Má Evropa povinnost přijímat přistěhovalce?

Znáte to, řeči typu, že ,,Evropa je povinna pomoci imigrantům z Afriky, protože jim to dluží za koloniální minulost.“ Mají tito „pachatelé dobra“ pravdu? „Pachatelé dobra“, často označováni i jako sluníčkáři a nezřídka přisáti na různé dotační penězovody a granty, se snaží v lidech vyvolat pocit viny. Namlouvají Evropanům pocit viny za jakýsi „prvotní hřích“ související s kolonialismem. Kromě toho, že toto namlouvaní pocitu viny je neférová a velice manipulativní technika, je to taky argumentace plná polopravd a logických omylů.
Imigrační-invaze-moru
1. Jestliže kolonialismus byl špatný v minulosti, pak je špatný i dnes. Dvě špatnosti neučiní dobro. Neřízený příliv přistěhovalců je kolonialismem, jenom s hezčím názvem. Evropský člověk je postižen kategorií „dědičného hříchu“, vrozeným rasovým zatížením, je zkrátka vinen už tím, že je a čím je, a proto je podle „pachatelů dobra“ odsouzen s touto vinou zaniknout. V podstatě se „pachatelé dobra“ chovají jako největší rasisté.

2. „Pachatelé dobra“ odmítají uplatňování kolektivní viny, přitom argument, že ,,Evropa je povinna pomoci imigrantům z Afriky, protože jim to dluží za koloniální minulost“ je snaha o vyvolání kolektivní viny non plus ultra. Dokonce za činy nějaký pra-pra-předků. Zarážející je fakt, že na jedné straně stojí vždy špatné státy evropské kultury, na které jsou přísná měřítka všeho druhu. Na straně druhé pak státy třetího světa, které mohou jakkoliv porušovat lidská práva, páchat třeba i genocidu vlastního obyvatelstva, no přitom jsou vždy posuzovány kladně a jejich chyby jsou omlouvány.

3. Nehledě na fakt, že Česko ani Slovensko nikoho nekolonizovaly. Česká i Slovenská republika byly součástí Rakousko Uherska, chvíli samostatné Československo, pak pod nadvládou nacistického Německa, potom zas socialistického Sovětského svazu. Koho a kdy jsme tedy kolonizovali? Češi i Slováci byli spíše obětí cizí nadvlády, sami dlouho neměli svůj stát. Je to podobné, jako kdybyste měli jít do vězení za činy dědečka vašeho souseda.

To samé i s diskriminací. Diskriminace je fuj, když je namířena na určitou „vyvolenou skupinu“. Když je ale namířená na nás, tak je najednou v pořádku. Takže jsem zmatena… je diskriminace špatná nebo dobrá? Nebo ji máme uplatňovat podle toho, jak se to hodí „pachatelům dobra“?

Určitě víte, co se děje hlavně v Západní Evropě… nepokoje, kriminalita, zvyšující se počty znásilnění, rabování, útoky na Židy, snahy o zavedení práva šaría, No Go Zones, atd. Statistika násilné trestné činnosti (přímo od EU) ukazuje, že tato trestná činnost je mnohem vyšší ve státech s největším počtem přistěhovalců.

Nutit jiné k sebevraždě za domnělé hříchy předků je nemorální, zvrhlé a nemají na to právo ani „pachatelé dobra“. Jestliže někdo nesnáší evropskou kulturu a touží například po právu šaría, je to sice trošku divné a zavání to masochismem, ale fajn, je to jeho věc. Problém nastává, když se to dotyčný snaží vnutit celé společnosti.

Evropa nemá povinnost přijímat přistěhovalce. Evropa má právo přijímat přistěhovalce. A to takové, kteří nebudou ohrožením bezpečnosti. Takové, kteří se dokáží integrovat. Takové, kteří chtějí přijmout naši kulturu, naše práva a nenutit nám právo své. Nikdo nemá právo nutit jiného k sebevraždě. Ani té kulturní.

Zdroj: Blog autorky