Křeček je velmi škodlivý hlodavec

Zástupce ombudsmanky: Stát má vyvlastňovat ohrožené památky. Křeček se domnívá, že stát by měl ze svého uhradit náklady na nejnutnější opravu nejohroženějších památek, a ty pak žádat po jejich majitelích. Pokud nebudou mít peníze, je možné památku vyvlastnit. Novinářům to řekl zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček s tím, že větší péče o památky by měla být zakotvena v nyní připravované novele památkového zákona. Podle Stanislava Křečka by měl stát také nutné opravy platit ze svého a požadovat následně jejich úhradu po majitelích. „Udělování pokut majitelům památek za to, že se o ně řádně nestarají, není řešením. Současný památkový zákon je v této oblasti bezzubý. Je nutné, aby stát mnohem aktivněji chránil památky,“ zdůraznil Křeček. O návrhu na přísnější postih majitelů památek již jednal s ministerstvem kultury.

Křeček škodlivý hlodavec

Křeček škodlivý hlodavec

Tak asi takhle:
1) někdo vlastnil památku, často se jednalo o dědictví, dobře se o ni staral, byla jeho pýchou
2) komanči mu ji sprostě a bez náhrady ukradli, v horších případech ho zavřeli, nebo dokonce mučili či popravili
3) stát památku za 40 let zdevastoval, vybydlel, přestavěl na kasárna
4) po revoluci tuto ruinu majiteli milostivě vrátil (někdy i bez zdlouhavých soudních procesů) a dal mu milion omezení, jak s ní nakládat
5) Křeček se posral v kině a chce mu ji sebrat znova

Takže podle škodlivého hlodavce lze památky, které musel stát proti zjevné vůli komunistických zlodějů vrátit původním majitelům, navíc v naprosté většině totálně zdevastovaných, snadno znárodnit tak, že do nemovitosti soukromého vlastníka vtrhne erární restauratersko-stavební komando, památku „zachrání“ a hnusnému privátnímu vlastníku ji opět znárodní. A protože stát nemá dost prostředků na jejich údržbu, kolotoč se opět roztočí. A jak pravil jeden vlastník památky, který o její zařazení na seznam vůbec nestál.

Prý vlastnictví zavazuje… Tak určitě… Vůči vlastní rodině… Nikoliv vůči státu… Nejsem otrok… Tedy zatím…I když se Křeček a jeho red and orange girls and boys snaží seč jím síly stačí…

Zdroj: paulczynski.cz | Kráceno | Titulek redakční