Naše křižácké tažení Ukrajinou vůbec nemusí skončit dobře…

A jedinou moji útěchou je, že se snad náš národ ve své rozumné většině takového tažení nezúčastnil a ani nikdy nezúčastní.Bylo to vidět již v těch dobách, kdy humanitární bombarďák Havel obětoval více jak 500 srbských životů, aby si vysloužil bustu a letiště. Škoda jen, že už to letiště nemůže prodat zpět státu jako onehdy Lucernu. Prostě, není každý den posvícení, že? Těch znaků a prvků spojujících současnou ukrajinskou anabázi s křižáckými taženími je více než dost. Stačí se na ně jen dobře podívat. Především to je přesvědčení a „naší svaté víře“.

Jiří Hermánek - Bloger

Jiří Hermánek – Bloger

Té pravé a jediné, kterou je třeba šířit po celém světě ohněm a mečem. Dříve to byla víra křesťanská, pro kterou rytíři umírali při dobývání Svaté Země a nyní se za politiky nechávají umírat lidé v Srbsku, Iráku, Libyi, Sýrii a nyní též na Ukrajině.

Nedílnou součástí takového tažení je také ideologický boj proti ďáblu. V současné situaci byl, bez ohledu na jakákoli fakta, označen za ďábla ruský prezident Putin. To je rituál podobný onomu muslimskému rituálu „kamenování ďábla“ v Mekce. Ona je ostatně dnes mezi Islámem a jeho rozpínavostí a mezi rádoby „lidskoprávními“ režimy větší podobnost než by se na první pohled zdálo. Islám se tlačí na Západ a naše lidskoprávní šaškárny se tlačí na Východ.

Jak jinak než šaškárnou nazvat dnešní „Pochod hrdosti“. To není žádný pochod hrdosti, to je pochod pokleslého exhibicionismu pod záminkou „práv homosexuálů“. Ty jim ovšem vůbec nikdo neupírá a myslím, že naprostá většina slušných a korektních homosexuálů se od toho distancuje ba se dokonce za ten cirkus stydí. Jinak by tam totiž muselo být několik set tisíc lidí, že? Ale mají dnes prima počasí, že? To ta mokrá tanga ale vyniknou.

Ale jako zbraň proti Rusku a Putinovi to funguje skvěle. Nechceš takovéto ptákoviny povolit, ba dokonce jsi je zakázal zákonem? Jsi ďábel v lidské podobě, skřet, kterého je třeba dobýt a dobít. Ano, to si myslí více našich lidí, než byste věřili. Tak to bychom už měli dva atributy té naší „pravé víry“. Zaprvé to je snaha rozšířit tuto ideologii co nejdál a za druhé to je „kamenování ďábla“. Prostě zatracení nějaké osoby, která onoho ďábla personifikuje.

A zatřetí? Zatřetí to samozřejmě je automatická víra v zázraky, které nám velekněz předkládá. To je uhelný kamen křesťanského učení, bez svých zázraků by Ježíš nebyl Božím synem, nebyl by svatým. A ten, kdo nevěří v zázraky není správným křesťanem. V zázraky se musí věřit bezvýhradně a neodkladně, jinak to prostě nejde. A prvků té víry najdeme všude neurekom a v současném dění na Ukrajině ještě více. Arciďábel Putin vyslal humanitární konvoj. Zajisté, on hloupý není a samozřejmě sledoval i linii propagandistickou a politicky-strategickou. Ale co se kolem toho zase rozpoutalo, to prostě je Cirkus Humberto.

Našim věřícím můžete stokrát vysvětlovat, že kamión naložený moukou muže být naložen nejvýše do poloviny výšky ložného prostoru, protože jinak by byl přetížený. Ale jejich víra v arciďábla nikdy nepřipustí myšlenku, že to prostě jinak nejde. Co Putin činí, špatně činí. A ďáblovi nesmíš nikdy věřit nic. A co se zázraků týče, v ty naopak věřit musíš, jinak bys byl špatným „lidskoprávníkem“. Samozřejmě tušíte, o čem píši. O rozstřílených dvaceti či kolika obrněných transportérech.

Blbost lidská nechodí po horách, ale skáče po lidech. Proč by proboha ruská armáda volila takto spektakulární postup? Vždyť všude se píše, kolik desítek tisíc vojáků, vozidel, tanků, letadel a vrtulníků má, zcela oprávněně, v blízkosti ukrajinských hranic?

Každý tamní ruský velitel, který bude mít rozkaz dostat na Ukrajinu dvacet obrněnců, pošle za počínající tmy nejprve průzkumnou hlídku v terénním voze a když ta dá smluvený signál, že cesta je čistá, vyjede konvoj. Vozy se pak v pohodě, kryty černou noční tmou, přesunou na Ukrajinu s jistotou, že v okruhu mnoha kilometrů nesomruje ani jeden západní šmírák, který by je nafotil. Takže to, co je prezentováno listem Guardian je absolutní ptákovina. Každý velitel, US Army nevyjímaje, který by tímto způsobem organizoval tajný přechod hranice, by šel před vojenský soud.

Ale jako zázrak k věření to je zcela perfektní, že?

P.S. Opravdu netuším o jaké fotce pan Macháček žvaní. To už je naprostý paskvil. Já nejenže o žádné fotce nemluvím, ale ani jsem žádnou neviděl.

Já pouze zmiňuji to, co jsem napsal již včera. A to že osmitunový kamion má asi 50m3 objem a mouka bude vážit asi tak stejně jako hrách či boby. Tedy jedna tuna zabere asi 1,5m3 plus minus 20%.

I dítě ze třetí třídy by tedy spočítalo, že osm tun mouky zabere asi 12m3 nebo více, to podle balení. Balená v 50kg pytlích méně a na paletách více. Ale ani na paletách nemůže mouka zabrat víc než polovinu výšky kamionu, tedy objem 25m3.

Na druhou stranu, kdyby pan Macháček chtěl transportovat polystyrenové obaly na elektroniku, tak ani plně nacpaný kamion nebude zdaleka mít hmotnost nákladu osm tun, ale méně.

Elementary dear Macháček. A Kladenský, metelesku blesku.

Zdroj: Blog autora