„Sextetářka“ by za takový plat kafe neuvařila, učitelé za něj učí

Takže na učitele stále kašleme. Podle aktuální studie jsou jejich platy v České republice na polovině průměru členských zemí OECD, tedy hospodářsky vyspělých států světa. Mezinárodní srovnání, které se uskutečnilo ve školním roce 2011/2012, ukázalo, že průměrný plat tuzemského pedagoga s patnáctiletou praxí činí (podle tehdejšího kurzu dolaru) asi 25 405 korun měsíčně v případě předškolního vzdělávání, 28 560 korun na prvním stupni základních škol, 28 784 korun na stupni druhém a 29 592 korun v případě středoškolských lektorů.

Euro

Průměr hospodářsky vyspělých zemí se přitom pohyboval od 55 000 korun až po více než 63 000 korun měsíčně. Při výpočtech byla zohledněna rozdílná cenová úroveň v jednotlivých zemích, takže zdůvodnění, že v řadě vyspělých zemí mají lidé vyšší životní náklady, prostě neobstojí.

Já vím, že učitelé se těší hned ze dvou měsíců prázdnin, že jsou často doma už třeba ve čtyři hodiny odpoledne a tak dále. Ale takovéhle platy jsou prostě směšné! Zvláště s ohledem na to, že české země se už nejméně od dob Rakouska-Uherska těší pověsti vzdělaného kraje. Vždyť třeba naše technické vzdělání bylo dlouhá desetiletí pojmem.

A vlastně stále je. Překvapivě. Svým způsobem. Renomovaný magazín Economist totiž aktuálně uveřejnil tabulku (viz níže), která řadí učitele matematiky hospodářsky vyspělých zemí světa podle poměru „cena/výkon“. „Cenou“ je pochopitelně myšlen plat učitelů, zatímco „výkonem“ kvalita výuky, měřená dle skóre žáků v mezinárodně srovnatelném testování z matematických a technických znalostí. Jen ve dvou hospodářsky vyspělých zemích světa, Finsku a Jižní Koreji, nabízejí učitelé lepší poměr „cena/výkon“.

Jinými slovy, na to jak špatně jsou tuzemští učitelé placení, odvádějí výtečnou práci! I ve světovém měřítku! Jsou to tak trochu nenápadní hrdinové naší doby. V rozkradené zemi, kde na ně v děravých veřejných rozpočtech příliš peněz nezbývá, udržují stále – v duchu tradic – poměrně vysokou úroveň výuky. Navzdory tomu, že za jejich plat by kdejaká lobbistova „sextetářka“ ani nevařila kafe, vychovávají další generaci, za níž se ještě ve světě nebudeme muset úplně stydět.

Snad tahle nová generace Čechů ocení učitele lépe, než jsme toho byli schopni my – a hlavně naši politici.

Vezměte si třeba, že britští pedagogové podle tabulky berou ročně 40 910 dolarů, což znamená, že mají přes 72 000 korun měsíčně. Přitom britští žáci dosahují stále o něco horších výsledků než naši – skóre z matematických testů mají 494, zatímco ti čeští 499.

A teď si představte, kde by teprve čeští studenti mohli být, pokud by platy našich učitelů byly srovnatelné s platy britskými. Tím neříkám, že si myslím, že peníze jsou jediným motivátorem a že automaticky platí, že čím více jich učitel uvidí na své výplatní pásce, tím kvalitněji povede výuku. Tak tomu určitě není. Jenže pro spoustu mladých vzdělaných lidí jsou dnes platy ve školství tak neatraktivní, že prostě učit nikdy nepůjdou a raději zakotví třeba na nějaké pracovní pozici v bance. Kdyby byly platy vyšší – a nemusí to hned být na úrovni Británie – tito lidé už by povolání pedagoga tak rychle neodsoudili. Kvalita výuky by díky nim dále stoupla. A ve výše uvedené tabulce bychom s přehledem atakovali i Finsko a Koreu. Pokud bychom tedy tabulce rovnou nevévodili.

Takže s českým školstvím ani s naší mladou generací rozhodně ještě není vše ztraceno. S nápravou je ale třeba začít hned teď!

Zdroj: Blog autora