Němečtí inovátoři vstupují na český trh

Německo je jednou ze zemí, která každoročně bohatě přispívá k vývoji hodnotných inovací. Jak poukazuje webová stránka o německém hospodářství, na výzkum a vývoj tradičně vydává kolem 2,6 procent svého HDP, což významně překračuje průměr v Evropské unii, který ještě v roce 2008 činil 1,9 %. Do roku 2015 pak chce německá vláda spolu se spolkovými zeměmi a ekonomickým sektorem zvýšit výdaje na výzkum a vývoj na 3 procenta. Německo tak díky investicím německých podniků zaujímá v oblasti výzkumu a vývoje přední místo v Evropě. I vynalézavost je v této zemi obdivuhodná – v roce 2009 přihlásili investoři a podniky z Německa kolem 11 % všech světových patentů – zaujímaly tak třetí místo na světě.

inovace

Není proto divu, že spousta z nich se následně šíří na další zahraniční trhy a zasahují tak i například český trh. Inovace můžeme nalézt ve všech oblastech a ty nejzásadnější jsou vždy takové, které nějakým významným způsobem ovlivňují, a většinou také zjednodušují, nějaký aspekt společnosti. Mají pak prostřednictvím svého fungování dopad i na život lidského jedince.

Přestože většina z inovací pocházejících z Německa se týká průmyslu, najdou se hodnotné inovace i v dalších oblastech, například bankovnictví. V poslední době bychom za významnou inovaci mohli považovat uplatnění tzv. Big dat v oblasti finančních půjček. Na český trh nedávno vstoupil nový poskytovatel půjček Zaimo.cz patřící pod německý holding Kreditech, který k rozhodnutí o udělení půjček využívá tzv. Big data, prostřednictvím kterých může o žadateli zjistit plno hodnotných informací poukazujících na jeho důvěryhodnost – jak se na internetu chová, jaké jsou jeho sociální vazby a podobně. Ačkoli to může působit jako velký zásah do soukromí, pro některé lidi to může být velmi užitečné. Ti, kteří nemají příliš pozitivní úvěrovou historii, mají totiž větší šanci na získání půjčky, pokud se prokáže, že charakteristiky, které vyplývají z jejich pohybu na internetu, se shodují s těmi, které normálně vykazují lidé nemající se splácením půjčky potíže.

Inovace pocházející z Německa jsou velmi slibné a můžeme se tak s plánovanými většími výdaji do oblasti výzkumu a vývoje těšit, co dalšího pozitivního to přinese nám, koncovým spotřebitelům. Internet sám o sobě vybízí k inovacím neustále, a tak je velmi pravděpodobné, že další průkopnické nápady se budou týkat právě nějakých online vychytávek.