzpoura zdola“. To se dalo předvídat – to bude zcela jistě mantra medií a mantra těch kdo Topolánka odstřelili.
Byla to asi taková vzpoura zdola, jako převrat v Rumunsku. Zastřelili Caušeska a všichni ostatní povýšili o jeden stupeň.
http://virtually.cz/journal/?q=node/566

Jak se dá prohrát nejen volby
31.03. 2010
Pozitivní přínos Mirka Topolánka má spočívat v tom, že nebude vidět a nebude slyšet. Má být v tom, že zmizí z politického života a nebude připomínat členské základně a voličům úlohu „kmotrů“ v ODS. ODS se očistí, očistí se od Mirka Topolánka, který je příčinou všeho, co na ODS lidé kritizují a co způsobilo dlouhodobý pomalý odliv jejích voličů a příznivců. Očišťovat ji bude team složený z jeho největších kritiků, jištěných partou kolem kongresového baru.
A ti povedou ODS k nadcházejícím volbám.
http://virtually.cz/journal/?q=node/610

Dvoukolejnost
01.04. 2010
ODS chce Klause, ale nechce Topolánka, nebo snad nechce Klause a chce Topolánka… čert ví.
http://virtually.cz/journal/?q=node/621

POLITIKA: Už ODS ví, proč prohrála volby?
27. října 2008
„I kdybychom vyhráli všechny senátory, neumím si představit, že se nic nestane. Čtu to tak, že nám lidé poslali vzkaz: Neuděláte-li něco se sebou, nakopeme vás příště,“ řekl Bendl v rozhovoru pro internetový deník Aktuálně.cz.“
„Petr Bendl čte „vzkaz“ voličů ODS jako varování pro příště. Odmítá připustit, že ten vzkaz nepatří jen Mirkovi Topolánkovi. Tváří se, že nechápe, že to, před čím varuje, se již stalo, že voliči ODS právě velmi čitelně a velmi bolestně „nakopali“ a že se to stalo právě proto, že vedení ODS jak v centru, tak v krajích nečetlo vzkazy, které jim voliči posílali celou dobu – že je číst odmítalo, protože ‚to u nás funguje jinak’“.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-uz-ods-vi-proc-prohrala-volby-dhh-/p_politika.asp?c=A081026_215006_p_politika_wag