Zná Abbás historii a ví vůbec, co je to genocida?

loading...

Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás obvinil nedávno ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN Izrael z nové válečné genocidy a vyslovil požadavek na vytvoření nezávislého palestinského státu. Prý udělá vše pro to, aby viníci násilí byli potrestáni. O čem to palestinský politik Abbás hovoří? Od roku 2005, kdy se Izrael stáhl z Pásma Gazy, bylo na jeho území k červenci 2014 vypáleno ze strany palestinských radikálních skupin víc než 11 tisíc raket. Logickou odpovědí ze strany izraelské armády bylo pak rozmístění protiraketového systému „Železná kopule“, který pomáhá snižovat společně s vojenskými operacemi hrozbu zasažení civilních oblastí.

Mahmúd Abbás Arab z Palestiny

Mahmúd Abbás Arab z Palestiny

Izrael investuje miliardy do obrany svých hranic, i proto aby nedošlo k naplnění pesimistických úvah o vymazání Izraele z mapy, a to během následujících dvaceti let. OSN a hlavně EU, které stále mají tendenci stavět Izrael do pozice viníka trvalé krize i jediného agresora.

Vše i z důvodu dobrých vztahů s muslimským světem, neboť v těchto oblastech jsou hlavní zásoby ropy. To by mohlo vést i k tomu, že arabové získají převahu nad euro-americkými, křesťansky-liberálními a technologicky velmi vyspělými křesťany, závislými na této ropě. Izrael musí do budoucna počítat s tím, že není schopen politicky využít výhod stažení, protože muslimští protihráči si obratně dokážou najít záminku a hromadně využít západní sdělovací prostředky k šíření nepřátelské propagandy vůči židovskému státu formou prezentací ztrát civilního obyvatelstva.

Proměnlivá situace v Pásmu Gazy a opakované provokace ze strany Palestinců, udržují izraelskou armádu i přes stávající příměří v neustálé pohotovosti a špičkové vybavenosti. Izrael se nachází v politicky nevýhodném postavení. Jakýkoliv manévr ze strany Izraele, vždy skončí patovým příměřím z rozhodnutí OSN, které je základem v případě dalších bojů. Na této politické nevýhodě se v posledním období neblaze podílí také EU.

Proto musí být Izraelský úder rychlý, aby tyto subjekty nestihly ovlivnit eventuální vojenské operace ještě dříve, než o tom tyto organizace rozhodnou. Nesmí také rozhodně podceňovat arabské země, které stále více a více moderně zbrojí. O dalších mírových jednáních s Palestinci Izrael zatím, nehledě na nelibost představitelů USA, za stávajícího příměří, neuvažuje.

loading...

Izrael ví, proč desítky let tvrdě brání svůj stát, který si po mnoha utrpeních na svém židovském národu 14. května 1948 založil. Pokud chce Abbás hovořit o genocidě, ať si otevře učebnici evropského dějepisu, kde se dozví, že v letech 1941 – 1945 bylo násilně během nacistické genocidy zavražděno kolem 6 milionu Židů. Národa, který dostal nacisty stigma nežádoucího, určeného k absolutní likvidaci, to všechno během zrůdného procesu, tiše tolerovaného západními mocnostmi i tehdejším Vatikánem. Pak mu možná dojde, že jeho prohlášení o nové genocidě Palestinců, jsou urážlivá, zavádějící a naprosto zcestná.

Zdroj: Blog autorky

loading...