Politické pnutí ANO je pro mne jen vata a není ani moc čistá

Také jste si všimli? Do veřejného života v naší zemi se vloudilo nové výplňkové slovo „prostě“. V rámci předvolební komunikace s občany jej používají zástupci jednoho politického hnutí. Jejich reklamní a mediální aktivita je extrémně vysoká a tak jste hesla „prostě to uděláme“, „prostě to zvládneme“, „prostě zamakáme“, „prostě se o to pokusíme“ a další jim podobná již určitě zaregistrovali.

Patrik Hujdus | Foto: archiv autora článku

Patrik Hujdus | Foto: archiv autora článku

Jak je vůbec možné, že se stalo slovo „prostě“ v politické komunikaci tak moderní? Výplňková slova, odborně nazývaná redundantní, přece fakticky nemají žádný význam, používáme je často pouze nevědomky jako slova parazitická, obvykle když jsme nervózní, nejistí a když své myšlenky neumíme vyjádřit jasně a zpříma. Nezkušení řečníci těmito slovy často začínají své projevy, případně je jimi prokládají. Také proto se například moderátoři a reportéři rozhlasových a televizních stanic snaží slovo „prostě“ co nejvíce eliminovat. Společně s vyjádřeními, která jsou prázdná, nic neříkající a bezobsažná, totiž tato výplňková slova patří do kategorie slovních prohřešků, kterým se jednoduše přezdívá „vata“. A tato „vata“, která je ve vysílání rádia či televize zcela nežádoucí věc, „vata“, které se řečníci, učitelé, profesoři a vědci ve svých projevech snaží co nejvíce vyvarovat, se najednou objevuje na billboardech, v novinách, časopisech, letácích a na předvolebních setkáních napříč celou Českou republikou.

Nebude to náhoda, že význam slova „prostě“ v projevech řečníků a v politické komunikaci je v mnoha ohledech podobný. Lidé, kteří se o správu věcí veřejných v minulosti vůbec nezajímali a soustředili se pouze na svou profesi a podnikání, byli někým osloveni, aby kandidovali v komunálních volbách a propůjčili svou tvář, svou energii, svůj čas, svou osobnost a často i své peníze. Jejich politická nezkušenost je ale evidentní. Chtějí něco dělat jinak, neví ale jak a často vlastně ani neví co. Proto jim nezbývá nic jiného, než omezit svá vyjádření na jednoduchá a líbivá hesla, která „prostě“ mluví mnohým lidem z duše, ale v zásadě nic neznamenají. Slogany a hesla využívající spojení se slovem „prostě“ obsahově mnoho nepřinášejí. Programová náplň vládního uskupení, které je používá v rámci své kampaně do komunálních voleb, je v mnohých obcích a městech založená spíše na obecných myšlenkách definujících nějaký problém a sděleních, že ho „prostě“ nějak vyřešíme”.

Ono se ale všechno jen tak „prostě“ vyřešit nedá. Každá nafouknutá bublina jednou splaskne. Hlad voličů po změně je evidentní a představitelé zavedených velkých stran si za to mohou jednoznačně sami. Otázkou ale zůstává, zdali každá změna musí nutně vést k lepšímu. A protože se bez výplňkových slov v mluveném projevu zcela jistě obejdeme, zamýšlím se nad tím, jestli bychom se nemohli obejít v komunální politice i bez kandidátů, kteří tato výplňková slova tak rádi používají.

ANO v některých městech a obcích je pro mne „prostě“ jen „vata“. Až si to ale lidé uvědomí, bude možná pozdě.