Za miliardové daňové podvody může výše daní a byrokratický bodel Evropské unie

Hospodářská kriminalita je globální problém, kvůli kterému mizí každoročně miliony korun do černé díry. K hospodářské kriminalitě dojde pokaždé, když je někdo uplacen ve veřejné zakázce, když dojde ke korupci ve vládním sektoru nebo třeba pokud jsou zfalšovány akcie nebo jiné cenné a účetní doklady. Hospodářská kriminalita se v posledních letech stává fenoménem, který nejenže negativním způsobem ovlivňuje inkaso spotřební daně a DPH , ale současně velmi významným způsobem deformuje tržní prostředí.Euro

Kvůli zrušení daňových hranic mezi členskými státy EU probíhá intrakomunitární obchod ( propuštění do režimu volného oběhu ) uvnitř jednotného „daňového“ území EU, a proto nevyžaduje celní kontroly. Tím, že celní orgány nekontrolují oběh zboží, zboží není pod celním dohledem a obchodní partneři si tento obchod uskutečňují a organizují sami, je daňový režim pro účely kontroly výběru daně administrativně komplikovanější. Karuselový nebo kolotočový obchod je druh podvodu s daní z přidané hodnoty.

Podstatou kolotočových podvodů je distribuce zboží prostřednictvím dlouhých distribučních řetězců, jež překračují hranice jednotlivých členských států Evropské unie, a při nichž v určitém okamžiku dochází ke krácení daně. Daň není přiznána ani zaplacena a příslušný plátce je buď nekontaktní, nebo subjekt je veden na tzv. „bílého koně“, který o těchto transakcích nemá tušení nebo je za úplatu toleruje,

Karuselové podvody, které vznikají na celoevropské úrovni zapojením účastníků z různých členských států a jejichž hlavním cílem je zkrátit daný členský stát o daň z přidané hodnoty, jsou v posledních letech velmi rozšířené.

Karuselové obchody jsou takové, ve kterých při vzájemné výměně komodit znenadání „zmizí“ jeden z prodejců. Z obchodního kola vypadne v okamžiku, kdy získá od kupce peníze za prodej i s naúčtovanou DPH, kterou ale dále neodvede.

Karuselové obchody se soustředí zejména na drahé, snadno prodejné skladovatelné zboží jako jsou mobilní telefony,počítačové čipy a softwary, drahé kovy dále také vozy, kosmetika, ale hlavně na pohonné hmoty.

loading...

Podvodníci se přesouvají mezi jednotlivými státy a mění předměty zdanitelného plnění v závislosti na aktuálních podmínkách. Při prodej zboží do jiného členského státu EU je vývozce osvobozen od DPH. Naproti tomu dovozce je povinen provést tzv. „samozdanění“, to znamená povinnost přiznat a odvést DPH z ceny dovezeného zboží.

Z loňské zprávy NKÚ například vyplývá, že bylo evidováno 77 firem s nedoplatkem na DPH vyšším než 100 milionů korun. Celkově pak tyto subjekty dlužily kolem 30ti miliard. Nejbizarnější pak je, že díky virtuálním adresám je nebylo možné ani kontaktovat, natož vymáhání nedoplatků vůbec zahájit.

V České republice je problémem vyčísleným na několik miliard ročně obchod s pohonnými hmotami. Odhadem až o devět miliard korun ročně přichází stát na daních kvůli organizovanému zločinu v oblasti distribuce pohonných hmot.

K daňovým únikům dochází zejména při přeprodeji pohonných hmot mezi spřízněnými a účelově zakládanými společnostmi, které obvykle existují jen několik týdnů, nemají vlastní účty a nedisponují žádnou hotovostí. Tyto firmy fakticky plní v distribučním řetězci roli bílých koní a po jejím splnění zanikají.

Existují i takové případy karuselových podvodů, kdy dodávané zboží ani neopustí hranice prvního státu a koloběh tak probíhá pouze fiktivně (podložen falešnými doklady) nebo zboží dokonce vůbec neexistuje, v mnoha případech pak jedno a to samé zboží může projít tímto koloběhem i několikrát.

Vybírat efektivně daň z přidané hodnoty (DPH) státu moc nejde. Každoročně přijde o více než 2,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) Stát může proti karuselovým obchodům zakročit zdokonalením legislativy..

loading...

Změnit tuto neblahou situaci má KOBRA. Jinými slovy specializovaný daňově-analytický tým. Jeho vzorem se stalo Slovensko, kde obdobná skupina velmi úspěšně již delší dobu funguje. Smyslem je vzájemné sdílení informací mezi policií, celníky a finanční správou.

Zdroj: ePortal.cz

Čtěte dále:

Debilové z Bruselu navrhli hromadou evropskou sebe... Poslední varianty evropské sebedestrukce v podání EK jsou na pováženou. „Vylepšení“ dublinského modelu imigrační politiky v podobě dvou možných podob ...
Vůdci Západu: Pochybujete o našich „spravedlivých ... Petr Hájek komentuje dramatické události posledních hodin a dnů, které nechávají většinu veřejnosti chladnou, přestože nám před očima kradou poslední ...
EU i se Zaorálkem míří do historické žumpy Je-li „Pevnost Evropa“ tak vnitřně soudržná, jako předvedli čeští stoupenci „evropských hodnot“ v OVM na obrazovkách Ukradené televize, je vše na dobr...
Ladislav Jakl: Vrcholu blbosti bylo dosaženo? Ne, ... Ministerstvo spravedlnosti pořádá konferenci “Genderové dimenze korupce“. Konečně. To tu chybělo. Euronovořeč zde dospěla až k samotnému vrcholu. Mýlí...
Petr Hájek: Vůči ODS nemám žádnou zášť, vždy jsem ... Ubezpečuji, že žádnou zášť vůči této straně nemám. Spíš naopak. Od jejího počátku jsem patřil mezi její oddané příznivce, ač sám celoživotní nestraník...
Ladislav Zemánek pro Hlas Ruska: My na Západě si p... Člen redakční rady Protiproudu Ladislav Zemánek poskytl státní rozhlasové stanici Hlas Ruska vyjádření k úspěšnému tažení homosexualismu západním svět...
A je to tady: Maďaři vyhlásili výjimečný stav. My ... „Maďarská vláda rozhodla o vyhlášení krizového stavu v důsledku masové migrace na svém úterním zasedání,“ uvedl mluvčí kabinetu Zoltán Kovács na tisko...
Švýcarsko řeší imigraci. A co my? Necháme se převá... Rozhodnutí Švýcarska ohledně limitu počtu přistěhovalců do jejich suverénní země vyvolá v EU rozhodně spoustu rozporných tedy negativních reakcí. Je t...
Je smutnou vizitkou EU, když řešení krize musí při... Na straně jedné emotivní politická prohlášení, na straně druhé pragmatismus. Na straně jedné prázdné sankce, na straně druhé studené návrhy řešení. Ne...
„Protiromský a protievropský“ Marián Kotleba?... Úvodem je třeba říci, že „Vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela, jé, jé, jé Jé----Nesuší si vlasy fénem nýbrž jen tak nad plaménem, jé, jé, jé...
loading...