Okamura: Muslimští násilníci v Evropě skandují hesla oslavující Hitlera a křičí smrt Židům. Tito lidé cítí stejnou nenávist i ke křesťanům a bílým Evropanům a chtějí nás vyhladit

Pod záminkou ukončení bojů v Gaze muslimští násilníci v západní Evropě vypalují obchody a skandují hesla oslavující Hitlera a křičí smrt Židům. Přičemž velká část z těchto lidí cítí stejnou nenávist i ke křesťanům, přesněji řečeno k bílým Evropanům. V prvé řadě je proto třeba říci, že nejde o Židy, ale o nás všechny. Jde o to, že do Evropy stále proudí a následně se tu i rodí statisíce či miliony lidí, kteří nenávidí její původní obyvatele a jejich kulturu a jejichž cílem je tyto „nevěřící“ psy vyhladit.

Tomio Okamura

Tomio Okamura

Je třeba vědět, že takzvaná multikulturní evropská politika selhala. Teorie o tom, že vedle sebe mohou žít v míru a klidu různá etnika a lidé s různými kulturními návyky a hodnotami je mylná od počátku.

Stěží lze, aby nevznikl konflikt mezi islámským radikálem, který prosazuje právo šaríja a který hlásá smrt nevěřícím nebo třeba zohavování ženských genitálií a mezi vládou dané evropské země, která musí zajistit bezpečí a náboženskou svobodu pro všechny občany bez rozdílu.

Cesta je jen jediná. Nulová tolerance k nelegální a sociální imigraci a rychlé nekompromisní vyhošťování nepřizpůsobivých a extremistických imigrantů za hranice EU.

Evropa jistě přivítá každého hosta z jakékoli země a jakékoli národnosti, ale musí se chovat jako host – ne jako válečný nájezdník.

Autor je předseda hnutí Úsvit přímé demokracie
a poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Zdroj: EUportal.cz | Původní zdroj: hnutiusvit.cz