Nová sbírka na pomoc Srbům na Kosovu

Také v letošním roce jsme se rozhodli zorganizovat sbírku pro Srby žijící na Kosovu, jež čelí okupačnímu útlaku. V organizování humanitární pomoci máme již bohaté zkušenosti. V loňském roce jsme podnikli celkem tři humanitární mise na Kosovo. První humanitární pomoc jsme organizovali ještě před založením EFSK. Právě tato naše první úspěšná mise nás inspirovala k založení naší organizace. Následovala naše velká humanitární mise, již pod hlavičkou EFSK. Ta měla mezinárodní charakter a účastnili se ji členové EFSK nejen z ČR, ale také z Itálie, Francie, Finska a dokonce i Brazílie. O něco později následovala ještě třetí mise zorganizovaná členy české sekce EFSK. V závěru článku najdete odkazy na reportáže z těchto našich akcí.

Humanitární pomoc Srbům na Kosovu a Metochiji

Humanitární pomoc Srbům na Kosovu a Metochiji

Na Kosovu pomáháme především chudým srbským rodinám s řadou malých dětí a také základním školám a především malým školákům. Radost v dětských očích je pro nás tou největší odměnou. Již tradičně také pomáháme srbskému válečnému invalidovi, který je po zranění, jež utrpěl ve válce, trvale připoután na lůžko. I tato naše humanitární mise se zaměří na pomoc základní škole, chudým rodinám s malými dětmi a invalidnímu válečnému veteránovi. Pomoc budeme směřovat do těch nejohroženějších srbských ghet na Kosovu, abychom tak podpořili Srby, jež jsou nejvíce vystaveni útlaku.


Návštěva u rodiny Stanojkovićů

Srbové jsou na Kosovu utlačováni tamní narko-vládou a okupačním režimem. O jejich neobyčejně těžkém osudu se můžete dočíst rovněž v našich reportážích. Jsou nuceni žít v pro nás nepředstavitelných podmínkách. Navíc jsou vystaveni diskriminaci a ještě nedávno čelili dokonce i etnickým čistkám. Situace na Kosovu ani zdaleka není plně uklidněná, o čemž ostatně svědčí to, že albánští bandité před několika dny zabili při přestřelce srbského policistu na hranicích mezi Kosovem a zbytkem Srbska. Západ i kosovsko-albánský režim vytvářejí na Srby na Kosovu brutální nátlak s cílem přinutit je uznat nezávislé Kosovo. Chtějí, aby se s ukradením své svaté země smířili.

Další články o tom komu a jak na Kosovu s Vaší pomocí pomáháme a hlavně podrobné reportáže z našich humanitárních misí:

Proto bychom se měli snažit našim slovanským bratrům pomoci. Vždyť Srbové vždy v dějinách stáli při nás a pomáhali nám. Prakticky, jako jediní stáli při nás ve chvílích, kdy nám bylo nejhůř a to jak v roce 1938 tak i v roce 1968. Tehdy se vůči nám všichni otočili zády a jen bratři Srbové nás podpořili. Podrobně jsme popsali, co vše pro nás naši srbští bratři udělali ZDE. Na bratrskou lásku a pomoc Srbů bychom neměli nikdy zapomínat a měli bychom se našim bratrům odvděčit. Nezapomínejme na politiku našich vedoucích představitelů, kteří buď uznali nezávislost Kosova, či dokonce podporovali bombardování Srbska a protisrbskou politiku západu. Naše zem, je tak bohužel jedním ze států, jež uznávají nezávislost Kosova. O to víc bychom se my měli snažit tuto hanbu odčinit právě naší pomocí a podporou, kterou Srbům na Kosovu poskytujeme.


Humanitární pomoc ZŠ

Stejně jako minule i tentokrát můžete zasílat finanční příspěvky na naši sbírku na tento účet: 2800279598/2010 Do zpráv pro příjemce piště: Kosovo . Sbírka končí již 21. září. Krom financí sbíráme také hračky pro děti. Ti z Vás, kteří budou chtít věnovat do sbírky hračky, nám mohou psát na email: [email protected] nebo na náš facebook: https://www.facebook.com/EvropskaFrontaSolidarityProKosovo Po té se domluvíme kde a jak si hračky převezmeme. Oblečení tentokrát vybírat nebudeme, neboť již teď jsme jej shromáždili opravdu hodně a bohužel nemáme kapacity k převozu ještě většího množství oblečení na Kosovo. Mise se uskuteční na podzim a stejně jako minule i tentokrát budou samozřejmě vydány podrobné reportáže i videa o tom, kde a jak Vaše peníze pomáhaly. Předem Vám moc a moc děkujeme za pomoc při sbírce na podporu našich trpících bratrů na Kosovu.