„Práva“ homosexuálů nad zájmy dětí? Tak to tedy prr…to je popření práv dítěte!

Právo adoptovat dítě existovat nesmí. Ani pro heterosexuály. Dítě není hračkou, na niž lze vznášet nárok, kterému když není vyhověno, je prý žadatel diskriminován.

Ladislav Jakl

Ladislav Jakl

Stát má povinnost sledovat pouze zájem dětí, ne zájem žadatelů. Nerozhoduje o dětech jako o materiálu sloužícím k ukojení tužeb žadatelů o adopci. Adopce nejsou samoobsluhou, kam lze přijít a zeptat se: nemáte nějaké děcko, mně je doma smutno. A stát řekne: tady máme pěkný kousek, chcete ho zabalit? Ne, stát musí prověřit, zda případný budoucí rodičovský pár skýtá záruky, že zájem dítěte nebude ohrožen.

Stát je povinen zvažovat všechny zjistitelné okolnosti, které mohou pro výchovu přinést rizika. Bojovníci za nárok homosexuálů adoptovat děti nebojují za žádná práva, ale za to, aby stát nesměl přihlížet mezi jinými okolnostmi k tomu, že „pár“ je tvořen osobami stejného pohlaví, protože by je tím prý diskriminoval.


Kterou okolnost odborníkům ještě zakážeme zkoumat, aby se to nedotklo citů žadatele? Pokud dotyčný odborník shledá, že rizikovým faktorem je třeba kouření nebo jistá indispozice, není žádným projevem diskriminace, když k těmto věcem přihlédne, je to pouze projev snahy zvážit vše, co může mít vliv na péči o svěřované dítě.

Kojenecké ústavy jsou u nás na světové úrovni. A rozhodně se v nich nenacházejí tisíce právně volných dětí, pro které nelze najít ochotné pečovatele. Je to přesně naopak. Tisíce párů čekají, zda se nenaskytne k adopci volné dítě, a často čekají marně. Já jsem čekal tři roky. Je třeba poctivě zvážit, zda a komu dítě svěřit, ne že je třeba udat je komukoli.

Homosexuálům jde prý zatím jen o možnost adoptovat dítě svého partnera. Zaprvé je to jen krok v jejich taktice pomalého postupu, zadruhé, to dítě přece mívá někde svého druhého rodiče, a zatřetí, mimo státem potvrzené partnerství a bez adopce druhým partnerem žijí desetitisíce dětí v heterosexuálních domácnostech a nesezdaným párům to nevadí, nevolají po registrovaném partnerství pro heterosexuály a hromadně neadoptují děti svých partnerů.

loading...

Homosexuálům nejde o adopce. Ty jim slouží jen jako vhodná agenda ke zdůraznění obrazu sama sebe jako objektu diskriminace.


Psáno pro časopis Týden | Zdroj: ladislavjakl.cz

Čtěte dále:

Opravdu se na KSČ nabalovali samí hlupáci? Je to taková obvyklá písnička, když se hovoří o tzv. normalizaci. Jakoby to snad předtím nebo potom, to znamená dnes, bylo jinak? Samozřejmě, ten mono...
Pozdrav českým prasatům a prasnicím, za mou mimoso... Kdysi jsem si myslel, řekněme na konci 70. let minulýho století, že až to rupne, tak ať to nahradí cokoli, tak hůř už bejt nemůže. No a už dobře tři r...
Bude nás stát za chvíli šmírovat i v ložnici?... Aniž si to uvědomujeme, jsme téměř 24 hodin denně pod dozorem „velkého bratra“. Na ulicích, v obchodech i ve firmách jsou kamery, které nás snímají be...
Smutek či spíše strach z různých „detailů“... Jsme sice s „detaily“ tohoto typu konfrontováni téměř každý den, ale někdy se jich nahromadí až moc najednou. Začátek posledního březnového týdne byl ...
Mariánský sloup a potopa Před nedávnem proletěla médii různá vyjádření ohledně možné obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Sled událostí, včetně nedávnéh...
Stát přestává plnit své funkce a rozkládá se: Médi... Petr Hájek upozorňuje na několik rysů „nové reality“, která předznamenává příchod epochy, v níž pojem občan již zcela ztratil svůj obsah a ptá se, jak...
Blbci a ne zločinci Tak rada pražského magistrátu má být trestně stíhaná kvůli hlasování o prodloužení jedné smlouvy ve věci Opencard. K tomu musím něco říct. Už v roce 2...
Zapomeňte na Jirku Bradyho. Mediální žumpa lejna t... Ostatně, jisté procento na Jirku Bradyho, který se, ověšen nejrůznějšími druhořadými metály, vrátil slavně do své nové vlasti, už určitě zapomnělo. Pr...
Mohu já podat žalobu na prezidenta republiky? Samozřejmě, že ano. Prezident republiky je občan jako každý druhý a ve věcech občanských by neměl mít žádná privilegia. Zase se dozvím, že útočím na n...
Má EU po vzoru SSSR Brežněvovu doktrínu? Nebo co t... Právní stát se v prostoru EU stává synonymem pro hrubé vměšování se unijních orgánů do vnitřních záležitostí členských států. Vrací se nám v novém kab...
loading...