Zapamatujte si co znamená ŠOS! Budete o ní ještě hodně slyšet. Je to velmi silná protiváha NATO, ale pozor i ekonomická a kulturní

loading...

Můžeme konstatovat, že 21. století je érou integrace a sjednocování. V podmínkách, kdy je všechno závislé na všem, se dá bez partnerů a spojenců přežít jen těžko. V době svého založení nevzbudila Šanghajská organizace spolupráce (Shanghai Cooperation Organisation) příliš velkou pozornost. Dnes se však o této mezinárodní organizaci mluví stále častěji a je zřejmé, že se stává důležitým prvkem východoasijské scény. 11. a 12. září 2014 se koná v Dušanbe summit ŠOS ( Šanghajská organizace spolupráce) jehož se zúčastní předáci Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Číny, Tádžikistánu, Uzbekistánu a RF, hlavy a zástupci států-pozorovatelů, a také zástupci mezinárodních organizací. Hned po jeho ukončení se stane předsedou ŠOS na další rok Rusko.
ŠOS

Šanghajská organizace pro spolupráci (ŠOS, angl. SCO, rus. ???) – je mezivládní organizace založená 14. června, 2001 těmito státy: Čínská lidová republika, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. Pozorovatelské země jsou: Mongolsko, Indie, Írán, Pákistán.V současné době usiluje o připojení k této organizaci Mongolsko.

Území členských zemí představuje asi tři pětiny rozlohy Eurasie (přes 30 mil. kilometrů čtverečních) a počet obyvatel členských zemí překračuje 1,5 miliardy, společně s pozorovatelskými státy pak polovinu světové populace. S rostoucím regionálním významem organizace se zvyšuje i zájem dalších států o členství a spolupráci.

Organizace má dvě stálá tělesa – Sekretariát v Pekingu v čele s generálním tajemníkem voleným na tři roky Radou představitelů států a Regionální protiteroristický útvar (RCTS) v uzbekistánském Taškentu. Nejvyšším rozhodovacím orgánem ŠOS je Rada představitelů států, která se schází na summitech pořádaných jednou ročně vždy v jiném členském státu (dle abecedního pořádku v ruštině), který má zároveň předsednickou funkci. Jednacím jazykem organizace je čínština a ruština.

Spolupráce v rámci ŠOS se odehrává v bezpečnostní, ekonomické a kulturní oblasti. Zdaleka největší význam má kooperace bezpečnostní, na jejíž bázi vlastně „Šanghaj“ vznikla. Často se cituje formulace z Deklarace, že hlavním posláním organizace je boj proti „třem zlům“, jimiž jsou terorismus, separatismus a extremismus. „Šanghaj“ je oficiálně označována za prostředek stabilizace střední Asie; představitelé členských zemí opakovaně odmítli, že by šlo o vojenský pakt, ale na druhou stranu zaznělo prohlášení, že v rámci boje proti oněm „třem zlům“ mohou členské státy společně použít i ozbrojené síly.

Ekonomická kooperace se orientuje zejména na energetiku. Jedná se o průzkum a těžbu zásob ropy a zemního plynu a společné využití vodních zdrojů. O užší energetickou spolupráci mají zájem především dva největší členové, tj. Rusko jako producent a Čína jako spotřebitel. Vedle toho existuje návrh volného trhu v rámci SCO a od roku 2006 funguje Mezibankovní rada, jíž se účastní guvernéři národních bank. Kulturní spolupráce má převážně symbolický charakter; jde hlavně o umělecké festivaly a výstavy.

loading...

Čeká nás stažení koaličních vojsk NATO z Afghánistánu. Podle mínění četných pozorovatelů, může hlavní úloha v podpoře míru v této zemi přejít na ŠOS. Tím se také vysvětluje skutečnost, že Afghánistán byl přijat do této organizace jako pozorovatel.

Jedním z důležitých úkolů ŠOS je společná obrana před terorismem, separatismem a extremismem.Čína a země Centrální Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán) nacvičily taktiku společných vojenských operací proti teroristům v horském terénu.

Členské státy ŠOS připravují mechanismy pro zajištění stability na hranici s Afghánistánem.

Otázka extremismu znepokojuje prakticky všechny pohraniční státy: Čínu, Rusko, Kyrgyzstán, Kazachstán a Uzbekistán. Přes tento region vede částečně cesta narkotrafiku z Afghánistánu, skrývají se tam různé separatistické skupiny, jež dokáží destabilizovat situaci v regionu.

V roce 2003 proběhlo v Kazachstánu první společné vojenské cvičení pod názvem „Coalition 2003“. Jeho náplní byl boj proti terorismu a účastnilo se ho 5 členských států – chyběl Uzbekistán. I další cvičení se nesla v podobném duchu. Náplní těchto cvičení označovaných jako „Peace mission“ byl i nadále boj proti terorismu, přičemž Uzbekistán se do nich zpravidla nadále nezapojoval.

V Číně začalo nedávno protiteroristické cvičení ozbrojených sil členských států Šanghajské organizace spolupráce . Manévrů se zúčastnilo přibližně 7.000 vojáků z Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Číny, Ruska a Tádžikistánu.Jednalo se o početně nejrozsáhlejší cvičení, které se pod hlavičkou ŠOS kdy konalo. Zúčastnily se různé druhy vojsk, letectvo, prostředky PVO a prostředky pro rádio-elektronický boj.

loading...

Nejasné jsou důsledky pro bezpečnost regionu poté, co se americké síly stáhnou z afgánského bojiště. Zároveň zůstává otevřená otázka možného vstupu dalších členů. Mluvím o Afghánistánu, jehož budoucnost je více než nejistá, Íránu, který trpí mezinárodní izolací či o Indii a Pákistánu, kteří mají řadu sporů mezi sebou. I přes tyto skutečnosti je však jasné, že o ŠOS ještě jistě hodně uslyšíme.

Pro státy Střední Asie je Afghánistán bariérou a zároveň můstkem, který je spojuje s jižní částí Asie. Klidný, přátelský a bezpečný Afghánistán je pro ně podstatně lepším spojením s jihovýchodní Asií, než Afghánistán s občanskou válkou, která může silně porušit jejich energetické tranzitní cesty.

Zdroj: ePortal.cz

Čtěte dále:

Antifa není mírumilovná organizace, která bojuje p... Člen španělské Antify před pár měsíci zavraždil muže kvůli kšandám v národních barvách. V Německu bojůvky Antify pravidelně šikanují své ideové odpůrc...
Havloidní zrůdy zpochybňují naše osvobození od nac... Když po roce 1989 přemaloval samozvaný " umělec" David Černý sovětský tank symbolizující osvobozeni Prahy narůžovo, mohla si většina lidi tento akt vy...
Akce D.O.S.T. podpořila ruský zákon o zákazu propa... Akce D.O.S.T. podpořila ruský zákon o zákazu propagace homosexuality mezi mládeží, který před nadcházejícím summitem skupiny G20 v ruském Petrohradu p...
Profesionální ženy řádily v ulicích. Přeškrtnuté m... Taková to byla pěkná inaugurace! Trump pronesl skvostný projev a jeho odpůrci táhli ulicemi, rozbíjeli cihlami obchody, stavěli barikády a zapalovali ...
Zločin USA? Mnohonásobná vražda? 298 mrtvých jako ... Jestliže někdo obětuje 298 lidských životů, pouze za účelem přípravy konfliktu, tak to už není jen ekonomická tahanice. To je jasný důkaz, že organizá...
České oběti muslimských vrahů si zaslouží svůj pom... Kdo si stále ještě myslí, že současná Evropa je ve stavu míru, tak je zcela určitě silně naivní. Současná Evropa není ve stavu míru, ale ve stavu boje...
V Británii vám banka nevydá vaše vlastní peníze: M... Erika Hájková referuje o skandálním případu, který brzy bude zcela normální: Pro „naše dobro“ nebudeme smět disponovat s vlastním majetkem podle svého...
Válka na spadnutí? Před pětasedmdesáti lety vykroč... Petr Hájek se zamýšlí nad současnými aspekty „stoleté války“, která nikdy neskončila a připomíná, že „neodžité“ a lživě interpretované dějiny směřují ...
Inflace je zase na nule. Hrozí nám nové zdražení? ... Nepochybuji, že listopadová intervence České národní banky (ČNB), pro kterou se u české veřejnosti vžil velmi sugestivní, byť značně zavádějící název ...
Prezidentské volby v USA: To není lež, to je vývoj... Kdo si chce vsadit na výsledek prezidentských voleb v USA? Moje rada zní: Hillary Clintonová. Předvolební partie je rozehraná tak dovedně, že to může ...
loading...