Proč by muslim (ne)měl odpadnout od islámu?

Proč by muslim, který ve svém srdci cítí, že islám není správná cesta, by měl od islámu odpadnout? Když islám opustí a bude chtít před jeho zlými stránkami varovat ostatní, tak se musí připravit na to, že se dostane do kontaktu nejen s lidmi dobrými, ale i zlými. Lidmi Zlými jsou ti, kteří jej budou chtít využít proti islámu, ale budou stejní jako muslimové. Budou sloužit Zlému, jen se budou tvářit, že jsou proti islámu. Protože mnohdy proti něčemu nejsou jen ti, co jsou protipólem dané věci, ale i ti, co mají stejnou vnitřní podobu, jen je daná věc pro ně konkurencí. Tedy ne každý, kdo je proti islámu, je protipólem islámu, ale mnohdy jde o lidi, co jsou uvnitř stejní jako islám, jen islám je pro ně konkurencí.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Když jsem dal najevo čelním představitelům českého islámu, že v islám nevěřím, tak mi s klidem řekli „však uvidíš“. Uvidíš, že ti, co jsou proti islámu, jsou horší než my. My přijmem mezi sebe i sebehoršího nepřítele islámu, když se podřídí Alláhovi, a budeme mít k němu důvěru, ale ti, co jsou proti islámu, jsou pokrytci. Budou tě chtít jen použít proti islámu, ale nikdy ti nebudou věřit. Budou tě jen zneužívat a jak jim nebudeš již užitečný či je odmítneš poslouchat, tak tě okamžitě odsoudí a začnou říkat veřejně to, co si říkají potichu mezi sebou:
„Je to bývalý muslim, nesmíme mu věřit, jen jej musíme využít.“

Ano, tohle slyší každý muslim, který dá najevo, že pochybuje o islámu. Takové chování pochybující muslim pak vidí u mnoha odpůrců islámu. Jenže muslimové i mnozí Zlí odpůrci islámu se v jedné věci pletou. Je tu i společenství, které lidem věří a přijímá je, i když byli nejzanícenějšími stoupenci islámu. I když třeba byli jejich největšími pronásledovateli a vydali mnoho z nich na smrt.

Je to společenství, které spoluzaložil jeden z těch, co je nejvíce pronásledoval a mnoho z nich vydal na smrt. A když poznal, že slouží Zlému, obrátil se a s plnou vírou v Dobrého se k nim přidal. A oni jej přijali, poznali, že se stal Světlem a Dobrým a on se stal jedním z jejich apoštolů a oni jej následují již víc jak dva tisíce roků.

Ano, muslim by měl odpadnout od islámu, protože je to cesta smrti a Zlého. Nemusí se stát jedním z křesťanů, ale jen křesťané mu jsou schopni nabídnout bezpečí, důvěru a oporu v zápasu se zlem. A to je kámen úrazu jak toho, jenž vládne islámu, tak těch, jež ho následují, ale tváří se, že jsou proti islámu.

Proč by měl muslim opustit islám tedy musí poznat sám, ale nemusí se bát. Jsme zde a jsme připraveni přijmout jej mezi sebe, když se vzdá ducha Zlého a přijme ducha Pravdy.

Kristus vítězí, i když si Zlý myslí opak. Ať již skrze křest či dobré lidi z těch, co v Krista nevěří. Ale i Zlý má své dělníky mezi všemi.

Zdroj: Blog autora