Justiční mafie v akci? Jak Městský soud v Praze podniká v informacích

loading...

Začátkem července jsem na tomto blogu vystavil prvoinstanční rozsudek nad Romanem Janouškem. Za jeho anonymisaci si soud řekl o 400 Kč, což byla částka, kterou jsem mu bez námitek zaplatil: sám anonymisuji často a vím, že je to činnost pracná a nevděčná. Nyní jsem z článku na Právním prostoru zjistil, že soud si tutéž anonymisaci dává zaplatit znovu a znovu od každého žadatele, přestože mu s poskytnutím další náklady evidentně nevznikají. Což mne arci rozzlobilo (byť toliko do výše zaplacené sumy), a ihned jsem soudu napsal, ať mi peníze kouká vrátit.

Tomáš Pecina

Tomáš Pecina

Problém je v InfZ, který situaci, že by o jednu a tutéž informaci, vyžadující mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, požádalo více osob, explicite neřeší a správný postup nelze dovodit ani výkladem. V případě, že nedojde k překryvu žádostí, je řešení triviální: první žadatel zaplatí plné náklady a ostatní by měli být odkázáni na již zveřejněnou informaci podle ustanovení § 5 odst. 3 a § 6 InfZ. Je-li žadatelů víc, zřejmě nezbývá než do okamžiku, než první z nich zaplatí, žádat o úhradu i další (není jisto, zda první zaplatí, a ani to není jeho povinnost, cf. § 17 odst. 5 InfZ), avšak složitou otázkou je, co dál, tedy až peníze dorazí na účet soudu nebo do soudní pokladny.

Jako právně nejčistší se mi jeví všem dalším žadatelům, kteří byli k úhradě vyzváni, oznámit, že povinnost k úhradě jim zanikla, a případné přesto provedené platby vracet. Jinou variantou je náklady mezi žadatele, resp. mezi ty, kteří do 60 dnů zaplatí, rozdělit, což se sice jeví jako prima facie spravedlivější, avšak mohou vznikat těžko řešitelné komplikace v případě, že některý ze žadatelů podá proti výši úhrady stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ.

Co provedl Městský soud v Praze, je ovšem nehoráznost a příklad nesmyslného, literalistického výkladu zákona, nehledě na to, že soud nesplnil ani svou povinnost informaci do 15 dnů od poskytnutí zveřejnit na Internetu (ta byla sice kritisována a má být příští novelou InfZ zrušena, ale prozatím platí).

Zdroj: paragraphos.pecina.cz

loading...

Čtěte dále:

Politické pletichy a nezávislost Ústavního soudu Č... Zdroj: virtually.cz | Ústavní soud ČR stále častěji vstupuje jako aktivní činitel do mocenských hrátek politických pletichářů. Při tom zneužívá nabíz...
Vánoční hádanka: „Nesem vám noviny a dary z daleké... Petr Hájek si všímá přívalu neuvěřitelných zpráv, které se chtějí skrýt za vánočním „bezvědomím“, do něhož pravidelně jednou do roka upadáme. Nedivit ...
Občané nechtějí policejní stát, justiční mafii a k... Dnes již legendární výrok slečny Kočí, který vykazuje znaky určité nadčasovosti. Právě slůvko znaky bylo velmi důležité v životě policejního prezident...
Zákon a pořádek v trestní praxi Jestliže se dnes setkáváme s řadou trestních případů, od obyčejných krádeží až po miliardové podvody, kdy i naprostým laikům se něco na těchto případe...
Liga severu odsouzena za diskriminaci a majitel ob... Italská justice: Liga severu byla odsouzena za použití slova "ilegální imigrant" k pokutě 10 tisíc €. Přepadený majitel prodejny ve svém domě je odsou...
Lenka Bradáčová a Válka policajtů Myslet si, že policie kdekoli na světě se chová ke všem „zákazníkům“ stejně je nesmysl. Vždy a všude existují skupiny a jednotlivci, kteří jsou prefer...
Družstevníci z České televize: Plán na konečné pře... Michal Faiman připomíná jeden dávný návrh Václava Klause, který by problémy s naší Veřejnoprávní Družstevní dávno vyřešil, a nakonec se sám důsledků...
Veřejná poprava Nečasových; Kdo tu šaškárnu zaplat... Takže začalo poslední dějství společenské popravy manželů Nečasových. Upadlost toho soudního procesu nemá v porevolučních dobách obdobu. Soud se změni...
Prokurátorská blamáž v přímém přenosu aneb Vpálí s... Chtěl jsem původně napsat kratičkou glosu, že Ivo Ištvan by se po té blamáži měl jít zastřelit. Začaly se mi však k ní nabalovat další souvislosti. Za...
Krejčíř chce domů, do vězení v Česku. Koho napráší... Radovan Krejčíř požádal jihoafrické prokurátory, aby ho nechali převézt do věznice v Česku. Nabídl jim přiznání ke zločinům, ze kterých je obviněn. Na...
loading...