Petr Kramný aneb Úděl nešťastného psychopata

Anglický psycholog Howard Jones kdysi prohlásil, že zločinec není nic jiného než slušný člověk, který se zbláznil. Podle něho by tedy musely být některé vlády a části parlamentu na této planetě psychopaté. Snad podle hesla: Schopný, schopnější, všehoschopný! Pakliže vládní činitel a poslanec, jenž se dostal do stádia „všehoschopnosti“ by měl být povinován nechat se obligatorně vyšetřit na psychiatrické klinice. Co to má co do činění s Kramným?

Monika Kramná

Monika Kramná

I někteří lidé, kteří nejsou součástí vlád a parlamentů (jako např. Kramný) jsou rovněž všehoschopní. Snad podle hesla: Výjimka potvrzuje pravidlo. Jinými slovy, člověk někdy nepotřebuje ani sedět ve vládních lavicích a zákonodárných sborech, aby se stal „všehoschopným“. Někdy to jde i bez toho. Tak např. vyvraždit celou svojí vlastní rodinu v luxusním hotelu na pobřeží Rudého moře v egyptské Hurghadě a to takovým způsobem, že i ty nejzkušenější kriminalisté si nejsou zcela jisti, jakých prostředků pachatel použil, to je svým způsobem „velké nadání“ na kandidaturu označení „všehoschopnosti“.

Poté, co Portál TN.cz zveřejnil dne 22.07. 2014, celou zpověď Petra Kramného, koncipovanou v Egyptě, je nutné si položit otázku: Jak asi dlouho pachatel alespoň první část story trénoval, než se jí naučil odříkávat jako papoušek?

Nezačal s tím snad už v Karviné, ještě před odletem do Egypta? Ledascos by tomu nasvědčovalo i když poněkud nepřímo.

Aniž bych se chtěl nějak zastávat pachatele, je třeba vidět kauzu objektivně a to ve všech souvislostech. Příčinou se zdá být následující skutková podstata:

Monika Kramná svému manželovi jeho život rozhodně neulehčovala. Její povolání jí neuspokojovalo. S manželem více či méně pohrdala. Celé dny spolu nekonzultovali. Na soukromých oslavách neseděli ani vedle sebe. Jakoby se za něho styděla! Ona sama byla atraktivní ženou a tak se rozhodla stát se modelkou. Choulostivé fotografie, pořízené bez souhlasu manžela, naznačují ledascos… Prý byla dokonce ochotna stát se hvězdou (Porno Star) v sexuálně zaměřených filmech. O věrnosti nemůže být ani řeči…

Budoucí pachatel nebyl schopen manželskou krizi řešit. Svým způsobem se jednalo o slušného člověka. Chodil vzorně do práce. Na pracovišti byl oblíben. Rodinu živil, o dceru se dobře staral, nekouřil a alkoholikem nebyl. Bydlení rodiny Kramných bylo na úrovni. Dalo by se říci (viz Howard Jones), že se jednalo o slušného člověka, který se zbláznil. Posedlost jeho ženy, zahájit „kariéru“ modelky a to i za cenu „pornohvězdy“ ho patrně dohnala k šílenství. Pro tento dilemat neuměl najít racionální řešení…

Své deprese a starosti patrně konzultoval pouze se svojí matkou. Jí bezmezně důvěřoval. Tomu by napovídala i jeho první reakce po zavraždění obou rodinných příslušnic v hotelu. Místo toho, aby okamžitě zalarmoval policii, vedení podniku (recepce) a okamžitou lékařskou pomoc, začal zdlouhavě telefonovat se svojí matkou a následně s pojišťovnou v České republice. Což by mohlo být i jakýmsi nepřímým signálem pro hypotézu, že do aféry mohla být předem zasvěcena i jeho matka, pakliže by se jednalo o plánovanou vraždu…

Proč matka Kramného neapelovala na svého syna, aby bezodkladně alarmoval policii, vedení podniku a okamžitou lékařskou pomoc? To je z hlediska racionality nepochopitelné! Místo toho dochází k dlouhé diskuzi a rozhovor má za následek, že synátor potom nejdříve volá české pojišťovně, aby se dozvěděl, co bude v první řadě s ním, místo aby se postaral o záchranu manželky a dcery.

Z jeho výpovědi vyplývá, že vedení podniku o úmrtí členů rodiny uvědomil až tehdy, když obě oběti byly nejen mrtvé, nýbrž dokonce již studené a zmodraly. Muselo se tedy jednat o celé hodiny od doby skonání, kdy si byl pachatel absolutně jist o nemožnosti jakéhokoliv lékařského zákroku k oživení nebožtíků. Psychopatovi tedy nešlo o to zorganizovat lékařskou pomoc, aby mohli být oběti včas zachráněny, nýbrž přivolal lékaře tehdy, když už si byl jist, že jakýkoli zákrok pro obživení obětí je zbytečný.

Z výpovědi delikventa (pakliže by se jí dalo věřit) lze vydedukovat spíš otravu, než úmrtí elektrickým proudem. Konkluze: Kramný patrně své oběti otrávil. Cizí zavinění je vyloučené, neboť k večeři všichni jedli a pili něco jiného a špatně jim v noci nebylo. Dále jsou nejasnosti v časovém sledu a opakovaným „chozením pro vodu“.

Z výpovědi se dovídáme: Rodina povečeřela v restauraci (každý něco jiného) a šla si cca. v 21:00 hod lehnout. Nikomu špatně nebylo – a tak všichni klidně spali až do rána. Teprve prý druhý den ráno jim náhle a to všem dohromady (nikoho nevyjímaje), začalo být špatně. Oni však to ráno ničeho nepozřeli. Onen stav trval celý den, celou následující noc a to až do rána příštího, kdy Monika a dcera Klára zemřely. Obě skonaly „jakoby na povel“ ve stejný okamžik – jenom Kramný přežil. Přičemž celou tu dobu nespal a chodil pro vodu v lahvích (celkem 3x) aniž by někoho ze zaměstnanců na smrtelné onemocnění rodiny upozornil – o přivolání lékaře ani nemluvě. Ačkoli všichni údajně zvraceli a dcera dokonce pozvracela celou postel, vyzval (opět cestou pro vodu) Kramný službu konajícího uklízeče, aby k nim nechodil, u nich nic neuklízel a nepovlékal, že je vše v pořádku, pouze jeho (Kramného) bolí trochu břicho. V případě, že všichni celý den a celou noc zvraceli a Klárka dokonce pozvracela svojí postel, tak se jedná o poněkud nesmyslné nařízení úklidovému personálu. Patrně byly obě ženy v té době již mrtvé a pachateli šlo o to, aby je v pokoji uklízeč neobjevil. Jiný motiv mě nenapadá…

Záhadou zůstávají Kramného neustálé výpravy za vodou. Po každém návratu nesl vždy tři láhve á 1.5 litrů. Pro každou osobu jednu láhev. Klárka byla v tom čase osmileté děcko a za celou tu dobu by tím pádem musela vypít cca. 4.5 litrů vody, aniž by pozřela jedno jediné sousto. Zdá se, jakoby šlo o výkon pro Guinessovu knihu rekordů!

V případě, že by se pachatel rozhodl obě ženy otrávit, měl k tomu celou řadu příležitostí, neboť celou rodinu vyzásoboval pitnou vodou, po které (jak sám tvrdí) obě oběti neustále zvracely a jejich stav se rapidně zhoršoval. Jaký však měl vrah motiv, aby se ze slušného člověka stal šílenec? Manželství Kramných nebylo idylické, ale stačilo to jako motiv pro plánovanou vraždu? A proč se stala obětí i dcera Klárka?

O tom v příštím pokračování pod názvem: „Vražda manželky i dcery aneb Kramného motiv“.

Zdroj: Blog autora