USA zničily skoro všechny protiislámské režimy, proto nevěřím v oficiální verzi o 11. září, protože vážně nešlo o útok džihádu. Kampaň amerických neokonů vůči islámistům je pokryteckou hrou

Před časem jsem měl možnost vyslechnout přednášku Dr. Billa Warnera o politickém islámu. Dr. Bill Warner je bývalým univerzitním profesorem v USA a jeho hlavním oborem je kupodivu fyzika a matematika. Nicméně studium náboženství a jeho vlivu na dějiny světa je jeho celoživotním zájmem. Nepřekvapuje proto, že napsal obsáhlou trilogii s názvem „Politický islám“. Doktrínu islámu podrobuje kritice pomocí matematických metod myšlení. Již před úderem na WTC prohlásil, že z logiky věci dojde ke konfliktu mezi USA a mohamedány. Velmi srozumitelně i názorně mapuje historii expanze mohamedánů a jeho přednášku mohu jen doporučit. WTC 9-11
Dovolím si komentář. Za nejzajímavější sdělení považuji vyslovení faktu, že římské impérium nezničily germánské kmeny v době tzv. stěhování národů, ale až vojenský tlak mohamedánů v kombinaci s vnitřní korupcí politické správy Římské říše. Podobnost s dneškem je jistě „čistě náhodná“. Obhajoba křížových výprav, jako velmi opožděné reakce západu na dobyvačný teror mohamedánů, je rovněž na místě. Přesto nesdílím stejný názor na vše, co Dr. Warner tvrdí.


Bill Warner: 1400 Years of Fear – České titulky

Nevěřím v oficiální verzi o 11. září, protože vážně nešlo o útok džihádu, nýbrž o operaci pod cizí vlajkou. Některé úsudky Dr. Warnera jsou tu a tam poněkud zjednodušené, hlavně jde-li o současný vztah mezi světem vyznavačů Mohameda a oligarchiemi postmoderního Západu. Pan Dr. Warner totiž občas působí neokonzervativně, tudíž tak trochu trockisticky. Americká administrativa přece při iniciování „arabského jara“ poslala ke dnu sekulární vlády Iráku, Maroka, Egypta, Libyie atd., čímž vytvořila podmínky pro vládu militantních džihádistů.

Šlo o nedbalost? Do té doby v těchto státech neměli problém křesťané, dokonce ani judaisté. Nesvědčí to spíše o jistém typu zájmů vládnoucích elit Spojených států? A vskutku nemám na mysli ono viditelné politické panoptikum. Kampaň amerických „neokonů“ vůči islámistům je pokryteckou hrou a účelovou záminkou k rozvratu západní civilizace jako takové. Inu, každé páchnoucí zboží potřebuje vznešené PR.

Smyslem je vyvolat podobný tlak, kterému byla vystavena již Římská říše, rozbít současné mocenské struktury a zlikvidovat relativní geopolitickou rovnováhu. Samozřejmě jde především o Evropu. Bankovní rody a kartely by rády, aby si Evropa zase prošla temným obdobím, které nastalo v mezidobí neexistence státní správy západořímské říše a katolickou Karolínskou renesancí.

Jako vždy se na tomto scénáři podílí mnoho užitečných idiotů, kteří zase věří, že vedou spravedlivý zápas za svobodu a demokracii. Většina dobyvačných mohamedánů splňuje tutéž roli, protože jsou nástrojem prosazování zájmů těch, proti kterým se domnívají, že vedou válku. Kdo vyzbrojuje mohamedánské milice, kdo jim poskytuje strategické informace a logistiku a kdo jim dává rady? Kdo na tom má zájem? Cui prodest? Někdo může namítnout, proč tedy USA podporují Izrael a zda v tom není rozpor? Pouze zdánlivý. Vláda Izraele ve skutečnosti nepotřebuje mír a pokojné soužití s okolním arabským světem – i proto mají již od osmdesátých let minulého století monstrózní jaderný arzenál.

Potřebují PR jako výspa západní demokracie. Potřebují být stále vnímáni jako oběti. Je to nejlepší kšeft za posledních 2 000 let. Kdyby totiž nebyl nepřítel, slábl by motiv Izrael podporovat a poskytovat mu bianko šek na cokoliv. Takže si nepřítele udržují a podněcují jeho chuť se mstít. Právě zde se protínají hlavní zájmy. Existuje mnoho důvodů, proč bankovní oligarchie Západu financují a podporují militantní mohamedány skrze administrativu USA a ideology nových pořádků.

Je to obdobná situace, o které v přednášce hovoří i Dr. Warner. Mohamedáni jsou pouze výkonnou strukturou. Mají motivy řezat hlavy a lovit otroky, přičemž jsou ochotni umírat za své iluze o nebi s blonďatými pannami. Židovské bankovní kartely z toho mají ekonomický a především politický kšeft a tak trochu do toho zasvěcují i ty nejužitečnější pitomce z řad nominálních křesťanů, kteří touží být stejně jako oni za vodou a patřit mezi bohorovné. Vskutku povedené Bratrstvo kočičí pracky.

Jsem však přesvědčen, že i mezi lidmi, kteří se narodili ve stínu Mohameda, je mnoho těch, kteří mají schopnost pochopit hru i vůli se z ní vymanit. Musejí mít velikou odvahu, protože opustit Mohameda je heroický čin, který se v jejich světě trestá smrtí. Takových si hluboce vážím.

Zdroj: hibsch.cz